Aktuality (2019-2020)


zpět

Aktuality (2019-2020)

 


 

Milí žáci,

blíží se konec školního roku. Doufám, že jste učivo z fyziky a chemie za pomoci prezentací, zápisů, on-line výuky a www odkazů zvládli. 

Děkuji všem, kteří mi zodpovědně zasílali své domácí práce. 

Děkuji také všem, kteří mi zasílali své krásné obrázky a výrobky do VV a ČaSP. 

 

                                                                                                          Jitka Fojtová

 


 

Chemie 8. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. referát – prvky (povinné, hodnoceno, termín odevzdání 12.4.2020) Už zadáno: Fe, Au, O, Hg, N, Mg, Kr, P, No, Ti, H, He, Li, Ag, C  …. Od žáků 8. ročníku očekávám jistou úroveň při vypracování referátů. Prosím vypracujte je sami!
 2. pracovní list – názvosloví halogenidů (povinné, termín odevzdání 3.5.2020)
 3. pracovní list – názvosloví oxidů a sulfidů (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 4. pracovní list – názvosloví hydroxidů a bezkyslíkatých kyselin (povinné, termín odevzdání 24.5.2020)
 5. pracovní list – názvosloví kyslíkatých kyselin (povinné, termín odevzdání 7.6.2020)
 6. pracovní list – názvosloví solí (povinné, termín odevzdání 21.6.2020)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 27. – 28. hodina)

1) procvičování – Názvosloví solí, učebnice str. 79

2) procvičování, domácí úkol – Názvosloví solí


   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 25. hodina)

1) pokračování látky – Využití solí – fosforečnany, křemičitany, sírany, učebnice str. 82-83

UČIVO (studium doma – 24. hodina)

1) pokračování látky – Využití solí – dusičnany, uhličitany, učebnice str. 81-82


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 23. hodina)

1) pokračování látky – Hydráty solí, str. 80

2) procvičování, domácí úkol – názvosloví kyslíkatých kyselin

UČIVO (studium doma – 22. hodina)

1) pokračování látky – Hydrogensoli, str. 80


   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1) pokračování látky – Názvosloví solí, str. 78-79

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) procvičování – Názvosloví kyslíkatých kyselin


ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 28.5.2020 v 10:00, názvosloví kyslíkatých kyselin)


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1) pokračování látky – Soli, vznik solí, rozdělení solí, str. 77-78

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) procvičování, domácí úkol – názvosloví hydroxidů a bezkyslíkatých kyselin


   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) opakování – Názvosloví hydroxidů a bezkyslíkatých kyselin

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1) pokračování látky – Neutralizace, str. 75-76


ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 14.5.2020 v 10:00, názvosloví hydroxidů a bezkyslíkatých kyselin)


   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) pokračování látky – Kyselost a zásaditost, str. 74

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) opakování (pro ty co nebyli na on-line výuce 30.4.) názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů

2) procvičování, domácí úkol – názvosloví oxidů


   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) pokračování látky – Kyseliny, kyslíkaté kyseliny, učebnice str. 71-73

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) pokračování látky – Kyseliny, bezkyslíkaté kyseliny, učebnice str. 70-71

2) opakování (pro ty co nebyli na on-line výuce 24.4.) – názvosloví halogenidů

3) procvičování, domácí úkol – názvosloví halogenidů


ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 30.4.2020 v 10:00, názvosloví oxidů a sulfidů)


   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) pokračování látky – TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY, Hydroxidy, učebnice str. 68-69

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) pokračování látky – Sulfidy, učebnice str. 67

2) úkol – prostudujte z učebnice – Názvosloví (žluté rámečky)

 • halogenidů (str. 62-63)
 • oxidů (str. 64)

ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 24.4.2020 v 10:00, názvosloví halogenidů)


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 9. hodina)

1) pokračování látky – Oxidy 2, učebnice str. 66

UČIVO (studium doma – 8. hodina)

1) pokračování látky – Oxidy 1, učebnice str. 64-65


   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) pokračování látky – Halogenidy, učebnice str. 62-63

 • prezentace: halogenidy, projít si prezentaci
 • zápis: halogenidy
 • video: on-line učebnice, str. 63 Elektrická vodivost chloridu sodného

2) opakování – prvky

 • zopakujte si prvky (H, C, O, N, F, Cl, Br, I, At, Li, Na, Ca, Ba, Al, Au, Pt, Pb, K, Co, Mn, Mg, P, S, B, Si, Be, Fe, Ni, Cu, Ge, As, Se, Sb, Te, Ag, Rb, Cs, Fr, Sr)
 • …. a teď se otestujte
 • Malá hra pro vás na procvičování prvků, vyzkoušejte! Už by měl fungovat.

DOTAZNÍK CH8-001

TEST CH8-001 Prvky


   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

1) nová látka – ANORGANICKÉ SLOUČENINY, Dvouprvkové sloučeniny, učebnice str. 61

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) referát (povinný, bude hodnocen) – téma: Prvky

 • Zjistit zajímavosti o vybraném prvku. Každý si vyberte jiný.
 • Konkrétní prvek si můžete domluvit e-mailem, formulářem nebo přes Messenger.
 • Referát může být ve formě prezentace (ppt, pptx, rozsah alespoň 5 snímků), textu ve Wordu (doc, docx, rozsah 1-2 strany, doporučená velikost písma textu 12-14) nebo psaný rukou (čitelně napsáno, hezká úprava, naskenovaný nebo nafocený, rozsah 1-2 strany).
 • Vypracovaný referát zašlete e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger.
 • Termín odevzdání 12.4.2020.
 • UPOZORNĚNÍ: Použijte i jiné zdroje než Wikipedii! Jako zdroj ji samozřejmě použít můžete, ale informace zpracujte svými slovy.

  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) nová látka – Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, učebnice str. 58 – 59

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) pokračování látky – Významné kovy, učebnice str. 56 – 57 Au, Pb, Zn, Hg


  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) nová látka – Významné kovy, učebnice str. 55 – 57 Al, Fe, Cu, Ag

prezentace: kovy (významné kovy 1), projít si prezentaci

zápis: kovy (významné kovy 1)

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) dokončit – zápis: Germanium

2) nová látka – Kovy, učebnice str. 55

3) naučit nové prvky (Ag, Rb, Cs, Fr, Sr)


  2020-03-12  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-10  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-05   UČIVO – dokončení zápisu Germanium, PÍSEMKA (uhlík, síra, fosfor)

  2020-03-03   UČIVO – Polokovy (křemík, germanium), dokončit zápis Germanium, 10 MIN (písemné zkoušení)

  2020-02-27  UČIVO – Halogeny (pokračování – brom), výpočty – molární hmotnost, naučit nové prvky – Ge, B, As, Se, Sb, Te (Si, At)

  2020-02-25  UČIVO – Halogeny (chlor, jód, astat), PÍSEMKA (vodík, kyslík, dusík), nahoře na stránce možnost tisku PSP, všichni ji budou mít příští hodinu, kalkulačky také

  2020-02-20  UČIVO – výpočty (molární hmotnost), halogeny (fluor ….), dne 25.5.2020 písemka (vodík, kyslík, dusík), 5.3.2020 písemka (uhlík, síra, fosfor)

  2020-02-18  UČIVO – dusík, uhlík (opakování), výpočty (látkové množství)

  2020-02-13  UČIVO (suplování) – Nekovy (dusík, uhlík, síra, fosfor)

  2020-02-11  UČIVO (suplování) – PÍSEMKA (hmotnostní zlomek, přesunutá z 3.2.2020) POZOR! písemka se neruší, napíše ji s vámi suplující učitel. Nezapomeňte kalkulačky! Nekovy (dusík, uhlík, síra, fosfor …)

  2020-02-06  UČIVO (suplování) – Nekovy, VODÍK (výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, přeprava, významné sloučeniny, využití), KYSLÍK (výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, přeprava, využití), PL (vodík, kyslík) VŠICHNI ZAČNOU NOSIT PERIODICKOU TABULKU PRVKŮ !!! A KALKULAČKU !!! NAUČIT!!! tabulka str. 61 (1 -ný, 2 – natý ….)

