Aktuality (2020-2021)


zpět

Aktuality (2020-2021)

 


 

Chemie 8. ročník – aktuality

 


 

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

 

PRVKY KTERÉ MÁTE ZNÁT (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Au, Ag, Al, Cu, Fe, P, S, K, Zn, Na, Li, Ca, Ba, Pt, Pb, Co, Mn, Mg, B, Si, Be, Ni, Te, Rb, Cs, Fr, Sr, Os, Zr …..)

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******ZKOUŠENÍ: OD KYSELIN PO SOLI


  2021-06-09  UČIVO – PL – kyseliny + PL – soli

  2021-06-07   UČIVO – využití solí – fosforečnany, křemičitany, sírany


  2021-06-02  UČIVO – PL – kyseliny + PL – rovnice

  2021-05-31   UČIVO – PL – kyseliny


  2021-05-26  UČIVO – využití solí bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin, procvičování názvosloví, desetiminutovka: názvosloví (halogenidy, oxidy, sulfidy), ze vzorce název, z názvu vzorec, oxidační čísla 

  2021-05-24   UČIVO – využití solí bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin, procvičování názvosloví, nové prvky: Te, Rb, Cs, Fr, Sr, Os, Zr 


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-19 UČIVO –  Opakování – názvosloví + rovnice

2021-05-17 UČIVO – Soli – vznik a dělení solí (online výuka)


  2021-05-12  UČIVO – Opakování, procvičování názvosloví solí, pro žáky kteří nebyli ve škole: PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – soli 1, podívat se na video: Názvosloví – soli kyslíkatých kyselin a hydrogen soli (dokončili jsme soli bezkyslíkatých kyselin, ty už znáte, a vytvořili první 4 vzorce solí kyslíkatých kyselin)

  2021-05-10   UČIVO – procvičování názvosloví kyselin – dokončen pracovní list, nové učivo – Hydráty solí, pro žáky kteří nebyli ve škole: dokončit PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – kyseliny 1 (zaslat ke kontrole), projít si prezentaci, zapsat zápis (hydráty solí)


    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-05 UČIVO –  Názvosloví solí, hydrogen soli

 • prezentace: názvosloví solí, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • prezentace: hydrogensoli, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-05-03 UČIVO – Soli – vznik a dělení solí (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-28-21 UČIVO –  Neutralizace

 • prezentace: neutralizace, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-04-26 UČIVO – Kyseliny – názvosloví + kyselost a zásaditost (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – kyseliny 1
 • procvičování: názvosloví
 • desetiminutovka: oxidační čísla (halogenidy), nápověda: urči oxidační čísla v dané sloučenině, pozor píší se římskými číslicemi (zopakuj si je)

3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-21 UČIVO –  Kyselost a zásaditost

2021-04-19 UČIVO – Kyseliny – názvosloví (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – kyseliny 1, kdo má možnost PL si vytiskněte
 • procvičování: názvosloví
 • domácí úkol: zkuste vytvořit vzoreček kyseliny cíničité a kyseliny dusité (zapište i oxidační čísla nad prvky), kyselinu trihydrogenfosforečnou zkuste (nápověda u vodíku je 3 (tri)), zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 21.4. 2021
 • pro zajímavost k nápovědě: číslovkové předpony

    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-14 UČIVO –  Kyseliny 2/2

 • prezentace: kyseliny 2, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-04-12 UČIVO – Kyseliny 2/1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – oxidy a sulfidy 1
 • prezentace: kyseliny 2pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: kyseliny 2 (1+2 rámeček)
 • domácí úkol: dokončete PL (chemické názvosloví oxidů a sulfidů), zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 15.4. 2021

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-07 UČIVO –  Kyseliny 1

 • prezentace: kyseliny 1, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-31 UČIVO –  Hydroxidy

 • prezentace 1: hydroxidy 2, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-03-29 UČIVO – Tříprvkové sloučeniny, hydroxidy, názvosloví (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-24 UČIVO –  Sulfidy + TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

 • prezentace 1: sulfidy, nejprve si projdi prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • zápis 2: tříprvkové sloučeniny, nejprve zapiš zápisy z prezentace sulfidy, a poté zapiš zápis tříprvkové sloučeniny
 • prezentace 3: názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů, podívej se na prezentaci, proklikej jí, postup pro ty co ještě nepochopili tvorbu vzorců a názvů halogenidů, oxidů a sulfidů

2021-03-22 UČIVO – Názvosloví – oxidy a sulfidy (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-17 UČIVO –  Oxidy 2

 • prezentace 1: oxidy 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 63 / cv. 1, 2, 3, vypracujte zezadu do sešitu a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 20.3. 2021

2021-03-15 UČIVO – Halogenidy + oxidy – názvosloví (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-10 UČIVO –  Oxidy 1

 • prezentace 1: oxidy 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • úkol: REFERÁT (téma PRVKY) – POVINNÝbude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 24.3.2021

2021-03-08 UČIVO – Halogenidy – názvosloví (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-03 UČIVO –  DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY, Halogenidy

 • prezentace 1: dvouprvkové sloučeniny – úvod, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • prezentace 2: halogenidy, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: zapište tabulku do sešitu a naučte se první dva sloupce – MOC DŮLEŽITÉ !!!!

2021-03-01 UČIVO – Alkalické kovy a kovy alkalických zemin (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-24 UČIVO –  Významné kovy 2

 • prezentace: kovy 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 60 / cv. 1,2,3,4, vypracujte zezadu do sešitu a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 27.2. 2021

2021-02-22 UČIVO – Významné kovy 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP
 • písemka (10 min): poznáváme složení látek
 • prezentace: kovy 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: kovy 1

    UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-17 UČIVO –  Kovy – úvod

 • prezentace: kovy – úvod, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-0-15 UČIVO – Polokovy (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • prezentace: polokovy, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: Polokovy – úvod
 • zápis: Křemík
 • zápis: Germanium
 • procvičování: projdeme si společně PL a zopakujeme si důležité věci z této kapitoly, pokud to stihneme budeme dál procvičovat vyčíslování rovnic

    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-10 UČIVO –  Fosfor

 • prezentace: fosfor, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-0-08 UČIVO – Síra + opakování – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • prezentace: síra, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: síra
 • procvičování: projdeme si společně PL a zopakujeme si důležité věci z této kapitoly, pokud to stihneme budeme dál procvičovat vyčíslování rovnic

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-27 UČIVO –  Halogeny

 • prezentace: halogeny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-01-25 UČIVO – Uhlík + opakování – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PSP, PL – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • prezentace: uhlík, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: uhlík
 • procvičování: projdeme si společně PL a zopakujeme si důležité věci z této kapitoly, pokud to stihneme budeme dál procvičovat vyčíslování rovnic

    UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-20 UČIVO –  Kyslík a dusík

 • prezentace: kyslík a dusík, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-01-18 UČIVO – Nekovy – vodík, chemické rovnice a jejich úprava (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ
 • prezentace: vodík, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: vodík
 • procvičování: vyčíslování rovnic

    UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-13 UČIVO –  KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST

 • termín zadání: 13:30 
 • termín odeslání: nejpozději v 16:30
 • tisk: PL – POZNAVAME SLOZENI LATEK
 • Oravkin Pavel – vypracovat otázky č. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 28
 • pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalostí
 • PL můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu, nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz (dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu), v 16:30 zkontrolujte, jestli vám přišlo potvrzení o přijetí e-mailu, pokud ne, ihned mě kontaktujte, po termínu odeslání již příchozí práce nebudou akceptovány, pokud by měl někdo problém s odesláním na e-mail může výjimečně list zaslat přes messenger.
 • rozsah učiva: POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK – atom, obal a jádro atomu, chemické prvky, PSP, chemická vazba, chemické sloučeniny, ionty, viz. prezentace, učebnice str. 29-37

2021-01-11 UČIVO – CHEMICKÉ PRVKY – rozdělení chemických prvků (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-06 UČIVO –  Rozdělení chemických reakcí

2021-01-04 UČIVO – Chemické výpočty, chemické rovnice a jejich úprava (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ, KALKULAČKU
 • procvičování: chemické výpočty – příklady, pokračování, chemické rovnice – příklady (online výuka CH8 – 2021-01-04), pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat


    UČIVO (studium doma, 14.-18.12.2020)

2020-12-16 UČIVO –  Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice a jejich úprava

2020-12-14 UČIVO – Chemické výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ, KALKULAČKU
 • procvičování: chemické výpočty – příklady (online výuka CH8 – 2020-12-14), pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat

  2020-12-09   UČIVO – Chemické reakce – úvod, PÍSEMKA (voda)

  2020-12-07   UČIVO – opakování prvky, výpočty – molární hmotnost, 10 MIN – prvky, domácí úkol – vypočítej molární hmotnost NO2, CuCl2, HNO3, Na(OH)2, termín na 9.12.2020 (nezasílat)


    UČIVO (studium doma, 30.11.-4.12.2020)

2020-12-02 UČIVO –  Atom (opakování)

 • procvičování: vyplň pracovní list PL – ATOM 3, termín odevzdání 5.12. 2020
 • prezentace: pokud si nepamatuješ učivo, projdi si znovu prezentace, atom, obal a jádro atomu
 • naučit nové prvky: Ge, As, Se, Sb

2020-11-30 UČIVO – Chemické výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ, KALKULAČKU
 • procvičování: chemické výpočty – příklady (online výuka CH8 – 2020-11-30), pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat

1/4 (2018-11-23)


    UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-25 UČIVO –  Chemické sloučeniny, iontové sloučeniny

2020-11-23 UČIVO – Chemické sloučeniny, chemická vazba, složení molekul (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ
 • prezentace: chemické sloučeniny, chemická vazba, složení molekul, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: chemické sloučeniny, chemická vazba, složení molekul
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • domácí úkol: nakreslit obrázek učebnice str. 34 (vznik molekuly vodíku a chloru), neposílat

   UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-18 UČIVO –  Chemické prvky, periodická soustava prvků

2020-11-16 UČIVO – POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK, Částice látek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: atom
 • prezentace: obal a jádro atomu, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: atom, obal a jádro atomu
 • domácí úkol: str. 31 / sova 6, vypracuj zezadu do sešitu, pro určení prvku použij PSP, zašli na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 19.11. 2020
 • domácí úkol: zopakuj si prvky, které máš znát (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Au, Ag, Al, Cu, Fe, P, S, K, Zn, Na, Li, Ca, Ba, Pt, Pb, Co, Mn, Mg, B, Si, Be, Ni)

    UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-11 UČIVO – Voda

2020-11-09 UČIVO – Vzduch 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: vzduch 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: vzduch 2

   UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-04 UČIVO – Vzduch 1

 • prezentace: vzduch 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2020-11-02 UČIVO – Roztoky, počítáme složení roztoků (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, kalkulačku, psací potřeby
 • zápis: roztoky – příklady (online výuka CH8 – 2020-11-02), pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: příklady – hmotnostní zlomek, příklady vypočítat zezadu do sešitu a zaslat na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 6.11. 2020nezapomeňte – forma zápisu (zápis, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet, odpověď)
 1. 15 g látky smícháme s 45 g rozpouštědla. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku? Výsledek vyjádřete v procentech.
 2. Směs o celkové hmotnosti 50 g obsahuje 1 g určité látky. Vypočítejte hmotnostní zlomek.
 3. Máme 15 % roztok, ve kterém je 45 g rozpouštěné látky. Jaká je hmotnost rozpouštědla?
 4. Roztok o hmotnosti 60 g obsahuje 29 % rozpouštěné látky. Vypočítejte její hmotnost.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


   UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-21 UČIVO – Oddělování složek směsí 2

2020-10-19 UČIVO – Oddělování složek směsí 1


   UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

2020-10-14 UČIVO – Rozpustnost látek

 • prezentace: rozpustnost látek, projdi si prezentaci a vše zapiš do sešitu
 • naučit nové prvky: Li, Ca, Ba, Pt

2020-10-12 UČIVO – Roztoky, počítáme složení roztoků


  2020-10-07   UČIVO – dělení stejnorodých směsí podle skupenství, dělení různorodých směsí, ……

  2020-10-05   UČIVO – CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, Složení a třídění směsí, chemická látka, směs, třídění směsí podle velikosti částic, PPP (úvod do chemie)

  2020-09-30   UČIVO – tajné písmo, hoření hořčíku, katalyzátory, chemický děj, fyzikální děj, 10MIN (prvky)

  2020-09-28   DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2020-09-23   UČIVO – teplota tání, teplota varu, hustota, chemický pokus, co pokusem zjišťujeme, faraonův had

  2020-09-21   UČIVO – kvantitativní vlastnosti látek, měření vlastností látek, teplota tání, teplota varu, hustota, pomůcky pro měření, DÚ: naučit prvky P, S, K, Zn, Na

  2020-09-16   UČIVO – pozorování vlastností látek, kvalitativní vlastnosti látek, nebezpečnost chemických látek, bezpečnostní listy, H-věty, P-věty, značení nebezpečných látek, první pomoc, DÚ: naučit prvky Au, Ag, Al, Cu, Fe, vypsat do sešitu – pokyny první pomoci, str. 8

  2020-09-14   UČIVO – tělesa a látky, zjišťování vlastností látek, pozorování vlastností látek, DÚ: naučit prvky H, C, O, N, Cl, Br, F, I, At

  2020-09-09   UČIVO – význam chemie, chemici a jejich důležitost, zneužití chemie

  2020-09-07  UČIVO – ÚVOD DO CHEMIE. Jak vznikla chemie – Co je to chemie, proč se chemii učíme, chemie a vědní obory související s chemií, přírodní vědy, Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, Jak vznikla chemie, její počátky, alchymie. DÚ: Vyberte jeden z oborů chemie a vyhledejte čím se zabývá, cca 1-2 věty

  2020-09-03   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 9.9.2020)

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-02)


 

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA CHEMIE 8

bude probíhat vždy v:

pondělí 3. hodinu od 9:45 – 10:25

 

 

BUDEME PSÁT 10 MIN – …..

 


 

Chemie 9. ročník – aktuality

 


zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Chemie.

 

NOSIT PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ !!! A KALKULAČKU !!! 

PRVKY KTERÉ MÁTE ZNÁT (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os …..)

