F7 – Světelné jevy

Co zapříčiňuje šíření světla?

Světelné zdroje.

 

Co mohou tělesa se světlem dělat? (3)

Vyzařovat, odrážet, pohlcovat.

 

Jak dělíme světelné zdroje? (2)

Rozžhavená tělesa a nerozžhavená tělesa.

 

Jak dělíme nerozžhavená tělesa? (2)

Biologické zdroje, elektrické zdroje.

 

Uveď příklad rozžhaveného tělesa.

Slunce, žárovka.

 

Uveď příklad nerozžhaveného tělesa – biologický zdroj.

Svatojánské mušky, ďas mořský.

 

Uveď příklad nerozžhaveného tělesa – elektrický zdroj.

Výbojky, zářivky.

 

Na čem závisí rychlost světla?

Na druhu prostředí, kterým se šíří.

 

Co je to světelný zdroj?

Světelný zdroj – je těleso, v němž vzniká světlo, které je z něj vyzařováno do okolí.

 

Jaká je rychlost světla ve vakuu? (nezapomeňte na jednotku)

c = 300 000 km/s

 

Jaké znáš typy optických prostředí? (3)

Průhledné, průsvitné, neprůhledné.

 

Jak se šíří světlo ve stejnorodém optickém prostředí?

Přímočaře.

 

Co je to optické prostředí?

Optické prostředí – je prostředí, kterým se světlo šíří.

 

Kdy je měsíc v Úplňku?

Měsíc je k Zemi obrácen osvětlenou částí, Měsíc vidíme.

 

Kdy je měsíc v Novu?

Měsíc je k Zemi obrácen neosvětlenou částí, Měsíc nevidíme.

 

Kdy měsíc couvá?

Polovina části povrchu Měsíce je obrácená k Zemi osvětlená a druhá neosvětlená = tvar C.

 

Kdy měsíc dorůstá?

Polovina části povrchu Měsíce je obrácená k Zemi osvětlená a druhá neosvětlená = tvar D.

 

Kdy a jak vzniká zatmění Slunce?

SLUNCE – MĚSÍC – ZEMĚ. Dostane-li se Měsíc na své oběžné dráze mezi Slunce a Zemi, vzniká za ním stín, který může dopadat na povrch Země, pozorujeme zatmění Slunce.

 

Kdy a jak vzniká zatmění Měsíce?

SLUNCE – ZEMĚ – MĚSÍC. Slunce osvětluje Zemi a za ní vzniká stín. Dostane-li se do prostoru stínu za Zemí Měsíc, pozorujeme zatmění Měsíce.

 

Co je to stín a v důsledku čeho a kde vzniká?

Stín – je místo kam světlo neproniká. V důsledku přímočarého šíření světla vzniká za neprůhlednými tělesy stín.

 

Co je to polostín a kdy a kde vzniká?

Polostín – je místo kam světlo proniká částečně. Vzniká za neprůhledným tělesem při osvícení více bodovými zdroji nebo plošným světlem.

 

Čím je způsoben lom světla?

Změnou rychlosti světla.

 

Jaká je rychlost světla ve vzduchu?

Téměř stejná jako ve vakuu.

 

Je rychlost světla v ostatních průhledných prostředích vždy větší nebo menší než rychlost světla ve vakuu?

Menší.

 

Kde nastává lom světla?

Na rozhraní dvou optických prostředí.

 

Jak zní zákon odrazu.

Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

Jaký je obraz v rovinném zrcadle? (3)

Zdánlivý, stejně velký jako vzor a stranově převrácený.

 

Jaký je obraz ve vypouklém kulovém zrcadle? (3)

Zdánlivý, přímý, zmenšený.

 

Na čem závisí u kulového dutého zrcadlo vlastnosti obrazu?

Na vzdálenosti předmětu od zrcadla

 

Kde se v praxi používají vypouklá kulová zrcadla?

Zrcadla v zatáčkách, zpětná zrcátka automobilu.

 

Kde se v praxi používají dutá kulová zrcadla?

Kapesní svítilny, zubařská zrcátka.

 

Kdy nastává rozptyl světla a jak se světlo odráží?

Nastává, když povrch není úplně rovinný. Světlo se odráží do všech směrů.

 

Kdy nastává na rozhraní dvou optických prostředí lom od kolmice. Porovnej úhly α a β.

β > α

 

Kdy nastává na rozhraní dvou optických prostředí lom ke kolmice. Porovnej úhly α a β.

β < α

 

Kdy nastává úplný odraz? α …..

α  > 42°

 

Kdy se láme paprsek do rozhraní? α …..

α = 42°

 

Jakou velikost má úhel lomu láme-li se paprsek do rozhraní?

úhel lomu je 90°

 

Co jsou to zrcadla?

Plochy, které dobře odrážejí světlo.

 

Které zrcadla jsou nejjednodušší?

Rovinná.

 

Jaké znáš typy zrcadel? (3)

Rovinné, kulové duté, kulové vypouklé.

 

V rovnoběžném světelném svazku mají všechny paprsky stejný úhel dopadu. Jaký bude úhel odrazu. Vznikne opět rovnoběžný svazek?

Úhel dopadu je roven úhlu odrazu. Vznikne opět rovnoběžný světelný svazek.

 

Kdo poprvé zjistil, že se bílé světlo skládá z barevných světel?

Isaac Newton (1672)

 

Sluneční (bílé) světlo je složeno ze všech spektrálních barev. Vyjmenuj je jak jdou posobě.

Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová.

 

Při průchodu skleněným hranolem se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barevné složky. Co vzniká?

Spojité hranolové spektrum.