  2020-02-04  UČIVO (suplování) – Rozdělení chemických prvků (podle skupenství, podle výskytu, podle vlastností), úkoly str. 46 / SOVA 2, SOVA 4, str. 47 / úkol 1 (vypracovat do sešitů), zkontrolovat prvky které máte umět, Donést vypracovaný protokol (poslední možnost)! Písemka (hmotnostní zlomek) přesunuta na 11.2.2020!  NAUČIT!!! tabulka str. 61 (1 -ný, 2 – natý ….)

  2020-01-30   UČIVO – dělení podle vnějších změn (substituce, konverze), dělení podle tepelného zbarvení (exotermické a endotermické), příklady (hmotnostní zlomek)

  2020-01-28   UČIVO –  LABORATORNÍ PRÁCE (Chromatografie)  PLP – CHROMATOGRAFIE


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-23   UČIVO – reakční schéma, chemická rovnice, úprava rovnic, stechiometrické koeficienty, dělení chemických reakcí, dělení podle vnějších změn (syntéza, analýza …..)

  2020-01-21   UČIVO – zákon zachování hmotnosti, podmínky ovlivňující chemické reakce, příklady (hmotnostní zlomek)

  2020-01-17  Periodická soustava prvků (zpracování informací) LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-15  Periodická soustava prvků, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-09   UČIVO – chemické rekce (opakování), hoření

  2020-01-07   UČIVO – hmotnostní zlomek, výpočet složení roztoků (pokračování), 10 MIN (opakování)

  2020-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-19   UČIVO – hmotnostní zlomek, výpočet složení roztoků (pokračování), 10 MIN (opakování)

  2019-12-17   UČIVO – opakování, periodická tabulka prvků, chemický vzorec, 10 MIN (opakování), DÚ: trvá úkol z předchozí hodiny

  2019-12-12   UČIVO – typy chemické vazby (výpočty),  DÚ: str. 34/sova 2/poslední 3 sloučeniny, složení molekul, chemické sloučeniny, DÚ: str. 35/2 modré rámečky / zapsat do sešitu

  2019-12-10   UČIVO – chemická vazba, typy chemických vazeb, DÚ: učebnice str. 34 /př. vznik molekuly vodíku, vznik molekuly chloru

  2019-12-05   UČIVO – CHEMICKÉ SLOUČENINY, Iontové sloučeniny, vlastnosti, vznik iontů (kationt, aniont), rovnice vzniku iontů, chemické reakce (úvod)  MIKULÁŠ (suplování)

  2019-12-03   UČIVO – periodická soustava prvků (pokračování), PÍSEMKA (voda), DÚ: str. 33 – detail zápisu prvku v PSP

  2019-11-28(27)   UČIVO – jádro atomu, obal atomu, PRVKY, Chemické prvky, periodická soustava prvků (výměna hodin)

  2019-11-26   UČIVO – hmotnostní zlomek, výpočet složení roztoků (pokračování), POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK, ČÁSTICE LÁTEK, Látky, model atomu (opakování 6. ročníku)

  2019-11-21  PODPORA ŘEMESEL – TŘEBÍČ

  2019-11-19   UČIVO – hmotnostní zlomek, výpočet složení roztoků


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-14   UČIVO – dělení vody podle způsobu užití, PÍSEMKA (vzduch), prvky Be, Fe, Ni, Cu …

  2019-11-12   UČIVO – hydrologický oběh, koloběh vody (malý a velký), hydrologie, dělení podle obsahu rozpuštěných látek, minerální vody, dělení podle místa kde se voda nachází

  2019-11-07   UČIVO – voda v přírodě, vlastnosti vody, 10 MIN (vzduch)

  2019-11-05   UČIVO – VODA, hydrosféra, zastoupení vody, chemicky čistá látka, voda v přírodě, prvky P, S, B, Si

  2019-10-31  UČIVO – Separace, sedimentace, destilace, filtrace, 10 MIN (oddělování složek ze směsi)

  2019-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-24  UČIVO – teplotní inverze, smog, ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK ZE SMĚSI. Separace, sedimentace, destilace, filtrace, krystalizace, odpařování, extrakce, sublimace, chromatografie (tištěný zápis), PÍSEMKA (chemické látky a směsi, roztoky)

  2019-10-22  UČIVO – vysvětlení předchozí látky, zkapalněný vzduch (metoda, co lze získat), průmyslové využití kyslíku, dusíku, vzácných plynů, významní znečišťovatelé ovzduší, 10 MIN (prvky)

  2019-10-17  UČIVO – opakování prvků, hmotnostní zlomek (výpočty), DIDAKTA

  2019-17-15  UČIVO – VZDUCH A VODA, VZDUCH, složení vzduchu, atmosféra Země, znečištění vzduchu, ozon, výskyt ozonu v přírodě (ozonová vrstva, troposférický ozon, endogenní ozon), oxid uhličitý, kyslík, vlastnosti vzduchu (suplování)

  2019-10-10   VÝLET

  2019-10-08  UČIVO – …. (suplování)

  2019-10-03  UČIVO – různorodé – dělení na suspenze, emulze, pěnu a aerosoly (pokračování), roztoky, kapalné roztoky, rozpouštědla, koncentrované roztoky, zředěné roztoky, rozpustnost, nasycený roztok, nenasycený roztok, urychlení rozpouštění

  2019-10-01  UČIVO – CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI, SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ (stejnorodé, různorodé), stejnorodé – dělení podle skupenství, různorodé – dělení na suspenze, emulze, pěnu a aerosoly

  2019-09-25V   UČIVO – katalyzátory, děje kolem nás (chemický, fyzikální)

  2019-09-24  UČIVO – pomůcky pro měření, chemický pokus, co pokusem zjišťujeme, POZOR, CHEMIE JE TAKÉ ZÍTRA!

  2019-09-19  PÍSEMKA (co je chemie, kdy vznikla, obory chemie, látky a tělesa, zjišťování vlastností látek, nebezpečnost látek), UČIVO – Měření vlastností látek, kvantitativní vlastnosti, měření, teplota tání, teplota varu, hustota

  2019-09-17  UČIVO – nebezpečnost chemických látek, značení, výstražné symboly, bezpečnostní listy, H-věty, P-věty, první pomoc, DÚ: výpisek str. 8 (první pomoc), prvky Au, Al, Pt, Pb

  2019-09-12   UČIVO – Látky a tělesa (co je to látka a co těleso, příklady, rozdělení látek podle původu, rozdělení látek podle skupenství, příklady, zjišťování vlastností látek (pozorování, měření, pokusy), pozorování vlastností látek pomocí smyslů, kvalitativní vlastnosti látek, nebezpečnost chemických látek, značení, prvky Li, Na, Ca, Ba

  2019-09-10   UČIVO – obory chemie (kontrola DÚ), dokončení zápisu: Jak vznikla chemie, její počátky, alchymie, alchymisté a chemici, význam chemie, chemici a jejich důležitost, zneužití chemie, DÚ str. 6 / lupa 1, obrázek, prvky F, Cl, Br, I, At

  2019-09-05  UČIVO – ÚVOD DO CHEMIE. Co je to chemie, proč se chemii učíme, chemie a vědní obory související s chemií, přírodní vědy, Obory chemie, obecná, anorganická a organická chemie, Jak vznikla chemie, její počátky, alchymie, alchymisté a chemici, VIDEO: císusalkuch, DÚ: Vyberte jeden z dalších oborů chemie a vyhledejte čím se zabývá, cca 1-2 věty, domluvit se jako třída ať se obory neopakují, prvky H, C, O, N

  2019-09-03   UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu


0/4 (2019-09-02)