 


4/4 (2021-06-23)  ******ZKOUŠENÍ: CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ, CHEMIE A ZDRAVÍ, CHEMIE A PRŮMYSL


  2021-06-10   UČIVO – Chemie a životní prostředí

  2021-06-08   UČIVO – Chemie a životní prostředí + zkoušení


  2021-06-03   UČIVO – Chemické rovnice

  2021-06-01   DEN DĚTÍ


  2021-05-27   UČIVO – nebezpečí chemie 3

  2021-05-25   UČIVO – nebezpečí chemie 2


  2021-05-20   UČIVO – nebezpečí chemie 1

  2021-05-18   UČIVO – názvosloví – chemie


   UČIVO (studium doma, 10.-14.5.2021)

2021-05-13 UČIVO – Chemie a průmysl 2 + názvosloví (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: chemie a průmysl 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • opakování: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin a solí
 • zápis: chemie a průmysl 2

2021-05-11  UČIVO – Chemie a průmysl 1

 • prezentace: chemie a průmysl 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06 UČIVO – Chemie a zdraví + názvosloví (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: chemie a zdraví, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • opakování: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin a solí
 • zápis: chemie a zdraví

2021-05-04  UČIVO – Chemie a zemědělství 2


   UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29 UČIVO – Chemie a zemědělství 1 + názvosloví (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: chemie a zemědělství 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • opakování: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin a solí
 • zápis: chemie a zemědělství 1

2021-04-27  UČIVO – Chemie a výživa 2

 • prezentace: chemie a výživa 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

3/4 (2019-04-19)


   UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22 UČIVO – Chemie a výživa 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: chemie a výživa 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • opakování: názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin a solí
 • zápis: chemie a výživa 1

2021-04-20  UČIVO – Nukleové kyseliny

 • prezentace: nukleové kyseliny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15 UČIVO – Bílkoviny 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: bílkoviny 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: bílkoviny 2

2021-04-13  UČIVO – Bílkoviny 1

 • prezentace: bílkoviny 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 5.-9.4.2021)

2021-04-08 UČIVO – Tuky (lipidy) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: tuky, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: tuky

2021-04-06  UČIVO – Cukry 2 (Sacharidy)

 • prezentace: cukry 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: dokončete PL – UHLOVODÍKY 1, celý nafoťte a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 7.4.2021 (20:00)

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


   UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-30  UČIVO – Cukry 1 (Sacharidy)

 • prezentace: cukry 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25 UČIVO – Opakování – uhlovodíky 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: PL – UHLOVODÍKY 1, cv. 7, 9
 • písemka (10min): deriváty uhlovodíků

2021-03-23  UČIVO – PŘÍRODNÍ LÁTKY, Chemické složení organismů, biogenní prvky


   UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18 UČIVO – Opakování – uhlovodíky 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: PL – UHLOVODÍKY 1, pokud máte možnost vytiskněte si ho na hodinu, cv. 2, 3, 9 část
 • domácí úkol: doplnit cv. 1,4,5,6 do PL-UHLOVODÍKY 1, zatím nemusíte posílat
 • písemka (10min): alkany, alkeny, alkyny, areny

2021-03-16  UČIVO – Opakování – deriváty uhlovodíků

 • procvičování: opakování – deriváty uhlovodíků – str. 68, vypracuj zezadu do sešitu, nafoť a pošli na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 16.3.2021 (20:00)

   UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11 UČIVO – Soli a estery karboxylových kyselin (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: soli a estery karboxylových kyselin, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: soli a estery karboxylových kyselin
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) i s dnešním zápisem, termín odeslání 12.3.2021

2021-03-09  UČIVO – Karboxylové kyseliny 2


   UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04 UČIVO – Karboxylové kyseliny 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: karboxylové kyseliny 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: karboxylové kyseliny 1
 • písemka (10min): uhlovodíky (názvosloví)

2021-03-02  UČIVO – Karbonylové sloučeniny

 • prezentace: karbonylové sloučeniny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • úkol: REFERÁT (téma UHLOVODÍKY, DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ) – POVINNÝbude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 10.3.2021

   UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25 UČIVO – Kyslíkaté deriváty – hydroxyderiváty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: hydroxyderiváty, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: hydroxyderiváty    POZOR DO ZÁPISU DOPLNĚNY 2 RÁMEČKY (26.2. 13:16)
 • písemka (10min): uhlovodíky (dělení podle tvarů řetězce a typů vazeb)

2021-02-23  UČIVO – Dusíkaté deriváty

 • prezentace: dusíkaté deriváty, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 47 / cv. 1,2,3,4,5,6,7, vypracuj zezadu do sešitu, nafoť a pošli na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 24.2.2021

   UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-18 UČIVO – Názvosloví halogenderivátů + dokončení PL (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – uhlovodiky 1
 • prezentace: názvosloví halogenderivátů, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • opakování  a procvičování
 • domácí úkol: dokončit PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – uhlovodiky 1, úkol zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdáni 21.2.202

2021-02-16  UČIVO – Halogenderiváty

 • prezentace: halogenderiváty, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11 UČIVO – OPAKOVÁNÍ  A PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ (online výuka)

2021-02-09  UČIVO – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ


  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


   UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28 UČIVO – OPAKOVÁNÍ  A PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – alkany 2, pokud máte možnost vytiskněte si ho
 • opakování  a procvičování
 • domácí úkol: zaslat vyplněný PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – alkany 2, termín odeslání 31.1.2021

2021-01-26  UČIVO – Areny

 • prezentace: areny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21 UČIVO – OPAKOVÁNÍ  A PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ (online výuka)

2021-01-19  UČIVO – Alkyny a jejich zástupci

 • prezentace: alkyny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14 UČIVO – OPAKOVÁNÍ  A PROCVIČOVÁNÍ (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, pokud máte možnost tak vytištěný PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE (dokončíme ho)
 • opakování  a procvičování

2021-01-12  UČIVO – Alkeny a jejich zástupci

 • prezentace: alkeny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07 UČIVO – PROCVIČOVÁNÍ – uhlíkové řetězce (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, pokud máte možnost tak vytištěný PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE
 • pracovní list: PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE, pokud máte možnost vytiskněte si ho
 • domácí úkol: PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE, cv. 4, termín odevzdání 10.1.2021

2021-01-05  UČIVO – Alkany a jejich zástupci

 • prezentace: alkany 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky


  2020-12-17   UČIVO – alkany, chemické a fyzikální vlastnosti, PÍSEMKA – neobnovitelné zdroje energie

  2020-12-15   UČIVO – alkany (úvod a názvosloví)


  2020-12-10   UČIVO – rozdělení organických sloučenin, UHLOVODÍKY, alkany

  2020-12-08  MLADÝ CHEMIK (1. kolo), více na: Mladý chemik


  2020-12-03   UČIVO – typy vzorců v organické chemii, PÍSEMKA – obnovitelné zdroje energie

  2020-12-01   UČIVO – Organická chemie, stavba molekul organických sloučenin, 10 MIN prvky


1/4 (2018-11-23)


   UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26 UČIVO – ORGANICKÁ CHEMIE,  organické látky, jejich složení a vlastnosti (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: organická chemie 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: organická chemie 1
 • domácí úkol 1: trvá úkol z minulého týdne (procvičit prvky),
 • domácí úkol 2: naučit se – tabulka uhlovodíků C1 – C10 – důležité !!!

2020-11-24  UČIVO – Obnovitelné zdroje energie 2

 • prezentace: obnovitelné zdroje energie 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol (prezentace): odpovězte na otázky z prezentace (využijte internetu), úkol zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdáni 26.11.2020 (9:00)

   UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Obnovitelné zdroje energie 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: obnovitelné zdroje energie 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: obnovitelné zdroje energie 1
 • domácí úkol: zopakuj si prvky, které máš znát (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr, Os)

2020-11-17   DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII


   UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie 2  (zemní plyn, jaderná energie) (online výuka)

2020-11-10 UČIVO – Neobnovitelné zdroje energie 1 (uhlí, ropa)


   UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Redoxní rekce – opakování  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • zápis: redoxní reakce (online výuka CH9 – 2020-11-05), pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: redoxní reakce, u zadaných redoxních rekcí určete (u každého prvku nebo sloučeniny oxidační čísla, najděte prvky které se oxidují a které se redukují a spojte je, určete oxidaci  redukci, doplň do rovnic přijaté a odebrané elektrony, úkol zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdáni 8.11.2020
 • H2 + Cl2   → 2 HCl
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • Mg + H2SO4  → H2 + MgSO4 

2020-11-03 UČIVO – Elektrolýza a její využití. Redoxní reakce jako zdroj energie


PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


   UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-22 UČIVO – Získávání kovů z rud

2020-10-20 UČIVO – Opakování (redoxní reakce)

 • pracovní list: PL – REDOXNÍ REAKCE 1 doplňte pracovní list a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, pozor – pracovní list bude sloužit také jako příprava na písemku, termín odevzdání 23.10.2020

   UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

2020-10-15 UČIVO –  Elektrochemická řada napětí kovů, názvosloví solí kyslíkatých kyselin (opakování)

2020-10-13 UČIVO – Redoxní reakce (pokračování), názvosloví kyslíkatých kyselin (opakování)


  2020-10-08   UČIVO – redoxní reakce, opakování (názvosloví kyselin)

  2020-10-06   UČIVO – oxidace a redukce, iontové rovnice, oxidační a redukční činidlo, ……

  2020-10-01   UČIVO – REDOXNÍ REKCE, Co jsou to redoxní reakce (úvod), oxidace, redukce, PÍSEMKA (názvosloví – oxidy, sulfidy, halogenidy)

  2020-09-29   UČIVO – hmotnostní zlomek (výpočty, pokračování), kyselost a zásaditost, DÚ: doplnit tabulku (výpočty, hmotnostní zlomek)

  2020-09-24   UČIVO – dělení reakcí podle vnějších změn, dělení reakcí podle vnějších změn, hmotnostní zlomek (výpočty)

  2020-09-22   UČIVO – chemické reakce a chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti, chemická reakce, chemická rovnice, stechiometrické koeficienty, dělení reakcí podle vnějších změn, DÚ: pracovní list PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1 dokončit

  2020-09-17   UČIVO – dvouprvkové sloučeniny (bezkyslíkaté kyseliny), tříprvkové sloučeniny (hydroxidy, kyslíkaté kyseliny, soli), DESETIMINUTOVKA (prvky), DÚ: pracovní list PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1 dokončit

  2020-09-15   UČIVO – dvouprvkové sloučeniny (oxidy, sulfidy, halogenidy), DÚ: pracovní list PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1, cv. 2 (2 sloupec), cv. 4,5,6,7 (1. sloupce)

  2020-09-10   UČIVO – kontrola sešitů, chemické sloučeniny (dělení podle původu, počtu sloučených prvků), dvouprvkové sloučeniny (halogenidy …..), DÚ: pracovní list PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1, cv. 2,3 (1. sloupce), dne 17.9.2020 – desetiminutovka (názvosloví)

  2020-09-08   UČIVO – Chemické prvky a chemické sloučeniny, chemický prvek, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, typy chemické vazby, elektronegativita, chemické látky (prvky a sloučeniny a jejich dělení), chemické prvky (dělení podle skupenství, výskytu, vlastností), DÚ: zopakovat prvky H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr

  2020-09-03   UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Chemické prvky a sloučeniny, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 10.9.2020)

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-02)


  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA CHEMIE 9

bude probíhat vždy v:

čtvrtek 5. hodinu od 11:35 – 12:15

 

 

BUDEME PSÁT 10 MIN –  …..

 


 

Fyzika 6. ročník – aktuality

 


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 

BUDEME PSÁT 10 MIN – převody jednotek souhrn

 


4/4 (2021-06-23)  ******ZKOUŠENÍ: TEPLOTA, ČAS, OBJEM (TEORIE)


  2021-06-10  UČIVO – 10 MIN (převody jednotek souhrn), výpočty hustoty látky

  2021-06-07  UČIVO – TŘÍDNICKÁ HODINA


  2021-06-03 UČIVO – výpočty hustoty látky – procvičování

  2021-05-31  UČIVO – 10 MIN (převody jednotek souhrn), výpočty hustoty látky, výpočty viz. prezentace


  2021-05-27  UČIVO – výpočet hustoty látky, vysvětlení výpočtů.

  2021-05-24  UČIVO – procvičování (PL-objem) – cv. 8, 9, 10, 15, 16, DÚ: dokončit PL-objem, cv. 11-14 (celý list by měl být hotový, na hodině mi ho odevzdáte)   


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-20  UČIVO – Procvičování – objem (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – OBJEM 1
 • procvičování: opakování – objem – PL – OBJEM 1 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2021-05-17  UČIVO – Hustota látky

 • prezentace: hustota látky, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

  2021-05-13  UČIVO – Opakování – objem, procvičování převodů jednotek, DÚ: PL – OBJEM / cv. 1 , nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 17.5.2021

  2021-05-10   UČIVO – třídnická hodina, kontrola sešitů, opakování – objem – PL – OBJEM 1


    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06  UČIVO – Měření objemu – procvičování + kontrola PL (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – TEPLOTA 1
 • procvičování: kontrola PL – TEPLOTA 1  – cv. 2 + vysvětlení látky měření objemu
 • písemka (10 min): převody jednotek času, na tyto jednotky můžete používat kalkulačku

2021-05-03  UČIVO – Měření objemu pevného tělesa


    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29  UČIVO – Teplota (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – TEPLOTA 1(NOVÝ PL – kdo máte možnost vytiskněte si ho)
 • procvičování: PL – TEPLOTA 1 probrána teoretická část, cv. 1, převody jednotek času – opakování
 • domácí úkol: PL-TEPLOTA 1, poslední cvičení, odečtěte teplotu na teploměrech, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině, kdo nemá možnost tisku nemusí teploměry překreslovat, stačí napsat, 1 – např. 25°C , 2 – ….

2021-04-26  UČIVO – Měření objemu kapaliny

 • prezentace: měření objemu kapaliny, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování: PL – ČAS 12, vypočítejte, můžete použít kalkulačku (kdo nemá možnost tisku, vypočítejte zezadu do sešitu) a zašlete na na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 28.4.2021
 • procvičování online: jednotky hmotnosti + jednotky délky + jednotky času – hezké stránky na procvičování převodů jednotek hmotnosti a délky, můžete si zvolit obtížnost a vyzkoušet si jak vám to jde :o)

3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22  UČIVO – Objem, jednotky objemu (online výuka)

2021-04-19  UČIVO – Změna teploty vzduchu v průběhu času

 • prezentace: změna teploty vzduchu v průběhu času – graf
 • ÚKOL (laboratorní práce – z naměřených hodnot teploty z minulého týdne): práce bude klasifikována, minulý týden jste měli za úkol naměřit hodnoty teplot (měli byste mít tedy 7 hodnot), tyto hodnoty použijete pro vypracování laboratorního protokolu (jak jsme si ukazovali v minulé hodině), prezentaci s přesným postupem máte o pár řádků výš (prezentací se musíte proklikat, nestačí ji vytisknout), hodnoty zapíšete do tabulky, vytvoříte graf a vypočítáte průměrnou hodnotu teplot. Laboratorní protokol zašlete na na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 21.4.2021. Kdo bude chtít poradit nebo se na něco zeptat, může se přihlásit na konzultaci do ČaSP.

    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15  UČIVO – Procvičování (čas) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – ČAS 1
 • prezentace: změna teploty vzduchu v průběhu času – graf, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • z této prezentace se zápis zatím nepíše!
 • domácí úkol: dokončit PL-čas, zaslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 19.4.2021

2021-04-12  UČIVO – Změna teploty vzduchu v průběhu času

 • prezentace: změna teploty vzduchu v průběhu času, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: od 12.4. do 18.4. 2021 začni měřit teplotu vzduchu pomocí teploměru (venkovní), teplotu změř vždy ve stejnou dobu, na stejném místě, každý den 1x (kdo bude šikovný může změřit teplotu 3x denně, ráno, odpoledne a večer), pozor změř teplotu ve stínu nejlépe 1 – 2 m nad zemí (nedávej teploměr přímo na sluníčku), naměřené hodnoty zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 18.4.2021. S vašimi naměřenými hodnotami budete příští týden dál pracovat! Tak na tento úkol nezapomeňte! Kdo bude chtít poradit nebo se na něco zeptat, může se přihlásit na konzultaci do ČaSP.

