CH8 – Vzduch a jeho složení

zpět

Vzduch a jeho složení

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Vzduch – je směs látek, které vytvářejí plynný obal Země – atmosféru.

 

Složení vzduchu:

 • 21 % kyslíku ( nutný k dýchání, k hoření)
 • 78 % dusíku
 • 1 % oxid uhličitý CO2, vzácné plyny, vodní pára, (znečištění) ozon, částečky prachu, mikroorganismy a jiné nečistoty

 

Kyslík

 • nejdůležitější složka vzduchu
 • bez kyslíku by nemohla existovat většina živých organismů
 • bez vody vydrží člověk několik dní, bez potravy několik týdnů, ale bez kyslíku jen několik minut
 • kyslík podporuje hoření
 • je důležitou průmyslovou surovinou

 

Dusík

 • druhá důležitá složka vzduchu
 • je nezbytný např. pro růst rostlin

 

Atmosféra Země – je plynný obal Země. Jeho tloušťka je několik set kilometrů.

 

Atmosféru rozdělujeme na:

 • troposféru (0 – 20 km)
 • stratosféru (20 – 50 km)
 • mezosféru (50 – 85 km)
 • termosféru (85 – 690 km)
 • exosféru (od 690 km)

 

Členění atmosféry podle průběhu teploty s výškou

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Co je to vzduch?
 • Jaké je složení vzduchu?
 • Jaká je nejdůležitější složka vzduchu? Co o ní víš?
 • Co je to atmosféra?
 • Jak rozdělujeme atmosféru?

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [k. 3 – chemie], [obr. 353 – atmosféra]