 

Chemie 9. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. pracovní list – deriváty uhlovodíků (povinné, termín odevzdání 19.4.2020)
 2. pracovní list – přírodní látky 1 (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 3. pracovní list – přírodní látky 2 (povinné, termín odevzdání 17.5.2020)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 26. – 27. hodina)

1) procvičování – opakování

 • zopakujte si: učebnice str. 104 – 105

   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 25. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a životní prostředí, učebnice str. 102-103

UČIVO (studium doma – 24. hodina)

1) pokračování látky – Nebezpečí chemie, učebnice str. 99-101


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 23. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a průmysl 2, Biotechnologie, učebnice str. 97-98

UČIVO (studium doma – 22. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a průmysl 1, učebnice str. 94-96


   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a zdraví, učebnice str. 91-93

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a zemědělství, učebnice str. 88-90


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a zemědělství, učebnice str. 88-90

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) pokračování látky – Chemie a výživa, 2. část, učebnice str. 84-87


   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) Nové téma – CHEMIE KOLEM NÁSChemie a výživa, 1. část, učebnice str. 84-87

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1) opakování – přírodní látky 2


   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) pokračování látky – NUKLEOVÉ KYSELINY, učebnice str. 82

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) pokračování látky – BÍLKOVINY (Proteiny), 2. část, učebnice str. 79-81

2) opakování – přírodní látky 1


   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) pokračování látky – BÍLKOVINY (Proteiny), 1. část, učebnice str. 78-79

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) pokračování látky – TUKY (Lipidy), učebnice str. 76-77

 • prezentace: Tuky, projít si prezentaci
 • zápis: Tuky

   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) pokračování látky – CUKRY (Sacharidy), 2. část, učebnice str. 73-75

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) pokračování látky – CUKRY (Sacharidy), 1. část, učebnice str. 71-72


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 9. hodina)

1) Nové téma – PŘÍRODNÍ LÁTKY, Chemické složení organizmů, učebnice str. 69-70


   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 8. hodina)

1)  opakování – Deriváty uhlovodíků

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ  (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger).
 • Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu (číslo otázky, odpověď) a vyfocený.
 • Termín odevzdání 19.4.2020.

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) pokračování látky – Soli a estery karboxylových kyselin, učebnice str. 66-67


   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

1) pokračování látky – Karboxylové kyseliny, 2. část, učebnice str. 62-67

 • prezentace: karboxylové kyseliny 2, projít si prezentaci
 • zápis: karboxylové kyseliny 2
 • zajímavost: on-line učebnice, str. 64, sova 30 vodní kámen
 • video: podívejte se na pokus, on-line učebnice, str. 64, kamera 1+2 – nahé vejce, tajné písmo

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) nová látka – Karboxylové kyseliny, 1. část, učebnice str. 62-67


  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) nová látka – Karbonylové sloučeniny, učebnice str. 59-61

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) nová látka – Kyslíkaté deriváty, hydroxyderiváty, učebnice str. 54-58


  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) nová látka – Dusíkaté deriváty, učebnice str. 53

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) pokračování látky – Zástupci halogenderivátů, učebnice str. 51 – 52

2) procvičování názvosloví – učebnice str. 50


  2020-03-11   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-09   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-04   UČIVO – PÍSEMKA (alkany, alkeny, alkyny – teorie) PP – UHLOVODIKY (alkany. alkeny, alkyny), halogenderiváty (pokračování,  vlastnosti, využití, názvosloví, zástupci, terachlomethan, trichlormethan, trijodmethan), příští hodinu dokončení zápisu

  2020-03-02   UČIVO – alkadieny a alkyny,10 min (písemné zkoušení)

  2020-02-26   UČIVO – Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty (definice, názvosloví), 10 min (názvosloví alkanů, alkenů, alkynů – základních 10)

  2020-02-24   ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2020-02-19  UČIVO – DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, PL – aromatické uhlovodíky, DÚ: dokončit PL, str. 49 do sešitů dvě modré tabulky, bude se psát písemka 26.2.2020 názvosloví (alkany, alekny, alkyny), 4.3.2020 písemka (alkany, alkeny, alkyny – teorie)

  2020-02-17  UČIVO – Aromatické uhlovodíky pokračování, bude se psát písemka 26.2.2020 názvosloví (alkany, alekny, alkyny) DÚ: dokočit PL – uhlovodíky nasycené a nenasycené

  2020-02-12  UČIVO (suplování) LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-02-10  UČIVO (suplování) – Aromatické uhlovodíky, PÍSEMKA (PL, přesunutá z 3.2.2020) POZOR! písemka se neruší, napíše ji s vámi suplující učitel.  PL – UHLÍKOVÉ ŘETĚZCE

  2020-02-05  UČIVO (suplování) – alkadieny, buta-1,3-dien, přírodní kaučuk, alkyny, fyzikální vlastnosti, ethyn, využití, PL (uhlovodíky nasycené a nenasycené)

  2020-02-03  UČIVO (suplování) – Alkeny, definice, chemické vlastnosti, výskyt, zástupci alkenů (ethen) Donést vypracovaný protokol ! Písemka přeložena na 10.2.2020. DÚ: tab. str. 41

  2020-01-29  LABORATORNÍ PRÁCE (Oddělování složek směsí – filtrace)  PLP – FILTRACE


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-27   UČIVO – propan, butan, benzín, motorová nafta, procvičování PL

  2020-01-22   UČIVO – procvičování PL

  2020-01-20   UČIVO –  chemické vlastnosti alkanů, zástupci alkanů, methan, procvičování PL

  2020-01-17  Periodická soustava prvků (zpracování informací) LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-15  Periodická soustava prvků, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-08   UČIVO – rozvětvené alkany, názvosloví, fyzikální vlastnosti alkanů, PÍSEMKA (Obnovitelné zdroje)

  2020-01-06   UČIVO – UHLOVODÍKY, Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků, alkany, názvosloví, cykloalkany, názvosloví

  2020-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-30  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-23  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-18   UČIVO – vaznost, vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučenin, KONCERT ZUŠ

  2019-12-16   UČIVO – zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, PÍSEMKA (Neobnovitelné zdroje)

  2019-12-11   UČIVO – ORGANICKÁ CHEMIE, Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek

  2019-12-09   UČIVO – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, Sluneční energie, energie větru, energie vody, geotermální energie, biomasa, PÍSEMKA (rovnice – redoxní reakce 3) viz PP3, PP – REDOXNÍ REAKCE 3

  2019-12-04   UČIVO – ZEMNÍ PLYN. složení, vznik, těžba, využití, výhody a nevýhody, odorizace, JADERNÁ ENERGIE.  Jaderná elektrárna, zdroj paliva, princip, výhody a nevýhody, procvičování redoxních reakcí

  2019-12-02   UČIVO – zpracování – frakční destilace, dělení frakcí, procvičování redoxních reakcí, obnovitelné zdroje (vodní elektrárny – referát)

  2019-11-27   UČIVO – ROPA. Složení, naleziště, přeprava, petrochemie

  2019-11-25   ROAD SHOW

  2019-11-20   UČIVO – procvičování redoxních reakcí


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-18   UČIVO – kde se těží, dělení podle doby vzniku, zpracování – karbonizace, co se získává, výhody a nevýhody, tepelná elektrárna.

