CH8 – Voda a její vlastnosti

zpět

Voda a její vlastnosti

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

 • pokrývá přibližně ze tří čtvrtin povrch Země
 • rozložena je nerovnoměrně ( 97 % – slaná voda, 2% – led a sníh, 1% ostatní voda)
 • vytváří vodní obal Země – hydrosféru
 • v přírodě je to směs čisté vody, rozpuštěných minerálních látek, kyslíku, oxidu uhličitého, mikroorganismů a pevných nečistot
 • pouze destilovaná voda je chemicky čistou látkou

 

Vzorec: H2O

Chemické složení: 2 atomy vodíku + 1 atom kyslíku

Skupenství:

 • plynné – H2O (g) vodní pára
 • kapalné – H2O (l) kapalina
 • pevné – H2O (s) led

Vlastnosti vody:

 • nejrozšířenější sloučenina na Zemi
 • bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu
 • za normálního tlaku má teplotu tání 0°C a teplotu varu 100°C
 • při 4°C má největší hustotu (1 g/cm3) tzv. anomálie vody
 • vodní pára a led mají větší objem než voda v kapalném skupenství

 

Koloběhu vody v přírodě

 

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Kolik povrchu země voda pokrývá?
 • Jak je voda na povrchu rozložena?
 • Která voda je chemicky čistou látkou?
 • Směsí jakých látek je voda v přírodě?
 • Jaký je vzorec vody?
 • Jaké má voda chemické složení?
 • V jakém skupenství se může voda nacházet?
 • Jaké jsou vlastnosti vody?
 • Co je to tzv. anomálie vody?
 • Popiš koloběh vody v přírodě.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obrm. 66 – kyslík],[obr. 354 – koloběh vody]