CH8 – Vlastnosti, význam a využití vzduchu

zpět

Vlastnosti, význam a využití vzduchu

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Vlastnosti vzduchu:

 • stlačitelný a rozpínavý
 • teplejší vzduch má menší hustotu než vzduch chladnější
 • teplejší vzduch má větší objem než vzduch chladnější
 • s nadmořskou výškou klesá teplota a tlak vzduchu
 • kapalný vzduch tvoří namodralou kapalinu o bodu varu −190 °C
 • je důležitou průmyslovou surovinou

 

Význam vzduchu:

 • je základní podmínkou života
 • většina živých organismů (rostlin i živočichů) by bez kyslíku nemohla existovat (dýchání)
 • má vliv na všechny chemické proměny jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech
 • důležitý pro koloběh vody v ovzduší
 • tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život

 

Další zajímavosti o vzduchu

 

Využití:

 • dýchání
 • zkapalněný vzduch (významná surovina chemického průmyslu), získává se několikanásobným stlačováním vzduchu a jeho následným ochlazením dále se dělí na jednotlivé plynné složky (kyslík, dusík, vzácné plyny) destilací
 • stlačený vzduch (pneumatické nástroje a zařízení, pohon a ovládání průběžných brzd vlaků, nafukování pneumatik, nafukovacích člunů, míčů a hraček, při potápění a práce pod vodou)

 

Průmyslové využití složek vzduchu

 

Kyslík, dusík a vzácné plyny se přepravují v tlakových nádobách

 • kyslík technický – bílé hrdlo, modrý plášť
 • dusík – černé hrdlo, zelený plášť

 

 

Jak se značí tlakové lahve (Linde)

 

kyslík

 • v metalurgii (výroba oceli)
 • dýchací zařízení
 • ve směsi s dalšími plyny ke sváření a řezání kovů
 • v raketové technice

 

dusík

 • podporuje hoření
 • ochranná atmosféra při skladování a přepravě ropných produktů
 • chladící látka k zmražení potravin
 • k výrobě dalších látek (amoniak, kyselina dusičná atd.)

 

vzácné plyny

 • plnění balonů (He)
 • výroba neonových trubic (Ne)
 • světla majáků (Kr, Xe)
 • ochranná atmosféra v žárovkách (Ar)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Jaké jsou vlastnosti vzduchu?
 • Jaké je využití vzduchu?
 • Jakou metodou se ze vzduchu získávají jeho jednotlivé složky? Které to jsou? (3)
 • V čem se přepravují kyslík, dusík atd.?
 • Jaké je průmyslové využití kyslíku, dusíku a vzácných plynů?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obrm. 64 – plynová bomba – kyslík], [obrm. 65 – plynová bomba – dusík]