  2019-11-13   UČIVO – NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. UHLÍ. Druhy uhlí, co obsahuje, kvalita, výhřevnost, čím se liší různé druhy, PÍSEMKA (teorie – redoxní reakce 1) viz PP1,  PP – REDOXNÍ REAKCE 1

  2019-11-11  UČIVO – ZDROJE ENERGIE. 10 MIN (prvky)

  2019-11-06   UČIVO – olověný akumulátor, koroze, koroze železa, pasivace kovů, dělení koroze (tištěný zápis), PÍSEMKA (chemický a fyzikální děj, roztoky, nasycené, nenasycené, koncentrované, zředěné, z čeho se skládají, PSP, směsi, stejnorodé, různorodé, prvky a sloučeniny, jejich dělení, anorganické sloučeniny, oxidační čísla, příklady, vzorce ….),

  2019-11-04   UČIVO – aluminotermická výroba železa, elektrolýza a její využití, vodič, elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza, elektrolýza chloridu měďnatého, průmyslové využití elektrolýzy, elektrolýza roztoku chloridu sodného (tištěný zápis), redoxní reakce jako zdroj energie, galvanický článek, tzv. suchý článek, akumulátory, olověný akumulátor (tištěný zápis), prvky Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, At, Be, Cr, Sn, In, Mo

  2019-10-30  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-28  DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2019-10-23  MLADÝ CHEMIK 2019-2020

  2019-10-21  UČIVO – oxidace, redukce (procvičování), získávání kovů z rud, rudy, vyredukování kovů z jejich oxidů, výroba železa, DÚ (nakreslit vysokou pec str. 15)

  2019-10-16  UČIVO – procvičování oxidace a redukce, SOUTĚŽ

  2019-10-14  SBĚR PAPÍRU. UČIVO – …. (suplování)

  2019-10-09  FLORBAL

  2019-10-07  UČIVO –oxidační činidlo, redukční činidlo, elektrochemická řada napětí kovů, pravidla pro oxidační a redukční vlastnosti, probíhá nebo neprobíhá reakce a proč, procvičování prvků, oxidačních čísel, oxidace, redukce (suplování)

  2019-10-02  UČIVO – REDOXNÍ REAKCE, úvod, oxidace, redukce, iontové rovnice (suplování)

  2019-09-30  PÍSEMKA (OPRAVA), UČIVO – procvičování názvosloví hydroxidů, kyselin a solí (kartičky)

  2019-09-25  UČIVO – zákon zachování hmotnosti, chemická reakce, reakční schéma, chemická rovnice, rozdělení chemických reakcí

  2019-09-23  UČIVO – rozdělení prvků podle skupenství, podle výskytu a podle vlastností, rozdělení sloučenin podle původu, podle počtu sloučených prvků, dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny), tříprvkové sloučeniny (hydroxidy, kyslíkaté kyseliny, soli)

  2019-09-18  PÍSEMKA (názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů), chemické prvky, chemické sloučeniny, periodická soustava prvků (periody, skupiny), chemická vazba, typy chemické vazby, chemický vzorec

  2019-09-16   UČIVO – fyzikální a chemické děje (zápis), chemické látky a směsi, stejnorodé, různorodé, stejnorodé – dělení podle skupenství, různorodé – dělení na suspenze, emulze, pěnu a aerosoly, roztoky – koncentrované, zředěné, nasycené, nenasycené, rozpustnost

  2019-09-11   UČIVO – Děje kolem nás, fyzikální a chemické děje, PL – opakování názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů

  2019-09-09   UČIVO – Zjišťování vlastností látek (pozorování, měření, pokusy), pozorování vlastností látek pomocí čtyř smyslů, měření vlastností látek, chemický pokus

  2019-09-04   UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, bezpečnost v laboratoři, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Co je to chemie, Jak vznikla chemie, látky a tělesa, rozdělení látek podle původu a skupenství, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu

  2019-09-02   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


0/4 (2019-09-02)


 

Člověk a svět práce 5

 


 

Úkoly k odeslání (nepovinné):

 

 1. skládaná květina z papíru (16.3. – 27.3. 2020)
 2. vlasatá vajíčka (6.4. – 17.4. 2020)
 3. NEBO MŮŽETE POSLAT FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.
 4. origami zvířátka – tvorba z papíru (20.4. – 10.5. 2020)
 5. šnečci (11.5.-31.5 2020)
 6. záložka na knížku (1.6.-26.6.2020)

 

Úkoly jsou nepovinné. Budu ale ráda, když si najdete čas i na kreslení a tvoření.

Děkuji všem za krásné obrázky a výtvory a těším se na nové.

 

VOLNÁ TVORBA  Arrow, Šipka Vlevo, Modrá, Odrážky, Vlevo

Kdo bude chtít poslat jakýkoliv obrázek co doma nakreslil nebo co doma vytvořil, klidně obrázek nebo výtvor pošlete. 

:o)

 


   1. 6. – 26.6. 2020

Záložka na knížku. Zkuste si vytvořit svoji originální záložku na knížku. A tady je návod a trocha inspirace.

 

   11. 5. – 31.5. 2020

Šnečci. Podívejte se doma do krabic s hračkami. Najdete tam alespoň jednu skleněnku? Máte zahrádku. Míváte tam šnečky? Najděte aspoň jednu ulitu. Vytvořte šnečka z plastelíny a místo domečku použijte skleněnou kuličku, ulitu od šnečka nebo cokoliv jiného podle vaší fantazie. Pošlete mi fotografii vašeho šnečka a napište jestli ho mohu dát na stránky. A tady trocha inspirace. :o)

   20. 4. – 7.5. 2020

Origami (zvířata). Najděte na internetu postup na origami zvířátko a zkuste ho poskládat. Pošlete mi fotografii vašeho zvířátka a napište jestli ho mohu dát na stránky.


   6. 4. – 17.4. 2020

Vlasatá vajíčka (téma Velikonoce).

Vytvořte si něco pro radost na Velikonoce. Vyrobte si svoje vlasatá vajíčka. 

Postup: Skořápku od vajíčka naplníme vatou nebo hlínou. Na ni vysejeme semínka řeřichy a pak vatu navlhčíme, hlínu zalijeme. Za nějaký čas uvidíme, jak semínka začínají klíčit. Každý může na svou skořápku fixem namalovat oči, ústa a nos.

 • Až vám vlasy vajíček vyrostou nafoťte je a pošlete e-mailem, přes formulář, přes Messenger.
 • Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.
 • Fotky květin můžete posílat ještě také. 
 • NEBO MŮŽETE POSLAT FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.

Semínka sázena 27.3.2020. Postupně budu fotit.

Doufám, že se vám vaše vajíčka povedou.


  16. – 27.3. 2020

Skládání z papíru (téma jaro). Zkuste na internetu najít návod na papírovou květinu, vyzkoušejte ho a fotografii vašeho výtvoru zašlete na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz. Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.


  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-05

  2020-02-27  

  2020-02-20   dokončení práce Klaun 2, Klaun 3

  2020-02-13   (suplování) Klaun 3 pokračování

  2020-02-06   (suplování) Klaun 3

  2020-01-30   Klaun 2


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-23   Quilling 1 (pokračování)

  2020-01-16   Quilling 1

  2020-01-09   Manipulační činnost – stavebnice ROTO (suplování)

  2020-01-02   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-26   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-19   Strom 6

  2019-12-12   Strom 3

  2019-12-05   Baňka 3, MIKULÁŠ

  2019-11-28   Baňka 2 (zpívání u vánočního stromu)

  2019-11-21   dokončení – Listy 1


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-14   pokračování – Listy 1

  2019-11-07   Listy 1

  2019-10-31   dokončení – Dýně (mozaika)

  2019-10-24   pokračování – Dýně (mozaika)

  2019-10-17   Dýně 1

  2019-10-10   Dokončení ježků (suplování)

  2019-10-03   Ježek 6 (suplování)

  2019-09-26   Ježek 2

  2019-09-19   Ovoce 4

  2019-09-12   Dokončení koláže (zralé ovoce 2), rámeček z papíru (pro rychlejší).

  2019-09-05  Seznámení se s učivem (o čem se budeme učit, co vše budeme vyrábět), Ovoce 2


0/4 (2019-09-02)


 

Člověk a svět práce 8

 


 

Úkoly k odeslání (nepovinné):

 

 1. vaření – sladké nebo slané pečení (16.3. – 27.3. 2020)
 2. velikonoce – malovaná vajíčka, pomlázka, velikonoční vazba (6.4. – 17.4. 2020)
 3. květinová kytice, vazba – pro potěšení (20.4. – 10.5. 2020)
 4. vaření – zdravá kuchyně (11.5. – 26.6. 2020)

 

Úkoly jsou nepovinné. Budu ale ráda, když si najdete čas i na vaření a tvoření.