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08  UČIVO – Měření teploty tělesa (online výuka)


  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-29  UČIVO – Jednotky teploty, druhy teploměrů


    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25  UČIVO – Procvičování (čas) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – ČAS 1
 • procvičování: procvičování – PL-čas + vysvětlení látky (změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování)
 • písemka (10 min): převody jednotek délky a hmotnosti 2

2021-03-22  UČIVO – MĚŘENÍ TEPLOTY, Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování


    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18  UČIVO – Procvičování (čas) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – ČAS 1
 • procvičování: JAMBOARD :O) + kontrola DÚ + procvičování převodů jednotek
 • písemka (10 min): převody jednotek délky a hmotnosti 1
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině

2021-03-15  UČIVO – Měření času (opakování)

 • procvičování: PL – ČAS 1, kdo máte možnost pracovní list si vytiskněte, ostatní budou pracovat zezadu do sešitu, vypracujte jen první stranu PL – ČAS 1 (př. č. 1,2,3,4,5,6,7), nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 17.3.2021

    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11  UČIVO – Procvičování (hmotnost) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – HMOTNOST 1
 • procvičování: jednotky hmotnosti PL – HMOTNOST 1 (dokončeno cv. 10-13 + 1/2 cv. 8)
 • domácí úkol: dokončit PL – HMOTNOST 1, celý zaslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 16.3.2021

2021-03-08  UČIVO – Měření času 2

 • prezentace: měření času 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování online: jednotky času – hezké stránky na procvičování převodů jednotek času, můžete si zvolit obtížnost a vyzkoušet si jak vám to jde :o)

    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04  UČIVO – Procvičování (hmotnost) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – HMOTNOST 1
 • písemka (10 min): převody jednotek hmotnosti
 • procvičování: jednotky hmotnosti PL – HMOTNOST 1 (cv. 3, 4, 9 + kontrola 5)
 • domácí úkol: PL-HMOTNOST (cv. 6,7 – zadáno na online hodině), vypracovat do 10.3.2021, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině

2021-03-01  UČIVO – Měření času 1

 • prezentace: měření času 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování online: jednotky hmotnosti + jednotky délky – hezké stránky na procvičování převodů jednotek hmotnosti a délky, můžete si zvolit obtížnost a vyzkoušet si jak vám to jde :o)

    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25  UČIVO – Procvičování (délka + hmotnost) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – DÉLKA 1, PL – HMOTNOST 1  (NOVÝ PL – kdo máte možnost vytiskněte si ho)
 • písemka (10 min): převody jednotek délky
 • procvičování: jednotky délky PL – DÉLKA 1 / cv. 8-9, jednotky hmotnosti
 • domácí úkol: PL – hmotnost / cv. 5, RADA: patří k sobě vždy 4, vypracujte, nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 2.3.2021

2021-02-22  UČIVO – Měření hmotnosti pevných těles a kapalin

 • Procvičování: PL – DÉLKA 1, vypracujte cvičení 4,5,6,7 (kdo nemá vytisknutý PL, pište odpovědi zezadu do sešitu), nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 24.2.2021
 • procvičování online: jednotky hmotnosti (rozhodovačka), hezké stránky na procvičování převodů jednotek hmotnosti, vyzkoušejte ROZHODOVAČKU, můžete si zvolit obtížnost

    UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-18  UČIVO – Procvičování (délka + hmotnost) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – DÉLKA 1
 • procvičování: jednotky délky (testík), PL – DÉLKA 1 / cv. 1-2
 • domácí úkol: PL – DÉLKA (cv. 3), vypracujte (kdo nemá PL tak zezadu do sešitu), nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 21.2.2021

2021-02-15  UČIVO – Měření hmotnosti pevných těles a kapalin

 • prezentace: měření hmotnosti pevných těles a kapalin, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky + nalep nebo nakresli nebo vynechej místo na obrázek rovnoramenných vah
 • domácí úkol (procvičování): PR – HMOTNOST 1, vypracujte zezadu do sešitu, nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 17.2.2021

    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11  UČIVO – Procvičování (délka + hmotnost) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – DÉLKA 1kdo máte možnost pracovní list si vytiskněte, ostatní budou pracovat zezadu do sešitu (probereme příště)
 • procvičování JAMBOARD: byly procvičeny příklady na převody jednotek délky, všechny chválím

2021-02-08  UČIVO – Měřidla hmotnosti

 • prezentace: měřidla hmotnosti, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: nakresli obrázek vah (do sešitu za dnešní učivo), nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 10.2.2021

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28  UČIVO – TŘÍDNICKÁ HODINA (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU, psací potřeby
 • třídnická hodina: zhodnocení průběhu školního roku, předání vysvědčení ……..

2021-01-25  UČIVO – Měření hmotnosti

 • prezentace: měření hmotnosti 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červený rámeček + tabulky na převody těchto jednotek

   UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21  UČIVO – Procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: procvičování převodů jednotek délky
 • procvičování – domácí úkol: převody jednotek – PR – délka 2,, příklady pište zezadu do sešitu, nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 24.1.2021

2021-01-18  UČIVO – Jednotky délky


   UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14  UČIVO – Opakované měření délky (online výuka)

2021-01-11  UČIVO – Měření délky s různou přesností

 • prezentace: měření délky 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: převody jednotek – procvičování – PR – délka 1, příklady pište zezadu do sešitu, nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 13.1.2021

   UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07  UČIVO – Měření délky – jednotky délky, délková měřidla (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, pracovní list: PL – ATOM 1 (dokončíme poslední cvičení)
 • prezentace: měření délky 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: jednotky délky, délková měřidla
 • domácí úkol: nakreslit libovolný obrázek měřidla (délka)nemusíte posílat, termín 10.1.2021

2021-01-04  UČIVO – MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN – úvod 

 • prezentace: měření fyzikálních veličin – úvod, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: nakreslit do sešitů tabulku fyzikálních veličin (viz. prezentace), nemusíte posílat – zkontroluji na online výuce, termín 6.1.2021


  2020-12-17  UČIVO – magnety – opakování, PL – magnety 1-2, 10 MIN – Atom (teorie), DÚ: dokončit PL-MAGNETY 2, nemusíte posílat

  2020-12-14  UČIVO – opakování – atom


   UČIVO (studium doma, 7.-11.12.2020)

2020-12-10  UČIVO – Magnetické pole Země (online výuka)

 • zápis: magnetické pole Země, ve zbytku hodiny zapište do sešitů
 • domácí úkol: nakresli obrázek  učebnice str. 60 / obr. 1.65, nemusíte posílat, další týden si ho zkontroluji

2020-12-07  UČIVO – indukční čáry magnetického pole

 • prezentace: indukční čáry magnetického pole, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: PL – MAGNETY 1 (cvičení. 2, 3, 4), vypracuj, nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 9.12.2020.
 • procvičování: PL – MAGNETY 2, PL – MAGNETY 1 (žáci dostali ve škole), odkaz pro ty co ho ztratili nebo ….

  2020-12-03  UČIVO – jak si vyrobit magnet, trvalý a dočasný magnet,

  2020-11-30  UČIVO – Magnetické pole, opakování atom, 10 MIN – ATOM


1/4 (2018-11-23)


   UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26 UČIVO – Atom, vznik iontů – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, pracovní list: PL – ATOM 2
 • zkontrolujeme domácí úkol, budeme pokračovat v procvičování stavby atomu (PL – ATOM 2)

2020-11-23 UČIVO – Zkoumáme působení magnetů (pokračování)

 • prezentace: magnety 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

   UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Atom, vznik iontů – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • pracovní list: PL – ATOM 1
 • pracovní list: PL – ATOM 2
 • Pozor! Kdo má možnost, prosím vytiskněte si na hodinu pracovní listy, budeme je společně vyplňovat. Kdo možnost tisku nemá nevadí, bude pracovat zezadu do sešitu.
 • domácí úkol: PL – ATOM 2 / cv. 1,vypracuj, nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 22.11.2020.

2020-11-16 UČIVO – MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK, Zkoumáme působení magnetů

 • prezentace: magnety 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • video: kouzla s magnety (2:23)
 • domácí úkol: PL – ATOM-MOLEKULA, PRVEK-SLOUČENINA 1, vypracuj, nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.11.2020. Pokud nemáš možnost tisku nevadí, zapiš odpovědi zezadu do sešitu, nafoť a pošli.

   UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Vznik iontů (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: vznik iontů, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: vznik iontů, kdo má tiskárnu může si obrázek vzniku iontů vytisknout a nalepit do sešitu

2020-11-09 UČIVO – Elektrování při vzájemném dotyku


   UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Model atomu (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: model atomu, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-02 UČIVO – Atomy a molekuly

 • prezentace: atomy a molekuly, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování: poslední dva listy v prezentaci jsou na procvičování, klikej postupně, nejprve vždy zkus odpovědět sám, teprve potom se podívej na odpověď, ve čtvrtek to ještě procvičíme na online výuce

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


   UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-22 UČIVO – Částicová stavba látek (s), (l), (g)

2020-10-19 UČIVO – Vzájemné silové působení částic


   UČIVO (studium doma, 14.-16.10.2020)

2020-10-15 UČIVO – Částicové složení látek

 • prezentace: částicové složení látek, projdi si prezentaci, červené rámečky zapiš do sešitu
 • domácí úkol: laboratorní protokol
 • nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 18.10.2020.

  2020-10-12  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (měření síly), DÚ: dones malý předmět (např. autíčko, klíče …..)

  2020-10-08  UČIVO – měření síly (postup při měření, pokračování), PÍSEMKA (tělesa a látky, síla)

  2020-10-05  UČIVO – PL (tělesa a látky, síla), měření síly (postup při měření)

  2020-10-01  UČIVO – Gravitační síla, měření síly (pružinový siloměr), DÚ:  nakreslit a popsat siloměr, učebnice str. 26

  2020-09-28 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2020-09-24  UČIVO – Gravitační síla, gravitační pole, značka, jednotka, směr, vzájemné silové působení, magnetická, gravitační, elektrická síla, gravitační síla (vzdálenost od Země, hmotnost tělesa, vzorec pro výpočet)

  2020-09-21  UČIVO – vzájemné působení těles, síla, gravitační síla, DÚ: Nakresli obrázek jak bys využil olovnice při stavbě zdi (určení svislého směru) – ZEĎ ZEDNÍK – OLOVNICE.

  2020-09-17  UČIVO – vlastnosti plynných látek, vzájemné působení těles, DESETIMINUTOVKA (definice fyziky, 8 oborů fyziky, vědci)

  2020-09-14  UČIVO – Tělesa a látky, pokračování, rozdělení látek podle skupenství, vlastnosti pevných a kapalných látek

  2020-09-10  UČIVO – kontrola sešitů, významní představitelé fyziky, Nobelova cena, VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES, STAVBA LÁTEK, Tělesa a látky, čím se liší různá tělesa …), DÚ: najít jednoho fyzika (1 věta – čím se zabýval), dne 17.9.2020 písemka (definice fyziky, 8 oborů fyziky, vědci)

  2020-09-07  UČIVO – Co je to fyzika – proč se učíme fyziku a co vlastně zkoumá, jak fyzika měnila a mění svět, obory fyziky, třídnická hodina

  2020-09-03  UČIVO – Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád, ÚVOD OD NOVÉHO PŘEDMĚTU – Co je to fyzika, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 10.9.2020), naučit – Co je to fyzika (definice)

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


 

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA FYZIKY 6

bude probíhat vždy v:

čtvrtek 2. hodinu od 8:40 – 9:20

 


 

Fyzika 7. ročník – aktuality

 


zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******

ZKOUŠENÍ: optické jevy (čočky) + světelné jevy  2021-06-10  UČIVO – Optické jevy – čočky – rýsování + zkoušení

  2021-06-08  UČIVO – Laboratorní práce – skládání barev


  2021-06-03  UČIVO – Laboratorní práce – skládání barev

  2021-06-01  UČIVO – Optické jevy – čočky – rýsování


  2021-06-03  UČIVO – Optické jevy – čočky

  2021-06-01  UČIVO – Optické jevy – čočky


  2021-05-27  UČIVO – PÍSEMNÁ PRÁCE (Optické jevy)

  2021-05-25  UČIVO – Světelné jevy (opakování)


  2021-05-20  UČIVO – Souhrnné opakování – Světelné jevy (PL)

  2021-05-18  UČIVO – Souhrnné opakování – Světelné jevy (PL)


    UČIVO (studium doma, 10.-14.5.2021)

2021-05-13   UČIVO –  Opakování – optické jevy (online výuka)

2021-05-11   UČIVO –  Barva těles

 • prezentace: barva těles, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06   UČIVO –  Lom světla – opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • opakování: rozklad světla
 • video: F7 – Lom světla, optický hranol
 • písemka (10 min): světelné jevy teorie 2 (odraz světla, zákon odrazu, zrcadla, lom světla)

2021-05-04   UČIVO –  Rozklad světla optickým hranolem


    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29   UČIVO –  Lom světla – opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • opakování: lom světla
 • video: Lom světla
 • písemka (10 min): světelné jevy teorie (světelné zdroje, optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla, měsíční fáze, stín, zatmění slunce a měsíce)

2021-04-27   UČIVO –  Lom světla

 • prezentace: lom světla, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22   UČIVO –  Zrcadla (online výuka)

2021-04-20   UČIVO –  Odraz světla, zákon odrazu


    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15   UČIVO –  Měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce (online výuka)

2021-04-13   UČIVO –  Měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce


    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08   UČIVO –  Optické prostřední, přímočaré šíření světla, rychlost světla (online výuka)

2021-04-06   UČIVO –  Optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla

 • prezentace: optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • úkol: REFERÁT (téma SVĚTELNÉ JEVY) – POVINNÝbude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 20.4.2021

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-30   UČIVO –  Optické prostředí, přímočaré šíření světla


    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25   UČIVO –  SVĚTELNÉ JEVY, Světelné zdroje (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: světelné zdroje, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: světelné zdroje 
 • písemka (10 min): opakování (převody jednotek – předpony)

2021-03-23   UČIVO –  Manometr

 • prezentace: manometr, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

    UČIVO (studium doma, 15.-18.3.2021)

2021-03-18   UČIVO –  Procvičování – výpočty, převody jednotek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: výpočty, převody jednotek
 • písemka (10 min): opakování (převody jednotek)
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině

2021-03-16   UČIVO –  Tlak plynu v uzavřené nádobě


NEPOVINÝ ÚKOL! – za velkou 1 :o)

Laboratorní práce: Karteziánský potápěč. 

