CH8 – Výpočet složení roztoků

zpět

Výpočet složení roztoků

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

  • zastoupení jednotlivých složek roztoku vyjadřujeme hmotnostním zlomkem w (A)
  • hmotnostní zlomek můžeme vyjádřit v procentech a desetinným číslem

 

Hmotnostní zlomek w (A) rozpouštěné látky A v roztoku je podíl hmotnosti m (A) rozpouštěné látky A a celkové hmotnosti roztoku m.

 

 

 

 

w (A) ….. hmotnostní zlomek rozpouštěné látky A

m (A) [g] …… hmotnost rozpouštěné látky A

m (B) [g] …… hmotnost rozpouštědla

m [g] ….. celková hmotnost roztoku

 

Při výpočtech hmotnostního zlomku můžeme použít dva způsoby výpočtu:

 

Příklad (roztok kuchyňské soli)

Vypočítejte hmotnostní zlomek kuchyňské soli v roztoku, který obsahuje 15 g kuchyňské soli a 85 g vody.

 

Postup 1:

a) vypočteme hmotnost roztoku  m = m (A) + m (B)

                                                             m = m (NaCl) + m (H2O)

                                                             m = 15 + 85 = 100 g Ꙩ NaCl

 

b) použijeme vzorec                        w (A) = m (A) / m

 

c) výpočet                                         w (NaCl) = m (NaCl) / m

                                                            w (NaCl) =  = 15 / 100 = 0,15

 

d) odpověď               Hmotnostní zlomek kuchyňské soli (NaCl) v daném roztoku je 0,15 neboli 15%.

 

Postup 2:

a) vypočteme hmotnost roztoku  m = m (A) + m (B)

                                                             m = m (NaCl) + m (H2O)

                                                             m = 15 + 85 = 100 g Ꙩ NaCl

 

b) použijeme trojčlenku                 ….. g roztoku …………………………………. 100 %

                                                             ….. g rozpouštěné látky A ………………  x %

 

c) výpočet          100 g Ꙩ NaCl …………………………………. 100 %

                             15 g NaCl …………………………………………  x %

  

                             x = 100 . 15 / 100 = 15 %

 

d) odpověď               Hmotnostní zlomek kuchyňské soli (NaCl) v daném roztoku je 15% neboli 0,15.

 

 

Na co umět odpovědět:

  • Napiš vzorec pro výpočet hmotnostního zlomku. Popiš jednotlivé veličiny (značka, jednotka).
  • Co je rozpouštěná látka a co rozpouštědlo? Uveď na příkladu např. Ꙩ NaCl.
  • Procvič si příklady na výpočet hmotnostního zlomku.

 

zpět


CITACE: viz. odkaz  [K_000003], [RCE_000045], [RCE_000046]