CH8 – Třídění směsí

zpět

Třídění směsí

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Směsi dělíme dle velikosti částic na:

 

1) stejnorodé (homogenní) – směsi ve kterých okem, lupou nebo mikroskopem nemůžeme rozlišit jednotlivé částice (např. vzduch, minerální voda)

2) různorodé (heterogenní) – směsi ve kterých okem, lupou nebo mikroskopem můžeme rozlišit jednotlivé částice (např. žula, směs vody a oleje)

 

Stejnorodé směsi dělíme dle skupenství:

 • plynné (např. vzduch, zemní plyn)
 • kapalné (např. slaná voda, čaj)
 • pevné (např. sklo, slitiny kovů)

 

Různorodé směsi dělíme na několik skupin:

 • suspenze – směs pevné a kapalné látky (např. písek ve vodě)
 • emulze – směs kapalných látek (např. olej ve vodě)
 • pěna
 • směs plynné látky rozptýlené v kapalině (např. šlehačka)
 • směs plynné látky rozptýlené v pevné látce (např. polystyren)
 • aerosol – směs kapalné nebo pevné látky rozptýlené v látce plynné
 • mlha – kapalina rozptýlená v plynu
 • dým – pevná látka rozptýlená v plynu
 • kouř – kapičky kapaliny a částečky pevné látky rozptýlené v plynu

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jak se dělí směsi podle velikosti částic? (2)
 • Jak se dělí stejnorodé směsi? (3) Uveď příklad.
 • Jak se dělí různorodé směsi? (4) Uveď příklad.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003]