Zadání:

 • Zkus vyrobit svého potápěče a natoč krátké video jak se potápí. 
 • Pošli laboratorní protokol k tvému pokusu.
 • Návod co by měl laboratorní protokol obsahovat, samozřejmě téma a obsah upravíte.

Videa pro inspiraci:


    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11   UČIVO –  Procvičování – převody jednotek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: Jamboard (předpony jednotek)
 • písemka (10 min): opakování (převody jednotek)

2021-03-09   UČIVO –  Opakování – převody jednotek + opakování (mechanické vlastnosti plynů)


    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04   UČIVO –  Procvičování – převody jednotek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: Jamboard (jen pokud se u této aktivity budete slušně chovat)
 • písemka (10 min): opakování (převody jednotek)

2021-03-02   UČIVO –  Opakování – převody jednotek


    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25   UČIVO –  Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země (online výuka)

2021-02-23   UČIVO –  Co už víme o plynech, atmosféra Země, měření atmosférického tlaku a jeho změny


    UČIVO (studium doma, 15.-18.2.2021)

2021-02-18   UČIVO –  Archimédův zákon. Potápění, plování a vznášení těles (online výuka)

2021-02-16   UČIVO –  Vztlaková síla působící na těleso v kapalině


    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11   UČIVO –  Pascalův zákon – procvičování + VZTAKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA TĚLESO V KAPALINĚ (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL – PASCALŮV ZÁKON
 • příklady: PL – PASCALŮV ZÁKON, dokončení – probráno cvičení 13, kontrola DÚ, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat
 • prezentace: vztlaková síla působící na těleso v kapalině (vysvětlení), příští týden si prezentaci znovu projdete a uděláte zápis

2021-02-09   UČIVO –  Hydrostatický tlak

 • prezentace: hydrostatický tlak, projdi si prezentaci (PROKLIKEJ JI) a zapiš do sešitu červený rámeček a příklad
 • domácí úkol: DÚ – PASCALŮV ZÁKON, vypočítejte a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 10.2.2021

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28   UČIVO –  Pascalův zákon – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL – PASCALUV ZAKON
 • příklady: PL – PASCALŮV ZÁKON, probráno cvičení 9, 10, 11,12, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat

2021-01-26   UČIVO –  Účinky gravitační síly Země na kapalinu


  UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21   UČIVO –  Pascalův zákon – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL – PASCALUV ZAKON (kdo máte možnost PL si vytiskněte, kdo ne budete pracovat zezadu do sešitu)
 • příklady: PL – PASCALŮV ZÁKON, probráno cvičení 1, 4, 5, 6, 7, 8
 • domácí úkol: PL – PASCALUV ZAKON, cv. 2 + 3doplňte pracovní list a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 26.1.2021

2021-01-19   UČIVO –  Hydraulická zařízení


  UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14   UČIVO –  MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN – Pascalův zákon (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: Pascalův zákon, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: Pascalův zákon

2021-01-12   UČIVO –  Tření a třecí síla (pokračování)


  UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07   UČIVO –  Páka – výpočty, tření a třecí síla – úvod (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL – PÁKA (pokud máte možnost vytiskněte si ho)
 • nové učivo: tření a třecí síla (úvod)
 • domácí úkol: PL – PÁKA, příklad 1, 2, 3, doplňte pracovní list a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 10.1.2021

2021-01-05   UČIVO –  Deformační účinky síly (pokračování)  2020-12-17  UČIVO – kladky (kladkostroj), DEFORMAČNÍ ÚČINKY, tlaková síla – úvod, 10 MIN – převody jednotek objemu

  2020-12-15  UČIVO – kladky (pevná a volná)


  UČIVO (studium doma, 7.-11.12.2020)

2020-12-10   UČIVO –  Páka – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: páka – výpočty
 • domácí úkol: , termín 15.12.2020 (neposílat, zkontrolujeme ve škole)

2020-12-08   UČIVO –  Páka, užití páky, kladky

 • prezentace: užití páky, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek objemu

  2020-12-03   UČIVO – Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. houpačka, moment síly, výpočty, PÍSEMKA (skládání sil)

  2020-12-01   UČIVO – OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY, Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy, 10 MIN převody jednotek hmotnosti


1/4 (2018-11-23)


UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26   UČIVO – 3 Newtonův pohybový zákon (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: 3 Newtonův pohybový zákon, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: 3 Newtonův pohybový zákon
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek hmotnosti (úkol stále trvá)

2020-11-24  UČIVO – 1. Newtonův pohybový zákon

 • prezentace: 1 Newtonův pohybový zákon, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol (prezentace): nakreslete – učebnice str. 62 / obr. 1.65, nemusíte posílat

UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19   UČIVO – POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY, POHYBOVÉ ZÁKONY, 2 Newtonův pohybový zákon (online výuka)

2020-11-17   DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII


UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Rovnovážná poloha tělesa (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: rovnovážná poloha tělesa, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: rovnovážná poloha tělesa
 • domácí úkol: viz. prezentace, nakresli do sešitu obrázek, učebnice str. 52, obr. 1.53 (nemusíte posílat)

2020-11-10 UČIVO – Těžiště tělesa

 • prezentace: těžiště tělesa, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: PL – SKLÁDÁNÍ SIL 1, doplňte pracovní list a zašlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 13.11.2020

UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Skládání sil (2. část) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací a rýsovací potřeby
 • prezentace: skládání sil 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat
 • příklady: online výuka F7 – 2020-11-05 , pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: viz. prezentace, nakresli do sešitu tabulku, učebnice str. 47 (nemusíte posílat)

2020-11-03 UČIVO – Znázornění síly, skládání sil (1. část)


PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-22 UČIVO – SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL, Co víme o síle

 • prezentace: co víme o síle, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2020-10-20 UČIVO – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

 • prezentace: průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

UČIVO (studium doma, 14.-16.10.2020)

2020-10-15 UČIVO – rychlost rovnoměrného pohybu (výpočty)

 • vypočítej do sešitu: procvičování – fyzika 7
 • nezapomeň (zápis + převod jednotek, vzorec, dosazení do vzorce, odpověď)
 • nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 18.10.2020.
 • OPRAVA: U cv. 2 mi vypadlo na konci věty ….. jako v popsaném úseku v příkladu číslo 1.

  2020-10-13  UČIVO- rychlost rovnoměrného pohybu, dráha rovnoměrného pohybu

  2020-10-08  UČIVO – POHYB A SÍLA (nové učivo), klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu

  2020-10-06  UČIVO – fyzikální veličiny, PÍSEMKA (atom)

  2020-10-01  UČIVO – fyzikální veličiny (souhrn), 10MIN (převody jednotek)

  2020-09-24   UČIVO – procvičování – PL (atom 2)

  2020-09-22   UČIVO – elektrování, vznik iontů, kationt, aniont, pracovní list (převody jednotek délky), DÚ: 1. sloupec z pracovního listu

  2020-09-17   UČIVO – zakreslení elktronů do vrstev, OPAKOVACÍ PÍSEMKA ( … po částicovou stavbu látek)

  2020-09-15   UČIVO – atom – pokračování, atomy a molekuly, atom (jádro, obal, elektrony, protony, neutrony),  PL – ATOM (dokončeno), vzájemné silové působení protonů a elektronů

  2020-09-10   UČIVO – kontrola sešitů, Brownův pohyb, difúze, částicová stavba (s)-(l)-(g), atom, dne 17.9.2020 opakovací písemka ( … po částicovou stavbu látek)

  2020-09-08   UČIVO – tělesa a látky, čím se mohou lišit různá tělesa, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek,

  2020-09-03   UČIVO – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU – Co je fyzika, obory fyziky, nejvýznamnější představitelé fyziky, Nobelova cena, tělesa a látky, čím se mohou lišit různá tělesa, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 10.9.2020)

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA FYZIKY 7

bude probíhat vždy v:

čtvrtek 3. hodinu od 9:45 – 10:25

 

 

BUDEME PSÁT PÍSEMNOU PRÁCI –  optické jevy (souhrn)

 


 

Fyzika 8. ročník – aktuality

 


zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******ZKOUŠENÍ: OD VZNIK STŘÍDAVÉHO PROUDU PO VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH


  2021-06-10  UČIVO –

  2021-06-08   STUDENEC


  2021-06-03  UČIVO – Dioda jako usměrňovač 2 

  2021-06-01   UČIVO – Dioda jako usměrňovač 1


  2021-05-27  UČIVO – Polovodiče (opakování)

  2021-05-25   UČIVO – Polovodičová dioda 


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Opakování – elektrický proud (online výuka)

2021-05-04   UČIVO – Opakování – elektrický proud


  2021-05-13  UČIVO – Polovodiče typu N, P

 • prezentace: polovodiče N, P – pro žáky kteří nebyli na výuce nebo si chtějí látku zopakovat

  2021-05-11   UČIVO – Polovodiče

 • prezentace: polovodiče, pro žáky kteří nebyli ve škole: podívat se na prezentaci, zapsat zápis

    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Střídavý proud – opakování (online výuka)

2021-05-04   UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách


    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • procvičování: střídavý proud – výpočty
 • písemka (10min): střídavý proud teorie (vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí, transformátory)

2021-04-27   UČIVO – Vedení elektrického proudu v kapalinách


3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • procvičování: střídavý proud – výpočty

2021-04-20   UČIVO – Rozvodná elektrická síť + elektřina a bezpečnost


    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15   UČIVO – Střídavý proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • vysvětlení: transformátory
 • procvičování: střídavý proud – výpočty

2021-04-13   UČIVO – Transformátory

 • prezentace: transformátory, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08   UČIVO – Vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • vysvětlení: vznik střídavého proudu, měření střídavého proudu a napětí

2021-04-06   UČIVO – Měření střídavého proudu a napětí


  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-30   UČIVO – Vznik střídavého proudu 2


    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25   UČIVO – Vznik střídavého proudu (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: vznik střídavého proudu 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: vznik střídavého proudu 1
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek – předpony)

2021-03-23   UČIVO – Elektromagnetická indukce


    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18   UČIVO – Výpočty, převody jednotek (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty – výkon, příkon, účinnost, převody jednotek
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek)
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 5 posledních listů z tvého sešitu) ihned po hodině

2021-03-16   UČIVO – Elektromotor


    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11   UČIVO – Elektromagnet a jeho užití + výkon, příkon, účinnost – výpočty (online výuka)

 • prezentace: elektromagnet a jeho užití, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: elektromagnet a jeho užití
 • video: nejjednodušší elektromagnetický vlak na světě
 • video: jak vyrobit elektromagnet
 • www: neodymové magnety
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty – výkon, příkon, účinnost
 • úkol: REFERÁT (téma ELEKTŘINA, MAGNETISMUS, ELEKTROMAGNETISMUS) – POVINNÝbude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 25.3.2021
 • domácí úkol: PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), vypracujte převody jednotek objemu a času, termín odevzdání 16.3.2021 (20:00)

2021-03-09   UČIVO – Magnetické pole cívky s proudem


    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04   UČIVO – Výkon, příkon, účinnost – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • procvičování: výpočty v složitějším obvodu
 • video: Pokus: Elektrický proud a Ohmův zákon
 • písemka (10min): opakování (převody jednotek)

2021-03-02   UČIVO – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY (nové učivo), Co už víme o magnetickém poli (opakování)


    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25   UČIVO – Výkon elektrického proudu (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: výkon elektrického proudu, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • písemka (10min): opakování (teorie – proud), např. co je to elektrický proud, typy obvodu, elektrotechnické značky, důležité veličiny, vzorce, příklady ne!
 • zápis: výkon elektrického proudu

2021-02-23   UČIVO – Elektrická práce a energie

 • prezentace: elektrická práce a energie, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky + vzorový příklad
 • domácí úkol: učebnice str. 160 / cv. U1, 2, nápověda k cv. U2 (projdi pořádně prezentaci, 1 litr vody má hmotnost 1 kg, výpočet pro Q najdeš v sešitě), vypracuj do sešitu zepředu za zápis, nafoť a zašli e-mailem, termín odeslání 24.2.2021.

    UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-18   UČIVO – Reostat (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • prezentace: reostat, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: reostat
 • domácí úkol: bude zadán po online výuce, termín odeslání 21.2.2021.

2021-02-16   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe


    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11   UČIVO – Elektrický proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU
 • domácí úkol: vypočítej do sešitu (zezadu), termín odeslání 15.2.2021.
 • Při elektrickém napětí 16 V mezi konci rezistoru prochází jím elektrický proud 0,2 A. Jaký proud bude tímto rezistorem procházet, připojíme-li jej ke zdroji napětí 48 V?

2021-02-09   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou


  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28   UČIVO – Elektrický proud – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU

2021-01-26   UČIVO – Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče


  UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21   UČIVO – Elektrický odpor – Ohmův zákon (online výuka)

2021-01-19   UČIVO – Zdroje elektrického napětí


  UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14   UČIVO – Měříme elektrické napětí (online výuka)

2021-01-12   UČIVO – Měříme elektrický proud


  UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07   UČIVO – Elektrický proud 2 (online výuka)

2021-01-05   UČIVO – ELEKTRICKÝ PROUD, Co je to elektrický proud

 • prezentace: elektrický proud 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (i s obrázky)


  UČIVO (studium doma, 14.-18.12.2020)

2020-12-17   UČIVO – Siločáry elektrického pole (online výuka)

2020-12-15   UČIVO – Vodič a izolant v elektrickém poli


  2019-12-10   UČIVO – elektroskop a elektrometr (zápis), PÍSEMKA – výpočty teplo

  2019-12-08   UČIVO – ELEKTRICKÉ JEVY, opakování – co už víme o elektrických vlastnostech látky (viz. chemie – atom, vznik iontů), elektroskop a elektrometr, 10 MIN – převody jednotek hmotnosti


  UČIVO (studium doma, 30.11.-4.12.2020)

2020-12-03   UČIVO –  Pístové spalovací motory, procvičování příkladů – teplo (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaného domácího úkolu
 • zápis: pístové spalovací motory

2020-12-01   UČIVO – Změny skupenství 3 (kapalnění, sublimace a desublimace)


1/4 (2018-11-23)


  UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26   UČIVO –  Změny skupenství 2 – vypařování a var, procvičování příkladů – teplo (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: změny skupenství 2, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaného domácího úkolu
 • zápis: změny skupenství 2
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek hmotnosti

2020-11-24   UČIVO – Změny skupenství 1 (tání a tuhnutí)


  UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Jak měříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně (online výuka)

2020-11-17 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII


  UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Teplo, měrná tepelná kapacita (online výuka)

2020-11-10 UČIVO – Změna vnitřní energie 2


  UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Vnitřní energie, změna vnitřní energie 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: vnitřní energie, změna vnitřní energie 1, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-03 UČIVO – Látky jsou složeny z částic


PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


  UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-22 UČIVO – Pohybová a polohová energie

2020-10-20 UČIVO – Výkon, příkon, účinnost


  UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

2020-10-15 UČIVO – Práce při zvedání tělesa kladkami

2020-10-13 UČIVO – PRÁCE, ENERGIE, TEPLO (nové učivo), práce

 • prezentace: práce, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu

  2019-10-08   UČIVO – lom světla, lom ke kolmici, lom od kolmice, lom do rozhraní, rozklad světla optickým hranolem, 10MIN – převody jednotek, délka