Děkuji všem za krásné výtvory, recepty a těším se na nové.

 


   11. 5. – 26.6. 2020

Vaření (zdravá kuchyně). Vyzkoušejte nějaký zajímavý recept a jeho postup (fotku) mi pošlete. Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.

   20. 4. – 10.5. 2020

Květinová kytice (vazba). Zkuste vytvořit květinovou kytici (vazbu) z jarních květin a potěšte s ní někoho. Pošlete mi fotografii svého výtvoru a napište jestli ho mohu dát na stránky.


   30. 3. – 17.4. 2020

Téma Velikonoce.

Vytvořte si něco pro radost na Velikonoce. 

Např. ozdobu do květináče, velikonoční vazbu, ozdobu na dveře, velikonoční vajíčka (nějakou technikou, ne jen hozená do barvy), upleťte pomlázku, cokoliv co děláte na Velikonoce.

A tady je několik námětů.

   

 • Výrobek nafoťte a pošlete e-mailem, přes formulář, přes Messenger.
 • Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.
 • Recepty můžete posílat ještě také.

  16. – 27.3. 2020

Sladké nebo slané pečení. Můžete doma vyzkoušet nějaký zajímavý recept a jeho postup (fotku) zaslat na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz. Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  2020-03-04  Vaření – Pizza

  2020-02-19  VařeníSladké pečení

  2020-02-05   (suplování)  práce v dílně


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-22   Vaření – Saláty

  

  2020-01-08   Vaření – Pomazánky a pečení z lístového těsta

  

  2019-12-25   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-11   Vaření – Nepečené cukroví.  Domluvit se na skupinkách po 3-4 žácích. DONÉST: najděte si recepty na nepečené cukroví, doneste suroviny, kdo by chtěl dělat pečené cukroví, bude si muset donést hotové těsto např. linecké a k tomu vykrajovátka atd. (pozor omezená kapacita – jen 2 trouby na pečení), přinést sebou také misky atd. (kuchyňka ještě není dovybavena nádobím).

  

  2019-11-27   Vánoční vazby (Adventní věnec, věneček na dveře, ozdobný svícen) + Vánoční přání 3 (výroba polotovarů – vystřihování baněk z tvrdých papírů a tvorba barevných pauzovacích papírů, baňka 1 – zpívání u vánočního stromu) Vánoční přání 3 – Baňka 1 (pauzovací papír, voskovky, barevný papír, šablony, stříhání)  

   


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-13   Volba povolání, ovocné stromy  NA PŘÍŠTÍ HODINU DONÉST: polystyrenový věneček, vázací drát, větvičky, ozdoby, mašličky, svíčky … prostě vše na výrobu

  2019-10-30   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-16   Dýně 1

   2019-10-02  Volba povolání (Hodnoty práce, mé osobní hodnoty, hierarchie hodnot), léčivé bylinky (suplování)

   2019-09-18   Herbář, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu

   2019-09-04   Seznámení se s učivem (o čem se budeme učit, co vše budeme vyrábět), Volba povolání (typologie osobnosti, charakteristiky mého já) POMŮCKY NA PŘÍŠTÍ HODINU (vylisovaná květina, nejlépe léčivá nebo bylinka, vyhledané informace o dané rostlině). V průběhu dalších hodin donést (vylisovaný list stromu – ovocného stromu, odevzdat s názvem a jménem – uschovám pro pozdější použití.)


0/4 (2019-09-02)


 

Fyzika 6. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. pracovní list – teplota 1 (povinné, termín odevzdání 12.4.2020)
 2. domácí úkol – měření teploty (povinný, zapisovat do sešitu, neposílat)
 3. pokračování domácího úkolu – nakreslete graf průběhu teploty během týdne (povinný, termín odeslání 26.4.2020)
 4. pracovní list (celý) – převody jednotek (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 5. pracovní list (1. část – cv. 1-4) – objem 1 (povinné, zatím neposílat)
 6. pracovní list (2. část – cv. 5-8) – objem 1 (povinné, zatím neposílat)
 7. pracovní list (3. část – dokončit, cv. 9-16) – objem 1 (povinné, poslat celý PL, termín odevzdání 31.5.2020)
 8. úkol z učebnice (vypracovat do sešitů, povinné, termín odevzdání 7.6.2020)
 9. pracovní list – hustota  (povinné, termín odevzdání 14.6.2020)
 10. pracovní list (celý) – převody jednotek (povinné, termín odevzdání 19.6.2020)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 26. – 27. hodina)

1) procvičování – převody jednotek


   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 24. – 25. hodina)

1)  procvičování – Hustota

 • vyplňte pracovní list  PL – HUSTOTA   (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 14.6.2020
 • poznámka: tabulka hustot je na zadním obalu učebnice

2) procvičování – Hustota


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 22. – 23. hodina)

1)  procvičování – Hustota, učebnice str. 86-95

 • vypracuj do sešitu úkoly z učebnice:
 • str. 89 / cv. U1, U2, U3
 • str. 92 / cv. O2, O3, O4, U3, U4
 • str. 94 / cv. U4
 • vypracované úkoly mi pošlete, termín odevzdání 7.6.2020
 • poznámka: tabulka hustot je na zadním obalu učebnice, hustota hliníku, dřeva, oceli a mosazi lze určit z obr. 2.25 / str. 87

   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1)  pokračování látky – Výpočet hmotnosti a objemu látky, učebnice str. 93-95

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) pokračování látky – Výpočet hmotnosti a objemu látky, učebnice str. 93-95

2)  procvičování – Objem – opakování

 • vyplnit 3. část pracovního listu (dokončit, cv. 9-16PL – OBJEM 1    (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 31.5.2020

ON-LINE VÝUKA (proběhne dne 28.5.2020 v 11:00, Výpočet hmotnosti a objemu látky – příklady)


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1)  procvičování – Výpočet hustoty látky, učebnice str. 88-92

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) pokračování látky – Výpočet hustoty látky, učebnice str. 88-92

2)  procvičování – Objem

 • vyplnit 2. část pracovního listu (cv. 5-8PL – OBJEM 1    (download docx)
 • vypracovaný PL zatím neposílejte, pošlete mi ho až ho budeme mít celý hotový, termín odevzdání —

ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 18.5.2020 v 11:00, výpočty – hustota)


   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) nové téma – HUSTOTA, Hustota látky, učebnice str. 86-87

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1)  procvičování – Objem

 • vyplnit 1. část pracovního listu (cv. 1-4PL – OBJEM 1    (download docx)
 • vypracovaný PL zatím neposílejte, pošlete mi ho až ho budeme mít celý hotový, termín odevzdání –

   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) pokračování látky – Měření objemu pevného tělesa, učebnice str. 78-79

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) nové učivo – Jednotky SI, převody jednotek SI

2) procvičování – převody jednotek

 • vyplnit poslední část pracovního listu (dokončete pracovní list, předpony SI)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK   (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 10.5.2020

   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) procvičování – jednotky objemu (www)

2) procvičování – jednotky objemu

 • vyplnit část pracovního listu (jednotky objemu, 2-3 sloupec)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK (download docx)
 • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte zezadu do sešitů
 • pracovní list zatím neposílejte, příští týden ho dokončíme a pošlete mi ho pak

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) nové téma – Měření objemu kapaliny, učebnice str. 75-77

2) procvičování – jednotky objemu

 • vyplnit část pracovního listu (jednotky objemu, 1 sloupecPL – PŘEVODY JEDNOTEK (download docx)
 • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte zezadu do sešitů
 • pracovní list zatím neposílejte, příští týden ho dokončíme a pošlete mi ho pak

