CH8 – Výpočty (hmotnostní zlomek)

zpět

Výpočty (hmotnostní zlomek)

(příklady na procvičení k probíranému tématu)

 

  1. Roztok o hmotnosti 60 g obsahuje 29 % rozpouštěné látky. Vypočítejte její hmotnost. [17,4 g]
  2. Máme 140 g 30% roztoku. Jaká je hmotnost rozpouštědla? [98 g] 
  3. Máme 16% roztok, ve kterém je 159 g rozpouštěné látky. Jaká je hmotnost roztoku? [993,75 g]  
  4. Máme 15 % roztok, ve kterém je 45 g rozpouštěné látky. Jaká je hmotnost rozpouštědla? [255 g] 
  5. Roztok o celkové hmotnosti 85 g obsahuje 38,25 g rozpouštěné látky. Vypočítejte hmotnostní zlomek rozpouštěné látky v roztoku a výsledek vyjádřete v procentech. [45%] 
  6. 14, 7 g rozpouštěné látky smícháme se 195,3 g rozpouštědla. Jaký bude hmotnostní zlomek rozpouštěné látky v roztoku? Výsledek vyjádřete v procentech. [7%] 
  7. Roztok má hmotnostní zlomek 0,3. V kolika gramech vody je potřeba rozpustit 45 g soli, abychom připravili takovýto roztok? [105 g] 
  8. Máme 20 % roztok, ve kterém je 50 g rozpouštědla. Jaká je hmotnost roztoku? [62,5 g] (pro zdatné v matematice)
  9. Máme 20 % roztok, ve kterém je 100 g rozpouštědla. Jaká je hmotnost rozpouštěné látky? [25 g] (pro zdatné v matematice)

 

zpět


CITACE: viz. odkaz  [k. 3 – chemie]