  2019-10-06   UČIVO – Světelné jevy, světelný zdroj, optické prostředí, druhy optického prostředí, rychlost světla, zákon odrazu, zrcadla

  2019-10-01   UČIVO – vztlaková síla, Archimédův zákon, atmosférický tlak

  2019-09-29   UČIVO – tlak v kapalinách vyvolaný účinky gravitační síly Země, tlaková síla, hydrostatický tlak, vztlaková síla

  2019-09-24   UČIVO – opakování – převody jednotek, OPAKOVACÍ PÍSEMKA (rychlost)

  2019-09-22   UČIVO – procvičování na písemku (rychlost), hydraulická zařízení (využití Pascalova zákona)

  2019-09-17   UČIVO – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN – Tlak v kapalinách, Pascalův zákon, OPAKOVACÍ PÍSEMKA (skládání sil)

  2019-09-15   UČIVO – PL – skládání sil (dokončeno), PL – RYCHLOST 1 (dokončeno)

  2019-09-10   UČIVO – kontrola sešitů, výslednice sil, skládání sil, procvičování – pracovní list PL – SKLÁDÁNÍ SIL 1 (cv. 1-4),  DÚ: pracovní list PL – SKLÁDÁNÍ SIL 1  cv. 5, dne 17.9.2020 písemka skládání sil

  2019-09-08  UČIVO – Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, (výpočty), síla, znázornění síly, skládání sil

  2019-09-03  UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU POHYB A SÍLA (opakování) – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha tělesa, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 10.9.2020)

  2019-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA FYZIKY 8

bude probíhat vždy ve

čtvrtek 1. hodinu od 7:45 – 8:25

 

 

BUDEME PSÁT 10 MIN – ……

 


 

Fyzika 9. ročník – aktuality

 


zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 


4/4 (2021-06-23)  ******  2021-06-09  UČIVO –

  2021-06-07  UČIVO –


  2021-06-02  UČIVO –

  2021-05-31  UČIVO –


  2021-05-26  UČIVO –

  2021-05-24  UČIVO –


  2021-05-19  UČIVO –

  2021-05-17  UČIVO –


    UČIVO (studium doma, 10.-14.5.2021)

2021-05-12  UČIVO – Elektrický proud 2

 • prezentace: elektrický proud 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-05-10 UČIVO –  Elektrický proud 1


    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-05  UČIVO – Tepelné jevy

 • prezentace: tepelné jevy, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-05-03 UČIVO –  Procvičování

 • úkol místo online hodiny (pro ty co nemají přijímací zkoušky): PL – RYCHLOST 1, vypočítejte a odešlete po hodině, termín odeslání 3.5.2021 (9:20)
 • prezentace: pohyb, pokud nevíte vzorec

    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-28  UČIVO – Mechanické vlastnosti plynů

2021-04-26 UČIVO –  Mechanické vlastnosti kapalin (online výuka)


3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-21  UČIVO – Síla – deformační účinky sil

2021-04-19 UČIVO –  Otáčivé účinky sil – výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL – PÁKA, kdo má možnost, PL si vytiskněte
 • domácí úkol: PL – páka (cv. 5), termín odeslání 21.4.2021

    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-14  UČIVO – Síla – otáčivé účinky sil

2021-04-12 UČIVO –  Síla – posuvné účinky sil (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-07  UČIVO – Síla

 • prezentace: síla, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-31  UČIVO – Pohyb

 • prezentace: pohyb, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-03-29 UČIVO –  Atom, vznik iontů (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: atom, vznik iontů, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: atom, vznik iontů

    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-24  UČIVO – Vzájemné silové působení částic, Atom, molekula, prvek a sloučenina

2021-03-22 UČIVO –  ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI, Vlastnosti s, l, g, částicové složení látek (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-17  UČIVO – Kosmonautika

 • prezentace: kosmonautika, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • opakování: PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), kdo máte možnost pracovní list si vytiskněte, kdo ne pište zezadu do sešitu, vypracujte převody jednotek objemu,  času, předpony, zašlete celý PL, termín odevzdání 20.3.2021 (20:00)

2021-03-15 UČIVO –  Naše galaxie (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: naše galaxie, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: naše galaxie
 • písemka (10 min): meteorologie 1
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ po hodině zašli 6 posledních listů z tvého sešitu, termín odeslání ihned po hodině

    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-10 UČIVO – Sluneční soustava 2

 • prezentace: Sluneční soustava 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • opakování: PL – PŘEVODY JEDNOTEK 3 (souhrn), kdo máte možnost pracovní list si vytiskněte, kdo ne pište zezadu do sešitu, vypracujte převody jednotek délky a hmotnosti, termín odevzdání 13.3.2021

2021-03-08 UČIVO –  ZEMĚ A VESMÍR, Sluneční soustava 1 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: ZEMĚ A VESMÍR (Nové téma), Sluneční soustava 1, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: sluneční soustava 1

    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-03 UČIVO – Znečišťování atmosféry

2021-03-01 UČIVO –  Vliv počasí na okolní přírodu (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-24 UČIVO – Srážky, tlak vzduchu, vznik větru

 • prezentace: srážky, tlak vzduchu, vznik větru, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • úkol: REFERÁT (téma METEOROLOGIE) – POVINNÝ, bude hodnocen, téma po domluvě (pošlete mi téma ke schválení)
 • podmínky vypracování: Můžete použít formu prezentace v PowerPointu, textu ve Wordu, ručně napsaného textu). PowerPointová prezentace (rozsah 10-12 snímků), Word (1,5 strany textu, písmo velikost 12 + obrázky), ručně psaný text (1,5 strany A4 textu + obrázky, mohou být nalepené, kdo si troufne může ho nakreslit :o)).
 • poznámky k vypracování: Pokud budete kopírovat text z internetu např. z Wikipedie, musíte text výrazně upravit svými slovy, vždy je potřeba uvést citaci zdroje (na konec prezentace, to platí např. pro použití textu z internetu, použití učebnice, knihy, použití obrázku).
 • Nedodržení podmínek bude ohodnoceno snížením známky. Referáty k přepracování posílat nebudu (ohodnotím je jak mi dojdou). Nepoužívejte cizí prezentace z internetu a nevydávejte je za vlastní (bude bráno jako podvod – známka 5).
 • Termín odeslání: 3.3.2021

2021-02-22 UČIVO –  Vlhkost vzduchu, kapalnění páry (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 15.-19.2.2021)

2021-02-17 UČIVO – Teplota vzduchu – předpověď počasí

2021-02-15 UČIVO –  Atmosféra Země a její složení (online výuka)


    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-10 UČIVO – METEOROLOGIE (Nové téma)

2021-02-08 UČIVO –  Ochrana před zářením + opakování (online výuka)


  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-27 UČIVO – Jaderná energetika

 • prezentace: jaderná energetika, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky

2021-01-25 UČIVO –  Jaderný reaktor (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: jaderný reaktor, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: jaderný reaktor

 UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-20 UČIVO – Uvolňování jaderné energie

2021-01-18 UČIVO –  Jaderné reakce (online výuka)


 UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-13 UČIVO – Radioaktivní záření a jeho využití

2021-01-11 UČIVO –  Radioaktivita (online výuka)


 UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-06 UČIVO – JADERNÁ ENERGIE,  Co už víme o atomech

 • prezentace: co už víme o atomech, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: viz. prezentace cv. 1, 2, 3, 4, vypracujte zezadu do sešitu, odešlete na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 10.1.2021 

2021-01-04 UČIVO –  Dalekohled (dokončení), opakování – Optika (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, PL – OPTIKA, pokud máte možnost vytiskněte si ho
 • prezentace: dalekohled, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: dalekohled
 • domácí úkol: PL – OPTIKA – dokončit celý PL, termín odeslání 8.1.2021.


  2019-12-16  UČIVO – lupa, mikroskop, dalekohled, 10 MIN – převody jednotek objemu

  2019-12-14  UČIVO – optické vlastnosti oka – pokračování, lupa, mikroskop – úvod


  2019-12-09  UČIVO – Chod paprsků spojkou a rozptylkou (rýsování) – pokračování, optické vlastnosti oka, PRAVÍTKA S RYSKOU !!!!

  2019-12-07  UČIVO – Chod paprsků spojkou a rozptylkou (rýsování)


  2019-12-02  UČIVO – Chod paprsků spojkou a rozptylkou, PÍSEMKA – Kmitavý pohyb

  2019-11-30  UČIVO – Čočky (úvod), 10 MIN – převody jednotek hmotnosti


1/4 (2018-11-23)


 UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-25 UČIVO – Lom světla

 • prezentace: lom světla, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek hmotnosti (úkol stále trvá)

2020-11-23 UČIVO –  Co už víme o světle (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení domácího úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • prezentace: co už víme o světle, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • zápis: co už víme o světle

 UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-18 UČIVO – Zdroje záření

 • prezentace: zdroje záření, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: zopakujte si převody jednotek hmotnosti

2020-11-16 UČIVO – Elektromagnetické vlnění 2 (online výuka)


 UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-11 UČIVO – Elektromagnetické vlnění 1 (ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ)

2020-11-09 UČIVO – Zvuk – kmitavý pohyb, výpočty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, kalkulačku
 • prezentace: kmitavý pohyb, krátká prezentace, teorie k výpočtům – zápis
 • výpočty: online výuka F9 – 2020-11-09, zapisovat zezadu do sešitu
 • pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat

 UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-04 UČIVO – Ochrana před nadměrným hlukem, nucené chvění, rezonance, odraz zvuku

2020-11-02 UČIVO – Tón, výška tónu, ucho jako přijímač (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: tón, výška tónu, ucho jako přijímač, pro žáky kteří nebyli na online výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


 UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020)

2020-10-21 UČIVO – Šíření zvukového rozruchu prostředím

2020-10-19 UČIVO – Zvukový rozruch (ZVUKOVÉ JEVY)


 UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

2020-10-14 LABORATOŘE NA GBJ IVANČICE SE RUŠÍ (náhradní učivo – příklady na procvičení)

 • příklady na procvičení: vypočítej do sešitu (použij vzorec R = U/I)
 • zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.10.2020.
 1. Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 2,6 A při napětí 70 V mezi svorkami rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru.
 2. Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 6 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami napětí 4 V.
 3. Ke zdroji napětí 200 V se připojí spotřebič o odporu 2,4 kΩ. Je možno použít miliampérmetr s rozsahem do 30 mA pro měření proudu procházejícího spotřebičem?
 4. Rezistorem o odporu 1,2 Ω prochází proud 20 A. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru?

2020-10-12 UČIVO – Střídavý proud (pokračování)


  2019-10-07  UČIVO – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, Střídavý proud, cívka s elektrickým proudem, elektromagnet a jeho užití, 10MIN – převody jednotek, délka

  2019-10-05  UČIVO – výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou, vedle sebe, elektrická práce, příkon, účinnost, procvičování (převody jednotek, délka)

  2019-09-30  UČIVO – elektrický proud v kovovém vodiči, vodném roztoku, plynech, Ohmův zákon, elektrický proud, napětí a odpor, 10 MIN (změny skupenství)

  2019-09-28  DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2019-09-23  UČIVO – ELEKTRICKÝ PROUD – vodiče, schématické značky, obvod jednoduchý a rozvětvený, sériové a paralelní zapojení, dohodnutý směr

  2019-09-21  UČIVO –  UČIVO – dokončeno – změny skupenství (sublimace, desublimace), PÍSEMKA (výpočty – P=W/t, W = F. s)

  2019-09-16  UČIVO – změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, var, kapalnění)

  2019-09-14  UČIVO – zákon zachování energie, VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO – vnitřní energie, změny vnitřní energie (vykonání práce, tepelná výměna, tepelné záření), teplo (přijaté a odevzdané), ZMĚNY SKUPENSTVÍ (tání, vypařování, sublimace, tuhnutí, kapalnění, desublimace), dne 21.9.2020 písemka (výpočty – P=W/t, W=F.s)

  2019-09-09  UČIVO – PRÁCE A VÝKON – Práce a výkon (výpočty), Pohybová a polohová energie (teorie) – pokračování, DÚ: vypočítat (Jakou má sekera přibližně pohybovou energii těsně před dopadem na špalek, když na něj působila silou 700 N a zarazila se do hloubky 15 cm?)

  2019-09-07  UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Práce a výkon, pohybová a polohová energie, Práce (definice, vzorec), práce a kladky, výkon (definice + vzorec) DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 14.9.2020), NOSIT KALKULAČKY!!!

  2019-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení!

 

ONLINE VÝUKA FYZIKY 9

bude probíhat vždy v:

pondělí 2. hodinu od 8:40 – 9:20

 

 

BUDEME PSÁT 10MIN – …

 


 

Matematika 8

 


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

 

 

 

BUDEME PSÁT PÍSEMKU – 10MIN – slovní úlohy o pohybu

 

PLÁNOVANÉ VELKÉ PÍSEMNÉ PRÁCE:

pololetní písemná práce – mnohočleny + lineární rovnice + slovní úlohy

termín 15.6.2021

Váš dlouhodobý domácí úkol (příprava na čtvrtletní / pololetní písemnou práci)

LINEÁRNÍ ROVNICE – SLOVNÍ ÚLOHY

LINEÁRNÍ ROVNICE

MNOHOČLENY

 

 


4/4 (2021-06-23)  ******pracovní listy, přípravy a procvičovánínew (2021-06-08)


  2021-06-10  UČIVO – Jednoduché konstrukční úlohy, učebnice str. 57 / cv. …..

  2021-06-09 UČIVO – GEOMETRIE – KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, JEDNODUCHÉ KONSTRUKČNÍ ÚLOHY, učebnice str. 57 / cv. …..