   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) procvičování – jednotky objemu

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) nové téma – OBJEM, jednotky objemu, učebnice str. 74-75


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 8 + 9. hodina)

1) pokračování látky – Měření teploty, 4. část, změna teploty vzduchu v průběhu času – graf, učebnice str. 112-114

1) úkol – graf  (povinný)

 • kreslete na list A4 
 • pomocí vašich změřených teplot nakreslete průběh teploty během týdne
 • postup najdete v prezentaci
 • komu nejde rýsování použijte čtverečkovaný papír
 • hotový list zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger)
 • termín odevzdání 26.4.2020

   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) pokračování látky – Měření teploty, 3. část, změna teploty vzduchu v průběhu času, učebnice str. 112-114

2) domácí úkol – Měření teploty (povinný)

 • 7 dní měřte venkovní teplotu (vždy ve stejnou dobu).
 • Změřené hodnoty (každý den jednu, celkem 7) si zapište.
 • Další týden se změřenými hodnotami budeme pracovat!
 • pro aktivní :o) – měřte teplotu ráno, odpoledne a večer, 3 x 7 měření

   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

1) opakování – měření teploty

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – teplota 1  (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger). Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu a vyfocený. Termín odevzdání 12.4.2020 (prodlouženo).

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) pokračování látky – Měření teploty, 2. část, učebnice str. 109-111


  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) nové téma – MĚŘENÍ TEPLOTY, 1. část (jednotky teploty, teploměry)

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) opakování (dokončení) – odpověz na otázky, učebnice str. 100 – 105

2) procvičování převodů jednotek

 • vyplnit část pracovního listu (jednotky času, 3 sloupce)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK
 • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte zezadu do sešitů

  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) procvičování převodů jednotek

 • vyplnit část pracovního listu (jednotky hmotnosti, 3 sloupce) PL – PŘEVODY JEDNOTEK
 • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte zezadu do sešitů

2) procvičování převodů jednotek hmotnosti (vyzkoušejte se) Umíme matiku – jednotky hmotnosti

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) procvičování převodů jednotek

 • vyplnit část pracovního listu (jednotky délky, 3 sloupce)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK
 • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte zezadu do sešitů

2) procvičování převodů jednotek délky (vyzkoušejte se)

AZ kvíz – délka 1AZ kvíz – délka 2AZ kvíz -délka 3AZ kvíz – délka 4, Procvičuj.cz


  2020-03-12  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-10  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-05   UČIVO – kontrola PL – ČAS, PÍSEMKA (HMOTNOST, velká, podle PL) PL – HMOTNOST

  2020-03-03   UČIVO – procvičování, roztažnost pevných, kapalných a plynnných látek, DÚ: nakreslit obr. délka tyčí vs. teplota, objem plynů vs. teplota (zkontrolovat, měli byste mít 4 obrázky).

  2020-02-27    UČIVO – MĚŘENÍ TEPLOTY, Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování, objem pevných těles vs. teplota, délka tyčí vs. teplota, objem kapalin vs. teplota, objem plynů vs. teplota, DÚ: nakreslit obrázky str. 100 obr. 2.31, str. 104 obr. 2.38, donést příští hodinu PL – ČAS zkontrolujeme si ho, 10 MIN (písemné zkoušení)

  2020-02-25   UČIVO – PL – hmotnost, čas, PÍSEMKA (10 MIN – HMOTNOST), DÚ: dokončit PL – čas (donést, příští hodinu ho zkontrolujeme),PL – ČAS

  2020-02-20   UČIVO – procvičování převodů jednotek

  2020-02-18   UČIVO – procvičování jednotek hmotnosti,  DÚ: PL – př. 5, 8 (1. sloupec)

  2020-02-13   UČIVO – procvičování jednotek délky, hmotnosti  a času, PL – ČAS

  2020-02-11   UČIVO (suplování) – PÍSEMKA (délka, viz, PL) POZOR! písemka se neruší, napíše ji s vámi suplující učitel.  PL – DÉLKA

  2020-02-06   UČIVO (suplování) – čas, jednotky času, PL – hmotnost

  2020-02-04   UČIVO (suplování) – hmotnost, měření hmotnosti, procvičování (hmotnost)

  2020-01-30 (výměna) 2020-01-28  UČIVO – hmotnost (zápis), procvičování – převody jednotek, délka (kartičky)

  2020-01-28   UČIVO – hmotnost, AZ kvíz, 10 MIN (převody jednotek, délka)


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-23  UČIVO – délka procvičování PL

  2020-01-21  UČIVO – délka procvičování PL

  2020-01-16  UČIVO – opakované měření délky, postup při měření délky, AZ kvíz (převody jednotek délky 1)

  2020-01-14  UČIVO – jednotky, délková měřidla, měření s různou přesností, stupnice, odchylka měření, DÚ: str. obr. 2.5, 2.6b, dobrovolně 2.7, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-09  UČIVO – fyzikální veličiny, jednotky SI, zápis s použitím fyzikálních veličin, měření délky, základní jednotka

  2020-01-07  LABORATORNÍ PRÁCE (Magnety) 

  2020-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-19   UČIVO – kompas, buzola (dokončení zápisu), PL – opakování magnety, MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, Porovnávání a měření

  2019-12-17   UČIVO – indukční čáry (pokračování), magnetické pole Země, kompas, buzola (dokončení zápisu příští hodinu), DÚ: nakreslit str. 60 / obr. 1.65 (s popiskem)

  2019-12-12   UČIVO – trvalý magnet, dočasný magnet

  2019-12-10   UČIVO – magnetické pole, PÍSEMKA 20 min (Atom viz. PL – ATOM  a sešit)

  2019-12-05   UČIVO – vlastnosti a využití magnetů, MIKULÁŠ

  2019-12-03   UČIVO – popis magnetu, dělení magnetů, opakování atom

  2019-11-28   UČIVO – MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK, Zkoumáme působení magnetů, co je to magnet, magnetovec, kde se nalézá, feromagnetické látky

  2019-11-26  UČIVO – opakování učiva (Atom), PÍSEMKA (30 MIN, částicové složení látek, vzájemné silové působení částic, atomy a molekuly, prvky a sloučeniny) PP – ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ, AxM,PxS

  2019-11-21   UČIVO – procvičování látky (ATOM), PL – ATOM   

  2019-11-19   UČIVO – rovnice vzniku iontů (pokračování), PL – ČÁSTICOVÉ  SLOŽENÍ LÁTEK, AxM,PxS


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-14   UČIVO – zakreslení elektronů do vrstev obalu, rovnice vzniku iontů

  2019-11-12   UČIVO – vznik iontů, elektrování, kationt, aniont,  5 MIN (atom x molekula, prvek x sloučenina)  PL – ATOM x MOLEKULA, PRVEK x SLOUČENINA

  2019-11-07   UČIVO – elektrování při vzájemném dotyku, tření, zelektrování, elektrický náboj, elektrické pole, přitažlivá, odpudivá síla, 10 MIN (vlastnosti (s),(l),(g))

  2019-11-05   UČIVO – atom, jaký mají částice náboj, jak jsou elektrony v obalu uspořádány, valenční vrstva, PSP, PL (atom x molekula, prvek x sloučenina)

  2019-10-31  UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE (Měření síly), DÚ: dokončit laboratorní protokol

  2019-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-24  UČIVO – opakování, PÍSEMKA (vlastnosti (s),(l),(g), gravitační síla, čím měříme sílu … – PL a sešit), model atomu, z čeho se skládá, jaké částice obsahuje

  2019-10-22  UČIVO – atomy a molekuly, prvky a sloučeniny, ATOM. model atomu

  2019-10-17  UČIVO – vysvětlení předchozího učiva

  2019-10-15  UČIVO – Částicová stavba látek (s), (l), (g), pevné látky (krystalické, amorfní) (suplování)

