CH8 – Sublimace

zpět

Sublimace

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Sublimace – je přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného. Opačný proces se nazývá desublimace.

 

Dělení:

  • sublimace za atmosférického tlaku (např. tyto látky: jód, led, naftalen, salmiak aj.)
  • sublimace za sníženého tlaku (je šetrnější k sublimované látce, protože probíhá rychleji a při podstatně nižší teplotě)

* Při dostatečně nízkém tlaku může sublimovat většina látek. 

 

Využití:

  • čištění chemických látek
  • potisk textilií a plachtovin

 

Sublimační aparatura

 

 

Pokus (čištění jodu sublimací)

Znečištěný jod (např. pískem) dáme do kádinky, na ni je položíme baňku s chladnou vodou. Kádinku se začneme ohřívat nad kahanem.

POZORUJEME že, jod pomalu sublimuje, nafialovělé páry stoupají vzhůru, kde na baňce s chladnou vodou opět desublimují.

 

VIDEO: Separační metody – Sublimace (10:01, 4:47)

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Co je to sublimace (definice)?
  • Co je to desublimace?
  • Jaké je využití sublimace.
  • Jaké typy sublimace znáš?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k_000003], [vid_000063], [obr_000352], [int_000010]