  2021-06-08  STUDENEC

  2021-06-07  UČIVO – Úlohy o směsích, DÚ: str. 110/ cv. 1


  2021-06-03  UČIVO – 10MIN – Úlohy o pohybu, Úlohy o směsích

  2021-06-02  UČIVO – Úlohy o společné práci

  2021-06-01  UČIVO – Úlohy o společné práci

  2021-05-31   UČIVO – Úlohy o společné práci


  2021-05-27  UČIVO – PÍSEMNÁ PRÁCE (mocniny s přirozeným mocnitelem, válec, mnohočleny)

  2021-05-26  UČIVO – Úlohy o pohybu

  2021-05-25  UČIVO – Úlohy o pohybu

  2021-05-24   UČIVO – Úlohy o pohybu


    UČIVO (studium doma, 17.-21.5.2021)

2021-05-20   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: slovní úlohy, kontrola příkladů 97/11,17,19,20, procvičování str. 97 / 21
 • domácí úkol: opakování na písemnou práci

2021-05-19 UČIVO – Lineární rovnice

 • procvičování 27/3: slovní úlohy, příklady učebnice str. 97 / cv. 11, 17, 19, 20, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 19.5. 2021

2021-05-18   UČIVO – Lineární rovnice – slovní úlohy (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: slovní úlohy, příklady učebnice str. 97/ cv. 2, 3
 • domácí úkol 27/2: učebnice str. 97 / cv. 4vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 19.5. 2021
 • písemka (10 min): mnohočleny (sčítání + násobení)

2021-05-17 UČIVO – Lineární rovnice – slovní úlohy

 • procvičování: slovní úlohy, podívejte se na zadání následující tří slovních úloh procvičování – 005, zkuste nejprve přijít na řešení sami, pokud na řešení nepřijdete prostudujte a zapište do sešitu
 • procvičování 27/1: slovní úlohy, učebnice str. 97 / cv. 8, 10, 12, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 17.5. 2021

  2021-05-13  UČIVO – Slovní úlohy – procvičování slovních úloh, DÚ 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5, vypočítej do školního sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 16.5. 2021, M.C. (prostudovat postup – zapsat do sešitu teorii i příklady – procvičování – 004)

  2021-05-12  UČIVO – Slovní úlohy – upřesnění postupu zápisu slovní úlohy, procvičování, DÚ 26/3: učebnice str. 97 / cv. 6, vypočítej do školního sešitu, M.C. (prostudovat postup – zapsat do sešitu teorii i příklady – procvičování – 003

  2021-05-11  UČIVO – procvičování rovnic, nová látka – ROVNICE KOLEM NÁS, Slovní úlohy, DÚ 26/2: dokončit zkoušky u vypočítaných příkladů, M.C. (vypracovat do sešitu příklady a zaslat ke kontrole, prostudovat str. 95-96, vzorový příklad, zapsat postup – procvičování – 002)

  2021-05-10   UČIVO – krátké opakování (mnohočleny), procvičování lineární rovnice, DÚ 26/1: vypočítejte: 4(z+3) = 26-3z ( i zkoušku), M.C. (vypracovat do sešitu a zaslat ke kontrole – procvičování – 001)


    UČIVO (studium doma, 3.-7.5.2021)

2021-05-06   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: lineární rovnice, vysvětlení učebnice str. 94 / cv. 2 e,f,g, 3, 4 
 • domácí úkol 25/4: dokončit zkoušky u příkladů str. 94/ cv. 4 e, f, vypočítat příklady str. 94 / cv. 5, zaslat sešit ke kontrole (zápisy a úkoly z tohoto týdne), termín odeslání 9.5.2021
 • dobrovolné 25/5: vypočítej příklad str. 94/ cv. 6 (i se zkouškou)
 • video: Přijímačky na střední školy 5 – Rovnice, řešené příklady, pro zájemce

2021-05-05 UČIVO – Lineární rovnice

 • vzorové příklady: M8 – příklady (lineární rovnice), zde najdete příklady učebnice 94/ cv. 3 a, b, 94 / cv. 4 a, b, prostudujte řešení, udělejte si poznámky co vám není jasné a zapište do sešitu
 • procvičování 25/3: lineární rovnice, učebnice str. 94 / cv. 3 c, d, str. 94 / cv. 4 c, d, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 5.5. 2021

2021-05-04   UČIVO – Lineární rovnice (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: lineární rovnice, teorie + příklady učebnice str. 94 / cv. 1 (kontrola a dokončení), str, 94 /cv. 2 a, b, c, d
 • domácí úkol 25/2: dokončit příklady učebnice str. 94/2 e, f, g, můžete mi poslat příklady zároveň se zítřejším procvičováním, pokud je dostanu dřív budu ráda :o)

2021-05-03 UČIVO – Lineární rovnice

 • zápis 1: zapiš do sešitu, Nadpis: Co je lineární rovnice? Zapiš modré rámečky (učebnice str. 92), vzorové příklady (str. 93-94), rámečky Všimněte si (str. 93, 94)
 • procvičování 25/1: učebnice str.94 / cv. 1 a, b, d, f, vypočítej do sešitu a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 3.5. 2021

    UČIVO (studium doma, 26.-30.4.2021)

2021-04-29   UČIVO – Rovnost, lineární rovnice, úpravy rovnic (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: rovnost, lineární rovnice, úpravy rovnic (vysvětlení teorie a vzorových příkladů)

2021-04-28 UČIVO – Jaké používáme úpravy při řešení rovnici

 • zápis: Nadpis: Jaké používáme úpravy při řešení rovnic, zapište modrý rámeček, str. 90 dole, zapište příklad na str. 91 hned nahoře (postup rozepsaný + zkrácený zápis) a vzorové příklady str. 91-92 (příklad 1+2+3 – rozepsaný postup + zkrácený postup + zkouška), jen zapište na online hodině vám vše vysvětlím

2021-04-27   UČIVO – Opakování – mnohočleny 2 (online výuka)

2021-04-26 UČIVO – LINEÁRNÍ ROVNICE A JEJICH UŽÍTÍ (Nové téma), Rovnost, lineární rovnice


3/4 (2019-04-19)


    UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021)

2021-04-22   UČIVO – Opakování – mnohočleny 4 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 24/4: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 4, kdo máte možnost PL si vytiskněte
 • domácí úkol: OPAKOVÁNÍ NA SOUHRNNOU PÍSEMKU (viz. PL1+2+3+4)
 • PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE VELKÁ OPAKOVACÍ PÍSEMKA Z MNOHOČLENŮ – upozorňuji, že u písemky budu chtít všechny vidět na kameře!

2021-04-21 UČIVO – Opakování – mnohočleny 3

2021-04-20   UČIVO – Opakování – mnohočleny 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 24/2: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 2, vždy 1-2 příklady od každého úkolu
 • písemka (10 min): druhá mocnina dvojčlenu + součin součtu a rozdílu (3 VZORCE – (a+b)2, (a-b)2, (a+b)(a-b))
 • domácí úkol: dokončit zbývající příklady z PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 2, termín odeslání 22.4. 2021 (9:00)

2021-04-19 UČIVO – Opakování – mnohočleny 1

 • procvičování 24/1: PL – MNOHOČLENY – OPAKOVÁNÍ 1, vypracuj do sešitu PL (nebo vytiskni, vypracuj a nalep) a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.4. 2021 (9:00)

    UČIVO (studium doma, 12.-16.4.2021)

2021-04-15   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – MNOHOČLENY  (online výuka) UPRAVENO

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 23/4: procvičování a kontrola 23/3 + učebnice str. 87/cv. 3
 •  domácí úkol 23/6: dokončit 87/ cv. 3, nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 17.4.2021

2021-04-14 UČIVO – Rozklad mnohočlenů užitím vzorců UPRAVENO

 • procvičování 23/3: učebnice str. 87 / cv.  1, 2, 3 (nahoře), vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.4. 2021 (20:00)
 • M8 – příklady (rozklad mnohočlenů užitím vzorců), pozor u cv. 3 / některé příklady upravit na součin nejdou!

2021-04-13   UČIVO – Procvičování (online výuka) UPRAVENO

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování 23/2: učebnice str. 85 / cv. 8, 9 (vysvětlení)
 • písemka (10 min): násobení mnohočlenu jednočlenem a násobení mnohočlenu mnohočlenem

2021-04-12 UČIVO – Rozklad mnohočlenů vytýkáním společného činitele + užitím vzorců

 • procvičování 23/1: učebnice str. 85 / cv.  6, 7, 8, 9, vypracuj do sešitu a až poté zapiš teorii, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 12.4. 2021 (20:00)
 • zápis teorie: nadpis – Rozklad mnohočlenů užitím vzorců, zapiš do sešitu učebnice str. 86 / D2 zapamatujte si + vzorové příklady 1+2+3

    UČIVO (studium doma, 6.-9.4.2021)

2021-04-08   UČIVO – Rozklad mnohočlenu na součin  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: rozklad mnohočlenu vytýkáním společného činitele
 • procvičování: učebnice str. 85 / cv.  1
 • domácí úkol 22/3: učebnice str. 85 / cv. 2,3,4,5
 • domácí úkol 22/4: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 10.4.2021
 • písemka (10 min): sčítání a odčítání mnohočlenů

2021-04-07 UČIVO – Součin součtu a rozdílu

 • zápis teorie: nadpis – Součin součtu a rozdílu, zapiš do sešitu učebnice str. 83 / C5 zapamatujte si + příklady pod + rámeček znalost kterou si zopakujte
 • procvičování 22/2: učebnice str. 84 / cv.  1, 2, 3, 4, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 7.4. 2021
 • M8 – příklady (součin součtu a rozdílu)

2021-04-06   UČIVO – Druhé mocnina dvojčlenu – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 82 / cv. 2, str. 83 / cv. 3, 4
 • domácí úkol 22/1: dokončit učebnice str. 83/ cv. 3cd, 4efgh, kdo si není jistý výpočtem, může mi úkol zaslat ke kontrole
 • M8 – příklady (druhá mocnina dvojčlenu)

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY


    UČIVO (studium doma, 29.-31.3.2021)

2021-03-31 UČIVO – Druhá mocnina dvojčlenu

 • procvičování: 21/3: učebnice str. 81 / cv. 4 + 5 (dopočítejte příklady a až potom zapište novou teorii)
 • zápis teorie 1: nadpis – Druhá mocnina dvojčlenu, zapište do sešitu str. 82 / všimněte si + zkusme počítat
 • procvičování: 21/4: učebnice str. 82 / cv. 1
 • nápověda:
 • M8 – příklady (druhá mocnina dvojčlenu)
 • domácí úkol 21/5: nafoť a pošli ke kontrole sešit (zápisy a výpočty z tohoto týdne), zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 2.4.2021

2021-03-30   UČIVO – Násobení mnohočlenu mnohočlenem (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 81/ cv. 1 abc + 2 ab + 3ab
 • nápověda:
 • M8 – příklady (násobení mnohočlenu mnohočlenem)
 • domácí úkol 21/2: dokončit 81/ cv. 1 def + 2 cd + 3cdef, nemusíte posílat samostatně, pošlete až s celým učivem za tento týden
 • písemka (10 min): číselné výrazy s odmocninami, závorky

2021-03-29   UČIVO – Násobení mnohočlenu jednočlenem – procvičování, násobení mnohočlenu mnohočlenem – teorie

 • procvičování 21/1: vypočítejte, učebnice str. 79 / cv. 3, str. 80 / cv. 7, 8, 9, 10, nejprve vypočítejte do sešitu příklady, až potom zapište novou teorii, zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 30.3.2021 (9:00)
 • nápověda:
 • M8 – příklady (násobení mnohočlenu jednočlenem)
 • teorie: zapište do sešitu, nadpis – Násobení mnohočlenu mnohočlenem, str. 80 / C3 zapište příklad pod nadpisem (3t + 1) . (2t – 5), str. 81 / všimněte si, zapamatujte si

    UČIVO (studium doma, 22.-26.3.2021)

2021-03-25   UČIVO – Násobení mnohočlenů  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola 20/3 + 20/4 + učebnice str. 77 / cv.  4 + str. 79 / 1abc
 • domácí úkol 20/4: učebnice str. 79/1cde, 2, 4 + str. 80 / cv. 6, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 28.3.2021

2021-03-24 UČIVO – Násobení mnohočlenů

 • procvičování: 20/3: učebnice str. 76/ cv. 6 + 7, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • zápis teorie 1: nadpis – Násobení mnohočlenů, podnadpis – Násobení jednočlenů, zapiš do sešitu učebnice str. 77 / C1
 • procvičování 20/4: učebnice str. 77 / cv.  1, 2, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • zápis teorie 2: nadpis – Násobení mnohočlenu jednočlenem, učebnice str. 78 / zapamatujte si + 3 vzorové příklady nad zapamatujte si + str. 79 / zapamatujte si

2021-03-23   UČIVO – Sčítání a odčítání mnohočlenů – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola 20/1 + učebnice str. 76 / cv. 1,2,4
 • domácí úkol 20/2: učebnice str. 76 / cv. 3, 5, vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 24.3.2021

2021-03-22   UČIVO – Sčítání a odčítání mnohočlenů

 • prezentace: sčítání a odčítání mnohočlenůzapiš vše do sešitu
 • procvičování 20/1: učebnice str. 74 / cv. 1 + str. 75 / 5, 6, nejprve zapište do sešitu teorii a poté vypočítejte tyto příklady, nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině

    UČIVO (studium doma, 15.-19.3.2021)

2021-03-18   UČIVO – Procvičování – jednočlen a mnohočlen (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • písemka (10 min): číselné výrazy bez závorek a se závorkami
 • procvičování: kontrola 19/3 + 19/2 + teorie + učebnice str. 73 / cv. 1a,b,c-4
 • domácí úkol 19/4: učebnice str. 73 / cv. 1d,e,f, 2, 3, 4vypracuj a zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 22.3.2021 (9:00)

2021-03-17 UČIVO – MNOHOČLENY

 • prezentace: jednočlen a mnohočlenzapiš vše do sešitu
 • procvičování 19/3: učebnice str. 72 / cv. 1, 2, 3, nápověda: str. 72 všimněte si, vypracuj, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině

2021-03-16   UČIVO – Procvičování výrazů s proměnnými (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 65/1-3 + str. 67/1, 2, 4, 5, 7 + kontrola 19/1
 • domácí úkol 19/2: učebnice str. 67 / cv. 3, 6, 8, vypracuj, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině
 • domácí úkol: KONTROLA SEŠITŮ (zašli 8 stran tvého sešitu z algebry ke kontrole)

2021-03-15   UČIVO – Závorky + Výrazy s proměnnými + Hodnota výrazu s proměnnou

 • procvičování 19/1: 1) učebnice str. 63 / cv. 1, 4, nejprve vypracuj do sešitu tyto příklady, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině a poté zapiš zápis
 • 2) Zápis:
 1. prezentace: výrazy s proměnnýmizapiš vše do sešitu
 2. zapiš do sešitu úkol (učebnice str. 65 dole)
 3. prostuduj příklady 1 a 2 v učebnici na straně 66
 4. zapiš do sešitu příklad 3 (učebnice str. 66) 

    UČIVO (studium doma, 8.-12.3.2021)

2021-03-11   UČIVO – Výrazy s odmocninami + závorky (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 62 / cv. 1, 2 + 63 / cv. 3 a,b
 • domácí úkol 18/2: str. 62 / cv. 3 + str. 63 / cv. 2 + str. 63 / cv. 3 c, d, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.3.2021

2021-03-10 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRÁCE (VÁLEC, VÁLCOVÁ TĚLESA KOLEM NÁS)

 • tisk: M8 – KONTROLNÍ TEST – 02
 • všem se omlouvám neaktualizovala se mi stránka termín odeslání prodloužen do 16:00
 • termín zadání: 13:30
 • termín odeslání: nejpozději v 15:30
 • pracujte samostatně, kontrolní práce slouží k ověření vašich znalostí, bude klasifikována
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty, jen výsledek nebudu považovat za odpověď!
 • kontrolní práci můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz
 • dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu
 • pokud má někdo problém práci poslat přes e-mail může ji výjimečně zaslat přes Messenger
 • dodržte termín odevzdání (tolerovat budu +/- 5 min), neodevzdání práce v termínu bude hodnoceno známkou 5