  2019-10-10  UČIVO – … (suplování), VÝLET

  2019-10-08  UČIVO – Částicové složení látek, Brownův pohyb. difůze, vzájemné silové působení částic (suplování)

  2019-10-03  UČIVO – měření síly, pružinový siloměr, 1 N, co musíme udělat před měřením (suplování)

  2019-10-01  PÍSEMKA (oprava), UČIVO – měření síly

  2019-09-26  UČIVO – gravitační pole, gravitační síla – vzdálenost od Země

  2019-09-24  UČIVO – vzájemné působení těles, působení magnetickou, gravitační a elektrickou silou, gravitační síla

  2019-09-19   UČIVO – vlastnosti plynných látek, vzájemné působení těles, síla

  2019-09-17  TEST (definice fyziky, obory fyziky, představitelé fyziky, tělesa a látky), UČIVO – vlastnosti pevných a kapalných látek

  2019-09-12  UČIVO – VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES, STAVBA LÁTEK, Tělesa a látky, čís se liší různá tělesa, rozdělení látek podle skupenství, rozdělení těles podle toho z jaké látky jsou vyrobená, příští hodinu test

  2019-09-10  UČIVO – Obory fyziky, významní představitelé fyziky, Nobelova cena

  2019-09-05  UČIVO – Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád, ÚVOD OD NOVÉHO PŘEDMĚTU – Co je to fyzika, proč se učíme fyziku a co vlastně zkoumá, jak fyzika měnila a mění svět …. DÚ: vyzdobit první stranu sešitu

  2019-09-03   TŘÍDNICKÉ HODINY


0/4 (2019-09-02)


 

Fyzika 7. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. pokus potápěč (dobrovolné, hodnoceno, termín odevzdání 12.4.2020)
 2. pracovní list – mechanické vlastnosti plynů (povinné, termín odevzdání 19.4.2020)
 3. referáty (po domluvě, nepovinné)
 4. pracovní list (celý) – převody jednotek 2 (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 5. úkol – zkuste vypočítat příklady, učebnice str. 152/U6a, U7, U8, U9 (termín odeslání 17.5.2020)
 6. pracovní list – světelné jevy 1 (povinné, termín odevzdání 31.5.2020)
 7. pracovní list – světelné jevy 2 (povinné, termín odevzdání 14.6.2020)
 8. pracovní list (celý) – převody jednotek (povinné, termín odevzdání 19.6.2020)

 

ON-LINE VÝUKA 

Vzhledem k velkému množství učiva, které musíte sami zvládnout (i z jiných předmětů), můžete zápisy klidně vytisknout (pokud máte možnost tisku) a nalepit do sešitů.

DOTAZNÍK F7-001

POKUSY ŽÁKŮ :o)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 26. – 27. hodina)

1) procvičování – převody jednotek


   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 25. hodina)

1) opakování – Světelné jevy – opakování, 2 část., učebnice str. 150-171

UČIVO (studium doma – 24. hodina)

1) pokračování látky – Užití čoček v praxi


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 23. hodina)

1) pokračování látky – Optické vlastnosti oka

UČIVO (studium doma – 22. hodina)

1) pokračování látky – Čočky


   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1) opakování – Světelné jevy – opakování, 1 část., učebnice str. 150-171

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) pokračování látky – Barva těles, učebnice str. 178-181


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1) pokračování látky – Rozklad světla optickým hranolem, učebnice str. 175-178

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) opakování látky – Šíření světla – výpočty (řešení domácího úkolu) učebnice str. 152

 • on-line výuka 18.5. v 10:00
 • pro ty co nebudou na on-line výuce
 • úkol (řešení): ŠÍŘENÍ SVĚTLA – výpočty (učebnice str. 152/U6a, U7, U8, U9)
 • zapsat do sešitů! 

ON-LINE VÝUKA (proběhla dne 18.5.2020 v 10:00, výpočty – šíření světla)


   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) pokračování látky – Lom světla, učebnice str. 172-174

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1) opakování látky – Šíření světla – výpočty učebnice str. 152

 • úkol: šíření světla – výpočty, zkuste vypočítat příklady, učebnice str. 152/U6a, U7, U8, U9
 • připomínám: vzorec pro výpočet rychlosti je v = s/ t, v – rychlost, s – dráha, t – čas
 • rychlost světla ve vzduchu je v (c) = 300 000 km/s, rychlost zvuku v = 340 m/s
 • kdo je zvládne vypočítat, pošlete mi je :o), termín odeslání 17.5.2020
 • kdo je nezvládne, příští týden je spolu vypočítáme buď při on-line výuce nebo se podívá na řešení. 

   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) pokračování látky – Zrcadla v praxi, učebnice str. 167-169

 • prezentace: zrcadla v praxi, projít si prezentaci
 • zápis: zrcadla v praxi
 • úkol: přečíst pokus na str. 168 – určení vlastností obrazu vznikajícího odrazem světla na dutém kulovém zrcadle

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) opakování – Jednotky SI, převody jednotek SI

2) procvičování – převody jednotek


   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) opakování –  procvičování převody jednotek

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) pokračování látky – Zrcadla, zobrazení rovinným zrcadlem, učebnice str. 164-166


   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) pokračování látky – Odraz světla, zákon odrazu, učebnice str. 160-164

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) pokračování látky – Měsíční fáze, stín, zatmění Slunce a Měsíce, učebnice str. 155-160


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 9. hodina)

1) pokračování látky – Optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla, učebnice str. 151-155

UČIVO (studium doma – 8. hodina)

1) nové téma – SVĚTELNÉ JEVY, Světelné zdroje, učebnice str. 150-152


   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) opakování – Mechanické vlastnosti plynů, učebnice str. 130-148

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – mechanické vlastnosti plynů (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger).
 • Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu (číslo otázky, odpověď) a vyfocený.
 • Termín odevzdání 19.4.2020.

   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

1) pokračování látky – Tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr, učebnice str. 143-147

2) pokus potápěč

 • video: Telepatický potápěč Karteziánek (2:02)
 • Můžete si ho sami vyzkoušet :o) natočit (video) nebo zpracovat formou referátu s fotografiemi, i s vysvětlením, a poslat mi ho (dobrovolné, hodnoceno). Termín odevzdání 12.4.2020 (prodlouženo).

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) pokračování látky – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země, učebnice str. 140-143


  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) pokračování látky – měření a změny atmosférického tlaku, učebnice str. 133-140

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) nové téma – MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ, co už víme o plynech, atmosféra Země, učebnice str. 130-133


  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) zkontrolujte domácí úkol – příklad č. 4  PP – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN (výpočty) – příklad 4

2) pokračování procvičování příkladů z PP – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN (výpočty)

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) nová látka – Archimédův zákon, učebnice str. 118-129

2) podívat se na video (Archimédův zákon je zde krásně vysvětlen)

VIDEO: Isibalo-5-Archimédův zákon (FYZ – Hydromechanika)


  2020-03-12   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-10   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-05   UČIVO – počítání příkladů (mechanické vlastnosti kapalin, příprava na písemku), na čem tlaková síla závisí, DÚ: PL (příklad č. 4), Najděte definici Archimedova zákona (hledejte i jinde než na Wikipedii)

  2020-03-03   UČIVO – počítání příkladů (mechanické vlastnosti kapalin, příprava na písemku  PP – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN (výpočty)), Vztlaková síla působící na těleso v kapalině, jak vzniká, výpočet vztlakové síly

  2020-02-27   UČIVO – dokončení zápisu vzorového příkladu, výpočty, Hydrostatický tlak, závislost hydrostatického tlaku na hloubce, příklady využití, PÍSEMKA (TLAK – tlaková síla, brzdná síla, PL)  PL – TLAK (tlaková síla, brzdná síla)

  2020-02-25   UČIVO – dokončení zápisu tlaková síla kapaliny, zajímavosti (hydrostatický paradox), výpočty, Hydrostatický tlak, závislost hydrostatického tlaku na hloubce, příklady využití, výpočty (dokončíme zápis vzorového příkladu)

