F6 – Fyzikální veličiny (teorie)

Jaká je značka času?

t

 

Jaká je základní jednotka délky?

Metr (m).

 

Na co se používají stopky?

K měření krátkých časů s přesností až na setinu sekundy.

 

Jaká je značka délky?

l, s ….

 

Jaké tři jednotky teploty znáš?

K, °C, °F

 

Kde se nachází nejstarší meteorologická stanice?

Pražské Klementinum

 

Co je to čas? (definice)

Určuje okamžik události na časové ose.

 

Vyjmenuj tři měřidla délky.

Plastové pravítko, skládací dřevěný metr, látkový metr, ocelové měřidlo s noniem.

 

Jaká je značka hmotnosti?

m

 

Na co se používá metronom?

K měření pravidelného, opakujícího se časového úseku.

 

Jaká je základní jednotka času?

Sekunda (s)

 

Vyjmenuj tři měřidla teploty?

Teploměr kapalinový (rtuťový, lihový), bimetalový, digitální, bezdotykový, infrateploměr.

 

Jaká je hodnota bodu varu?

100 °C

 

Jaký teploměr je v termografu?

Bimetalový teploměr.

 

Jaká je základní jednotka teploty?

Kelvin (K).

 

Jaká je základní jednotka objemu?

Metr krychlový (m3).

 

Jaká je hodnota absolutní nuly?

-273,15 °C (0 K)

 

Jakým přístrojem se měří teplota na meteorologických stanicích?

Termografem.

 

Jaká je základní jednotka hmotnosti?

Kilogram (kg).

 

Jak se vypočítá odchylka měření?

½ nejmenšího dílku.

 

Vyjmenuj tři měřidla hmotnosti.

Váhy kuchyňské, obchodní, osobní, závěsné, laboratorní.

 

Jaká je značka teploty?

t, T

 

Vyjmenuj tři měřidla času?

Sluneční hodiny, vodní hodiny, lampy, svíčky, přesýpací hodiny, kyvadlové hodiny, kapesní hodiny (analogové, digitální), atomové hodiny.

 

Co je to doba? (definice)

Určuje rozdíl mezi časy dvou událostí.

 

Jaká je značka objemu?

V

 

Jaká je hodnota bodu mrazu?

0 °C

 

Vyjmenuj dvě měřidla objemu.

Odměrný válec, kádinka.

 

Jak vypočteme aritmetický průměr hodnot?

Sečtěme všechny hodnoty čísel a podělíme počtem čísel.