2021-03-09   UČIVO – Číselné výrazy se závorkami procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učebnice str. 61 / cv. 4-8 + kontrola 18/1 + 17/3
 • domácí úkol: zápis do sešitu str. 61 / C Výrazy s odmocninami + str. 62 Zopakujme si, nemusíte posílat

2021-03-08   UČIVO – Číselné výrazy se závorkami

 • zápis: učebnice str. 59-60, zapište teorii B – Číselné výrazy se závorkami
 • procvičování 18/1: učebnice str. 60 / cv. 1, 2, 3, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 9.3.2021 (9:00)

    UČIVO (studium doma, 1.-5.3.2021)

2021-03-04   UČIVO – VÝRAZY (NOVÉ UČIVO) (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: výrazy, úvod + číselné výrazy bez závorek
 • procvičování: kontrola DÚ 17/2 + učebnice str. 59 / cv. 1
 • domácí úkol 17/3: učebnice str. 59 / cv. 3 (kdo nestihl dokončit cv. 1), nemusíte posílat zkontrolujeme na online výuce
 • domácí úkol 17/4: procvičujte na písemku válec a válcová tělesa kolem nás

2021-03-03 UČIVO – Válcová tělesa kolem nás

 • procvičování 17/2: učebnice str. 47 / cv. 7, str. 48 / cv. 9, str. 49 / cv. 17, 19a, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 4.3. (7:00)

2021-03-02   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby + KALKULAČKU
 • procvičování: kontrola 17/1 + učebnice str. …… bude doplněno po online výuce

2021-03-01   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás

 • procvičování 17/1: učebnice str. 46 / cv. 1, str. 47 / 2,4,6, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 2.3. (9:00)

    UČIVO (studium doma, 22.-26.2.2021)

2021-02-25   UČIVO – Válcová tělesa kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: kontrola DÚ + učebnice str.46/3
 • domácí úkol 16/2: učebnice str. 47 / cv. 3, 5, RADA: jsou to příklady na výpočet V(válce) použijte vzorec, pozor jsou většinou zadány průměry ne poloměry, pokud potřebujete vypočítat hmotnost použijte vzorec pro výpočet hustoty: ρ = m/V, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 28.2. 2021

2021-02-24 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRÁCE (MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM)

 • tisk: M8 – KONTROLNÍ TEST – 01
 • termín zadání: 14:00
 • termín odeslání: nejpozději v 16:00
 • pracujte samostatně, kontrolní práce slouží k ověření vašich znalostí, bude klasifikována
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty, jen výsledek nebudu považovat za odpověď!
 • kontrolní práci můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz
 • dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu
 • pokud má někdo problém práci poslat přes e-mail může ji výjimečně zaslat přes Messenger
 • dodržte termín odevzdání (tolerovat budu +/- 5 min), neodevzdání práce v termínu bude hodnoceno známkou 5

2021-02-23   UČIVO – Válec – objem válce (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • prezentace: válec 2pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • procvičování: učebnice str. 44-45 / př. 2, 3, str. 45-46 / př. 5
 • procvičování: opakuj na písemku (mocniny s přirozeným mocnitelem)
 • domácí úkol 16/1: učebnice str. 46 / cv. 2, termín 25.2 (7:00), nemusíte posílat, zkontrolujeme na online hodině

2021-02-22   UČIVO – Válec – základní pojmy, povrch (NOVÉ UČIVO – zapisujte do sešitů na geometrii)

 • prezentace: válec 1zapiš do sešitu červené rámečky
 • procvičování: opakuj na písemku (mocniny s přirozeným mocnitelem)

    UČIVO (studium doma, 15.-18.2.2021)

2021-02-18   UČIVO – Procvičování – zápis čísla v desítkové soustavě (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: učenice str. 55 / cv. 1,2,3 + kontrola samostatné prácepro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 15/3: učebnice str. 57 / cv. 9,10, 12,13zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 20.2. 2021

2021-02-17   UČIVO – Procvičování – mocniny s přirozeným mocnitelem (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování:  kontrola samostatné práce 51-52/1-7

2021-02-16   UČIVO –  SAMOSTATNÁ PRÁCE (online hodina přesunuta na středu – 1 hodinu od 7:45 do 8:25)  – Zápis čísla v desítkové soustavě 

 • zápis: Nadpis: ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ – vypište do sešitů – učebnice str. 53 odstavec A (bez modrého rámečku) + str. 54 tabulka nahoře strany + str. 54 zapamatujte si (+ příklad pod tím)
 • procvičování 15/2: učebnice str. 53 / cv. 1, 2, 3, zaslat na e-mail, termín odevzdání 17.2. 2021
 • nápověda: cv. 1 – podívej se na příklad v odstavci A na straně 54 pod modrým rámečkem, cv. 2 opačný postup

2021-02-15   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 15/1: učebnice str. 51 / cv. 1, 2, str. 52 / cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 16.2. 2021
 • nápověda: cv. 1, 2, 3, 4 – jsou to příklady na použití vzorce , cv. 8 a 10 použití všech vzorců

    UČIVO (studium doma, 8.-12.2.2021)

2021-02-11   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: probráno – kontrola 14/3 + 14/4pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 14/5: učebnice str. 50/cv. 2,3,5zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 14.2. 2021

2021-02-10   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 14/4: učenice str. 49/1, 2, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo), zaslat na e-mail, termín odeslání 11.2.2021 (9:00)
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 3 (mocnina součinu a mocnina podílu, mocnina mocniny)zapiš vše do sešitu

2021-02-09   UČIVO –   Pravidla pro počítání s mocninami – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: pravidla pro počítání s mocninami – procvičování, probráno – kontrola 14/2 – pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol 14/3: učebnice str. 47 / cv. 5, zaslat na e-mail, termín odevzdání 11.2.2021 (9:00)

2021-02-08   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování 14/1: učebnice str. 46 / cv. 5, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo), vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 9.2.2021
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 2 (podíl mocnin se stejným základem), zapiš do sešitu a poté vypočítej příklady procvičování 14/2
 • procvičování (domácí úkol) 14/2: učebnice str. 47 / cv. 1,2,3,4, zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 9.2. 2021 (9:00)

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28  VYSVĚDČENÍ

 


2/4 (2018-01-25)


    UČIVO (studium doma, 25.-28.1.2021)

2021-01-28   UČIVO –  Pythagorova věta – opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • procvičování: oprava kontrolního pracovního listu – PYTHAGOROVA VĚTA, probránopro žáky kteří nebyli na online výuce

2021-01-27   UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST (PYTHAGOROVA VĚTA)

 • tisk: KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST – PYTHAGOROVA VETA
 • termín zadání: 8:00
 • termín odeslání: nejpozději v 17:00
 • pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalostí
 • vždy uveďte postup výpočtu i mezivýpočty
 • PL můžete vytisknout a vyplnit, nebo vypracovat otázky zezadu do sešitu
 • nafoťte a odešlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz (dobře nafoťte, hezky napište ať odpovědi přečtu)

2021-01-26   UČIVO – Pravidla pro počítání s mocninami 2 (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: pravidla pro počítání s mocninami, probráno – kontrola procvičování 13/1 + str. 46/1,2 – pro žáky kteří nebyli na online výuce
 • domácí úkol: 13/2: učebnice str. 46 / cv. 3, 4, zaslat na e-mail, termín odevzdání 27.1.2021

2021-01-25   UČIVO – Mocniny s přirozeným mocnitelem + Pravidla pro počítání s mocninami

 • procvičování: 13/1: učebnice str. 44 / cv. 11, 12, 13, 14, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 26.1.2021, NEJPRVE VYPOČÍTEJTE TYTO PŘÍKLADY až poté zapište do sešitu zápis z prezentace (nové učivo)
 • prezentace: pravidla pro počítání s mocninami 1 (sčítání a odčítání, součin mocnin se stejným základem), zapiš do sešitu, na online výuce si pravidla vysvětlíme

  UČIVO (studium doma, 18.-22.1.2021)

2021-01-21   UČIVO –  Procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: procvičování, probráno str. 44/ 6-10, kontrola DÚ12/2 + procvičování 11/3pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat

2021-01-20   UČIVO – MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM, Zavedení mocniny s přirozeným mocnitelem

 • prezentace: zavedení mocniny s přirozeným mocnitelem, projdi si prezentaci a zapiš vše do sešitu
 • procvičování: 12/3: učebnice str. 43 / cv. 2, 3, str. 44 / cv. 4, 5, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 21.1.2021

2021-01-19   UČIVO –   Výrazy s mocninami v závorkách (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: výrazy s mocninami v závorkách, probrány příklady učebnice 38/1a,b,c,h,i,j, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol 11/2 (řešení): DÚ 11/2 + procvičování 12/1
 • domácí úkol: DÚ 12/2: učebnice str 38/4a,b,c + 38/5a,b, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 20.1.2021

2021-01-18   UČIVO – MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM, Třetí mocnina (NOVÉ UČIVO)

 • prezentace: třetí mocnina, projdi si prezentaci a vše zapiš do sešitu
 • procvičování: 12/1: str. 36 / cv. 1, 2, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině, termín 19.1.2021

  UČIVO (studium doma, 11.-15.1.2021)

2021-01-14   UČIVO –  Pythagorova věta kolem nás (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: Pythagorova věta – procvičování, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • procvičování: DÚ 11/2: učebnice str. 28 / 13, zaslat na e-mail, termín odevzdání 18.1.2021

2021-01-13   UČIVO – Procvičování – Pythagorova věta

 • procvičování: sbírka str. 88 Pythagorova věta a její důkaz/ cv. 3a,b,c,d, sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 3a,b, str. 89 / cv. 1c,e, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině

2021-01-12   UČIVO –   Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • učivo: procvičování – Pythagorova věta, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: DÚ 11/1: sbírka str. 88 Výpočet délky pravoúhlého trojúhelníku / cv. 2, 4a, str. 89 / cv. 1 a,b, zaslat na e-mail, termín odevzdání 14.1.2021

2021-01-11   UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku


  UČIVO (studium doma, 4.-8.1.2021)

2021-01-07   UČIVO –  Procvičování – využití Pythagorovy věty (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • kontrola DÚ 10/2
 • učivo: procvičování – využití Pythagorovy věty, dokončena cvičení – učebnice str. 33 / 1,2

2021-01-06   UČIVO – Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku

2021-01-05   UČIVO –   PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit (algebru + geometrii), psací potřeby
 • kontrola DÚ 10/1
 • nové učivo: Pythagorova věta a její užití, Obrácená Pythagorova věta, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: DÚ 10/2: učebnice str. 33 / cv. 1 a, c, f + sbírka str. 88 / cv. 1 a, b, c, termín odevzdání 7.1.2021, zkontrolujeme na online hodině

2021-01-04   UČIVO – Části kružnice a kruhu

 • prezentace: části kružnice a kruhu (projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky, dokončit zápis – vzorce + dva vzorové příklady)
 • domácí úkol: DÚ 10/1: sbírka str. 82 / cv. 3, 7, sbírka str. 83 / cv. 1 b,e, 5, učebnice str. 38 / úkol 5a,b, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat zkontrolujeme na online hodině


  UČIVO (studium doma, 14.-18.12.2020)

2020-12-17   UČIVO –  Obsah kruhu (online výuka)

 • prezentace: obsah kruhu
 • prezentace: části kružnice a kruhu (probrán jen 1 list – dokončíme v novém roce), pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: DÚ 9/3: učebnice str. 35 / cv. 2 b,c + 3 b,c, vypracovat do sešitu, nemusíte posílat 

2020-12-16   UČIVO – Délka kružnice, obvod kruhu (online výuka)

 • prezentace: délka kružnice obvod kruhu, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby

2020-12-15   UČIVO – Tečny kružnice procházející daným bodem

 • prezentace: tečny kružnice procházející daným bodem, projdi si prezentaci a zapiš (narýsuj) do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 30 / cv. 1a,b, využijte postupu z prezentace, termín odevzdání 18.12.2020 (prosím pořádně nafoťte)

2020-12-14   UČIVO –  Využití Thaletovy věty

 • prezentace: Thaletova věta – vzorové příklady, projdi si prezentaci a zapiš (narýsuj) do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 27 / cv. 4a, učebnice str. 28 / cv. 9b, využijte postupů z prezentace, termín odevzdání 18.12.2020 (prosím pořádně nafoťte)

  2020-12-10 UČIVO – ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (zlomky, procenta, mocniny a odmocniny, vzájemná poloha dvou kružnic)

  2020-12-09 UČIVO – Opakování, procvičování učiva – odmocniny (tabulky), vzájemná poloha dvou kružnic – ŘEŠENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU, příprava na čtvrtletní písemnou práci

  2020-12-08 UČIVO – Opakování, procvičování učiva – procenta, mocniny (tabulky), příprava na čtvrtletní písemnou práci, 10MIN – mocniny a odmocniny 2, domácí úkol: vzájemná poloha dvou kružnic, termín 9.12.2020 (nezasílat)

  2020-12-07 UČIVO – Opakování a procvičování učiva – zlomky, procenta, 10MIN – mocniny a odmocniny 1


  UČIVO (studium doma, 30.11.-4.12.2020)

2020-12-03   UČIVO –  Vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování  (online výuka)

 • ZMĚNA: byly změněny termíny 10MIN, ve čtvrtek 10.12.2020 se bude psát ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-12-03 probráno str. 23 / 6, 7 + DÚ, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: učebnice str. 23 / cv. 8, posílat nemusíte, podívám se na něj ve škole

2020-12-02   UČIVO – Thaletova věta

 • prezentace: Thaletova věta, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (narýsovat)
 • domácí úkol: procvičování mocniny a odmocniny (podívejte se do KONTROLNÍHO PRACOVNÍHO LISTU a zkuste znovu propočítat příklady které vám nešly), pokud je chcete znovu opravit můžete je poslat

2020-12-01   UČIVO –   Vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu
 • procvičování: vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-12-01 – probráno str. 22 / cv. 1, 2, 3, 4a, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol: učebnice str. 22 / cv. 4 b,c, str. 23 / cv. 5 (bez postupu konstrukce, jen D:, R:, K:), termín vypracování do 3.12.2020 (10:00), nemusíte posílat (na online výuce zkontrolujeme)

2020-11-30   UČIVO –  Opakování (mocniny a odmocniny)


1/4 (2018-11-23)


  UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020)

2020-11-26   UČIVO –  Tečna kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování  (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: tečna kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-26, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • domácí úkol: sbírka úloh str. 81/cv. 6, učebnice str. 21 / cv. 12, termín odevzdání 30.11.2020 (prosím pořádně nafoťte)

2020-11-25   UČIVO – Vzájemná poloha dvou kružnic

2020-11-24   UČIVO –   Tečna kružnice – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: kružnice a přímka, tečna kružnice – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-24, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • video: kružnice opsaná trojúhelníku – postup kružnice opsaná trojúhelníku (trochu jiný trojúhelník, postup stejný)
 • kontrola domácího úkolu: na online hodině si zkontrolujeme řešení zadaných domácích úkolu (opravy rozesílat nebudu)
 • domácí úkol: učebnice str. 20 / cv. 4, 7precizně narýsovat, dobře nafotit (rovně, na světle) nebo naskenovat  a poslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 26.11.2020 (9:00)
 • domácí úkol: poslat narýsovanou kružnici opsanou (výuka, kdo mi ji neukazoval)

