CH8 – Separace

zpět

Separace (přebírání)

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Separace – je oddělování složek směsi pevných látek. Využívá se jejich rozdílné barvy, hmotnosti, tvaru nebo magnetických vlastností.

 

Využití:

  • třídění odpadu
  • sběrné suroviny a železárny (oddělování neželezných kovů)

 

Kde najdete informace o třídění odpadu?

 

  • přímo na barevných sběrných nádobách
  • na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne
  • o místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec

 

Třídění odpadů (barevné kontejnery): sklo (čiré, barevné), plast, papír, nápojové kartony

 

 

Ostatní odpady: kovy, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, vysloužilá elektrozařízení a baterie, bioodpad

 

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to separace (definice)?
  • Kde se separace využívá?
  • Kde najdete informace o třídění odpadu?
  • Co vše můžeme třídit?
  • Jakou barvu mají kontejnery na papír, plast, sklo a bioodpad?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003], [K_000186], [OBR_000187], [OBR_000188], [OBR_000189], [OBR_000203], [OBR_000204], [OBR_000205], [OBR_000206], [OBR_000207], [INT_000011]