2020-11-23   UČIVO –  Tečna kružnice

 • prezentace: tečna kružnice, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky (narýsovat, ne od ruky), potom narýsuj domácí úkol
 • domácí úkol: učebnice str. 19, Narýsujte: 1) postup sestrojení tečny t kružnice k v daném bodě T, 2) postup sestrojení tečny t kružnice k, rovnoběžné s danou přímkou p, nemusíte posílat

  UČIVO (studium doma, 16.-20.11.2020)

2020-11-19 UČIVO – Kružnice a přímka – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: kružnice a přímka – procvičování, online výuka M8 – 2020-11-19 (probráno učebnice str. 17/1-4, str. 18/1-3,5)
 • domácí úkol: učebnice str. 18 / cv. 4, sbírka str. 80 / cv. 6, precizně narýsovat, dobře nafotit (rovně) nebo naskenovat  a poslat na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 22.11.2020

2020-11-18 UČIVO – Kružnice a přímka, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzdálenost bodu od přímky

 • prezentace: vzájemná poloha kružnice a přímky, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: vypracujte do sešitu příklady z učebnice – str. 17 / cv. 1-4, posílat je nemusíte, zkontrolujeme si je na online hodině

2020-11-17   DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

2020-11-16 UČIVO – OPAKOVÁNÍ – KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST

 • KONTROLNÍ PRACOVNÍ LIST
 • termín odeslání nejpozději v 17:00
 • pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalostí
 • vždy uveďte postup výpočtu, bez něj příklad neuznám jako správný
 • nepoužívejte kalkulačku ani tabulky (nejsou potřeba)

  UČIVO (studium doma, 9.-13.11.2020)

2020-11-12 UČIVO – Kružnice a kruh – procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, rýsovací pomůcky
 • procvičování: online výuka M8 – 2020-11-12, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat
 • domácí úkol 1: DÚ – kružnice a kruh 2020-11-12, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 16.11.2020
 • domácí úkol 2: procvičte si přes víkend počítání s mocninami a odmocninami, v pondělí v 8:00 zadám na stránky kontrolní pracovní list (mocniny a odmocniny), termín odeslání nejpozději v pondělí v 17:00.

2020-11-11 UČIVO – GEOMETRIEZobrazení kružnice a kruhu

2020-11-10 UČIVO – Druhá mocnina a odmocnina, závěrečné opakování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, Tabulky
 • procvičování:  online výuka M8 – 2020-11-10, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-09 UČIVO – určování druhých odmocnin pomocí Tabulek (pokračování), procvičování

 • prezentace: druhá odmocnina 4, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypočítej příklady z prezentace (na online hodině si je probereme)

  UČIVO (studium doma, 2.-6.11.2020)

2020-11-05 UČIVO – Druhá odmocnina, procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: sbírka úloh z matematiky str. 16 / cv 2, 3, 4 (1 a 2 sloupec), vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 8.11.2020
 • procvičování:  online výuka M8 – 2020-11-05 pro žáky kteří nebyli na online výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-04 UČIVO – Početní operace s odmocninami, určování druhých mocnin pomocí Tabulek

 • prezentace: druhá odmocnina 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • prezentace: druhá odmocnina 3, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • domácí úkol: učebnice str. 19 / cv. 1, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 6.11.2020

2020-11-03 UČIVO – Druhá mocnina a odmocnina, procvičování (online výuka)

 • na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby
 • domácí úkol: učebnice str. 19-20/cv. 2, 3, 4, vypočítej a pošli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odevzdání 6.11.2020
 • procvičování: online výuka M8 – 2020-11-03, pro žáky kteří nebyli na online výuce, nestihli zápis do sešitu  nebo si chtějí látku zopakovat

2020-11-02 UČIVO – Druhá odmocnina

 • prezentace: druhá odmocnina 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • opravena chyba v prezentaci list č. 6
 • projdi si prezentaci hned v pondělí, pravidla která v ní najdeš procvičíme při online výuce

PODZIMNÍ PRÁZDNINY (26.-30.10.2020)


  UČIVO (studium doma, 19.-23.10.2020) 

2020-10-22 UČIVO –  Určování druhých mocnin pomocí Tabulek a kalkulačky

 • prezentace: druhá mocnina 3, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypracuj úkoly do sešitu

2020-10-21 UČIVO – Druhá mocnina (procvičování)

 • úkol: vypracuj do školního sešitu, učebnice str. 13 cv. 1,2,3,5,6
 • uveď i postup (kde je potřeba) ne jen výsledky
 • úkol zašli na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

2020-10-20 UČIVO – Druhá mocnina (pokračování)

 • prezentace: druhá mocnina 2, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • vypočítej domácí úkol a pošli ho na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

2020-10-19 UČIVO – Druhá mocnina 1

 • prezentace: druhá mocnina 1, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky
 • nauč se druhé mocniny čísel 1-20
 • vypočítej domácí úkol a pošli ho na e-mail jitka.fojtova@zsmohelno.cz

  UČIVO (studium doma, 12.-16.10.2020)

Všechny úkoly rýsujte do školních sešitů. V prezentacích jsou jednotlivé postupy konstrukce. Doufám, že to podle nich zvládnete.

Vzhledem k tomu, že škola přechází na distanční výuku, prosím o zaslání domácích úkolů na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz.

2020-10-15 UČIVO – čtyřúhelníky, kosočtverec, kosodélník, lichoběžník

2020-10-14 UČIVO – čtyřúhelníky, základní pojmy, rozdělení, čtverec a obdélník

 • prezentace: čtyřúhelníky (úvod. čtverec a obdélník), projít si prezentaci, 2,3 snímek + vzorce (obsah, obvod čtverce a obdélníku) zapsat do školních sešitů
 • DÚ: narýsovat, str. 7/ cv. 1, 2, 5, 6 (do školního sešitu)

2020-10-13 UČIVO – konstrukce trojúhelníku (usu)

2020-10-12 UČIVO – konstrukce trojúhelníku (sus)

 • prezentace: konstrukce trojúhelníků (sus), projít si prezentaci, narýsovat do školních sešitů
 • úkoly: nafoť nebo naskenuj a zašli na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, termín odeslání 18.10.2020.

  2020-10-08 UČIVO – konstrukce trojúhelníku, PÍSEMKA (procenta)

  2020-10-07 UČIVO – sčítání a odčítání úhlů, shodnost, DÚ: str. 5/cv.5

  2020-10-06 UČIVO – OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – GEOMETRIE, ÚHLY, nulový, ostrý, tupý, přímý a plný úhel, konvexní a konkávní úhel, vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé úhly, sčítání a odčítání úhlů, DÚ: str. 5/cv. 1 III

  2020-10-05 UČIVO – jednoduché úrokování, promile

  2020-10-01 UČIVO – výpočet počtu procent, jednoduché úrokování (úvod), DÚ: list – výpočet počtu procent, cv. 5, 6 (domácí sešit)

  2020-09-30 UČIVO – výpočet základu, výpočet počtu procent, PÍSEMKA (přímá a nepřímá úměrnost)

  2020-09-29 UČIVO – procenta, výpočet základu, DÚ: str. 119 /cv. 11 (domácí sešit, podepsat)

  2020-09-28 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2020-09-24 UČIVO – výpočet procentové části, určení procentové části odpovídající 1% daného základu, určení procentové části odpovídající libovolnému počtu procent daného základu, DÚ: str. 119 /cv. 2 (dokočit)

  2020-09-23 UČIVO – PROCENTA, základ (celek), DÚ:str. 115 / cv. 4 c/d, cv. 5 (do listu)

  2020-09-22 UČIVO – trojčlenka, DÚ: cv. 9, 10 lísteček, do sešitu na domácí úkoly

  2020-09-21 UČIVO – přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, DÚ: učebnice str. 8 cv. 5, do sešitu na domácí úkoly

  2020-09-17 UČIVO – přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

  2020-09-16 UČIVO – postupný poměr (dokončení), ÚMĚRA A TROJČLENKA, úměra, přímá a nepřímá úměrnost

  2020-09-15 UČIVO – postupný poměr (pokračování), DESETIMINUTOVKA (zlomky)

  2020-09-14 UČIVO – poměr, rozdělení celku v daném poměru, postupný poměr

  2020-09-10 UČIVO – početní operace s celými čísly (dokončení), POMĚR A POSTUPNÝ POMĚR, poměr, DÚ: DU-0001, do sešitu na domácí úkoly, podepsat, dne 15.9.2020 desetiminutovka zlomky

  2020-09-09 UČIVO – zlomky (dokončení), POČETNÍ OPERACE S CELÝMI ČÍSLY

  2020-09-08 UČIVO – zlomky (složené zlomky, desetinné zlomky)

  2020-09-07 UČIVO – zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení, složené zlomky), DÚ: dokončit do školního sešitu (učebnice str. 5/ cv. 6)

  2020-09-03  UČIVO – úvodní hodina, seznámení se s obsahem učiva, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – ALGEBRA, ZLOMKY, zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, násobení, dělení), DÚ: dokončit do školního sešitu (učebnice str. 5/ cv. 1)

  2020-09-02   třídnická hodina

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


 

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Učitel se ptá Pepíčka:

„Máš v kapse korunu, desetikorunu a dvě dvacetikoruny.

Když vytrousíš jednu dvacetikorunu, co budeš mít v kapse?”
„Díru!”

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY A PROCVIČOVÁNÍ (do školního sešitu)

Algebra: Vždy uveď i postup (kde je potřeba) ne jen výsledky !!!

Geometrie: Prosím rýsování vždy pořádně nafoťte!

 

 • domácí úkoly (již splněné)
 • Váš dlouhodobý domácí úkol (příprava na čtvrtletní písemnou práci): znovu zkuste vypočítat vzorové kontrolní práce, nachystejte si dotazy k příkladům, kterým jste nerozuměli.
 • 26/4: učebnice str. 97 / cv.1, 5, termín odeslání 16.5. 2021pro
 • cvičování 27/1: učebnice str. 97 / cv. 8, 10, 12, termín odeslání 17.5. 2021
 • 27/2: učebnice str. 97 / cv. 4, termín odeslání 19.5. 2021
 • procvičování 27/3: učebnice str. 97 / cv. 11, 17, 19, 20, termín odeslání 19.5. 2021

 

Nezaslání domácího úkolu v termínu bez omluvy považuji za NESPLNĚNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU!

Upozorňuji, že po skončení mimořádných opatření si zápisy v sešitech zkontroluji. Pracovní listy také schovávejte, využijeme je pro opakování. Nezapomeňte, že vaše odeslané práce (úkoly, pracovní listy, referáty atd.) budou součástí vašeho hodnocení

 

Učivo a domácí úkoly budou v matematice zadávány v průběhu celého týdne,

abych mohla lépe reagovat na potřeby výuky.

Prosím dívejte se na stránky matematiky pravidelně. 

 

ONLINE VÝUKA MATEMATIKY 8 

bude probíhat vždy v úterý  5. hodinu od 11:35 – 12:15 a

čtvrtek 4. hodinu od 10:40 – 11:20

 


 

Člověk a svět práce 6

 


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Člověk a svět práce.

 


  2021-06-14   UČIVO –

  2021-05-31   UČIVO – TŘÍDNÍ STROM – tvorba z papíru, téma co se mi líbilo nebo nelíbilo na online výuce


    UČIVO (studium doma, 26.4-7.5.2021)

Téma: Jaro

 • jděte se projít ven a nafoťte kvetoucí jarní květinu nebo strom
 • rostlinu nakreslete (formát A4), můžete nakreslit rostlinu buď celou nebo jen květ
 • o dané rostlině (stromu) vyhledejte informace na internetu a připište je k obrázku
 • obrázek nemusí být přes celou stanu, můžete nakreslit např. menší obrázek a na zbylé místo připsat text o rostlině)
 • svůj výtvor nafoťte (fotografii + obrázek + text) a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohleno.cz
 • termín odevzdání vaší práce:  7.5. 2021
 • VAŠE OBRÁZKY SI VYBERU AŽ BUDETE VE ŠKOLE.

    UČIVO (studium doma, 29.3-9.4.2021)

 • Téma: Jaro a velikonoce
 • na stránky budu postupně zadávat zajímavá témata k jaru a velikonocům
 • jedno z nich si vyberte a tvořte podle něj
 • pokud máte vlastní nápad, směle do toho
 • svůj výtvor nafoťte a zašlete na e-mail jitka.fojtova@zsmohleno.cz
 • termín odevzdání vaší práce:  13.4. 2021
 • ZVAŠICH PRACÍ VYTVOŘÍM VELIKONOČNÍ PREZENTACI, KTEROU DÁM NA NAŠE STRÁNKY.
 • Kdo bude mít jakýkoliv dotaz, může se přihlásit na konzultaci. :o)

 

NÁPADY NA TVORBU:

 


 

TŘÍDNÍ KUCHAŘKA (3. VERZE) 2021-03-22

 


    UČIVO (studium doma, 1.3-12.3.2021)

 • Téma: Zdravá výživa
 • vyberte svůj oblíbený recept který si troufnete uvařit (může to být i studené jídlo)
 • měl by spadat do kategorie Zdravá výživa (takže ne vepřo knedlo zelo)
 • uvařte ho a svůj výtvor nafoťte (nejlépe hezky nazdobený na talíři, v misce)
 • napište postup receptu (na papír formát A5 nebo A4) záleží na vás jak bude recept dlouhý, tuto stránku ozdobte (např. dokreslete zajímavé zajímavé okraje, ozdobte obrázkem, napište ozdobným písmem, kdo si netroufne malovat, může použít i počítačový program pro tvorbu receptu)
 • termín odevzdání vaší práce PRODLOUŽEN13.3. 2021 (fotografie jídla + postup receptu)
 • ZVAŠICH PRACÍ VYTVOŘÍM TŘÍDNÍ KUCHAŘKU, KTEROU DÁM NA NAŠE STRÁNKY.
 • Na online konzultaci si k tomu řekneme víc. :o)


  2020-10-26   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-10-12   UČIVO – osivo a sadba, podzimní vazba, DÚ: nezapomenout donést listy, kaštany, šípky …..

  2020-09-28   DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

  2020-09-14   UČIVO – podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, kresba (užitkové rostliny a jejich semena), donést pomůcky: pár semen rostliny (např. hrášek, fazole, semínka papriky, mrkve atd,), vyhledat obrázek rostliny.

  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021


0/4 (2019-09-01)


  2020-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

  2020-10-29 *  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2020-12-23 *  2020-01-03  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-01-28   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2021-01-29  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2021-02-01 *  2019-02-07  JARNÍ PRÁZDNINY

  2021-04-01  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2021-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

ONLINE KONZULTACE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 6

pondělí 6. hodinu od 12:30 – 13:00

nepovinné

 


zpět