  2020-02-20   UČIVO – Účinky gravitační síly Země na kapalinu, tlaková síla kapaliny, závislost na hloubce a hustotě, příští hodinu dokončení zápisu, dne 27.2.2020 se bude psát písemka na TLAK (tlaková, brzdná síla, viz. PL), DÚ: dokončit PL (tlak)

  2020-02-18   UČIVO – opakování (Mechanické vlastnosti kapalin a plynů), PL – tlak

  2020-02-13   UČIVO (suplování) – MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ. Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, výpočty

  2020-02-11   UČIVO (suplování) – PÍSEMKA (výpočty páka, PL) POZOR! písemka se neruší, napíše ji s vámi suplující učitel. Nezapomeňte kalkulačky!  PL – PÁKA 1

  2020-02-06   UČIVO (suplování) – třecí síla a odporová síla, tření, na čem závisí velikost třecí síly, třecí síly v denní i technické praxi, výpočty, PL – tlak, procvičování

  2020-02-04   UČIVO (suplování) – kladkostroj, DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY, tlaková síla, deformace, deformační účinky, tlak, tlak v praxi, zmenšení a zvětšení tlaku, Donést vypracovaný protokol ! Písemka (páka) přesunuta na 11.2.2020!

  2020-01-30   LABORATORNÍ PRÁCE (páka), PLP – PÁKA

  2020-01-28   UČIVO – výpočty (páka, dokončení PL), Kladky, pevná kladka, volná kladka


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-23   UČIVO – výpočty (páka) PL

  2020-01-21   UČIVO – užití páky, dvojzvratná páka, jednozvratná páka, rovnoramenná páka, rovnoramenné váhy

  2020-01-16   atom, složení atomu, Laboratorní práce – elektrický proud, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

  2020-01-13   opakování převodů jednotek, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-09   UČIVO – OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY, Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka, moment síly, páka v rovnovážné poloze

  2020-01-07   UČIVO – 3 Newtonův pohybový zákon, Zákon vzájemného působení dvou těles

  2020-01-02   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-31   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-26   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-24   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-19   UČIVO – opakování skládání sil, PÍSEMKA (skládání sil – příklady viz PL – SKLADANI SIL)

  2019-12-17   UČIVO – Zákon setrvačnosti (pokračování), procvičování příkladů na písemnou práci

  2019-12-12   UČIVO – procvičování (skládání sil, příprava na písemku)

  2019-12-10   UČIVO – Zákon setrvačnosti, PÍSEMKA (20 min, skládání sil – teorie PP – SKLÁDÁNÍ SIL – teorie)

  2019-12-05   UČIVO – PL – SKLÁDÁNÍ SIL (donést pravítka, kružítka), MIKULÁŠ, DÚ: PL/18

  2019-12-03   UČIVO – Newtonovy pohybové zákony, Zákon síly. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

  2019-11-28   UČIVO – rovnovážná poloha tyče (stálá, volná, vratká) dokončení zápisu, POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONY, Síla. Účinky síly, Newtonovy pohybové zákony (úvod), DÚ: nakreslit obrázky, učebnice str. 52 obr. 1.53

  2019-11-26   UČIVO – těžiště stejnorodých a pravidelných těles, těžiště mimo látku tělesa, rovnovážná poloha tělesa, rovnovážná poloha tyče (stálá, volná, vratká)

  2019-11-21   UČIVO – PL – SKLÁDÁNÍ SIL, DÚ: cv. 8-10

  2019-11-19   UČIVO – těžiště tělesa, na čem závislá poloha těžiště


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-14   UČIVO – skládání různoběžných sil, rovnováha sil, 10 MIN (převody jednotek)

  2019-11-12   UČIVO – skládání sil opačného směru, PÍSEMKA (rychlost – výpočty) PP – PŘÍKLADY RYCHLOST  – VZOROVÝ VÝPOČET – RYCHLOST

  2019-11-07   UČIVO – výslednice sil, skládání sil, skládání sil stejného směru

  2019-11-05   UČIVO – rychlost opakování (výpočty), gravitační síla, znázornění síly, účinky síly

  2019-10-31   UČIVO – síla, vzájemné působení těles, rychlost opakování (výpočty)

  2019-10-29   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-24   UČIVO – opakování rychlost (výpočty),  PÍSEMKA (rychlost – teorie)

  2019-10-22   UČIVO –procvičování výpočtů na rychlost, 10 MIN (převody jednotek)

  2019-10-17   UČIVO – opakování převody jednotek, procvičování (výpočty rychlost)

  2019-10-15   UČIVO – průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu (příklady) (suplování)

  2019-10-10   UČIVO – … (suplování), VÝLET

  2019-10-08   UČIVO – rychlost rovnoměrného pohybu, výpočty

  2019-10-03   UČIVO – Druhy pohybu, dělení podle tvaru trajektorie (přímočarý a křivočarý), podle způsobu pohybu (posuvný a otáčivý), podle rychlosti pohybu (rovnoměrný a nerovnoměrný), (suplování)

  2019-10-01   PÍSEMKA (opravy), UČIVO – procvičování převodů jednotek – PL, POHYB A SÍLA, klid a pohyb tělesa, kdy můžeme říct, že těleso je v klidu, jak popisujeme pohyb, trajektorie, dráha, DÚ: dokončit PL

  2019-09-26  UČIVO – fyzikální veličiny (hmotnost, délka, čas, objem, teplota, hustota), PROCVIČOVÁNÍ PŘEVODŮ JEDNOTEK, DÚ: PL (poslední tři sloupce)

  2019-09-24  UČIVO – magnety (trvalé, dočasné), magnetické pole, přitahování a odpuzování magnetů, popis magnetu (póly, netečné pásmo), fyzikální veličiny (hmotnost, délka, čas ….)

  2019-09-19  PÍSEMKA (definice fyziky, atom, skladba, vznik iontů, rovnice, zakreslení elektronů do vrstev, periodická tabulka prvků), vzájemné působení těles, síla, gravitační síla

  2019-09-17  UČIVO – opakování – periodická tabulka prvků, prvek vs. sloučenina, atom vs. molekula, DÚ: napište rovnice vzniku iontů Na+, Zn2+, Al3+ , Cl, O2-, nakreslete atom bromu (5 p+),  kyslíku (8 p+), rozložení e a p+ v atomovém jádře a vrstvách atomového obalu, určete počet valenčních elektronů, kdo stihl práci ve škole úkol nemá :o)

  2019-09-12   UČIVO – opakování – částicová stavba (s)-(l)-(g), Brownův pohyb, difúze, atomy a molekuly, atom (jádro, obal, elektrony, protony, neutrony), vzájemné silové působení protonů a elektronů, zakreslení elektronů do vrstev, elektronování, vznik iontů, kationt, aniont, rovnice

  2019-09-10   UČIVO – opakování + zápis, vlastnosti s-l-g

  2019-09-05   UČIVO – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU – Co je fyzika, obory fyziky, nejvýznamnější představitelé fyziky, Nobelova cena, tělesa a látky, čím se mohou lišit různá tělesa …DÚ: vyzdobit první stranu sešitu

  2019-09-03  TŘÍDNICKÉ HODINY


0/4 (2019-09-02)


 

Fyzika 8. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. pracovní list – elektromagnetické jevy (povinné, termín odevzdání 19.4.2020)
 2. pracovní list (celý) – převody jednotek 2 (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 3. pracovní list – střídavý proud (povinné, termín odevzdání 15.5.2020)
 4. pracovní list – transformátory – výpočty (povinné, termín odevzdání 24.5.2020)
 5. pracovní list (celý) – převody jednotek (povinné, termín odevzdání 19.6.2020)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 26. – 27. hodina)

1) procvičování – převody jednotek


   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 25. hodina)

1) pokračování látky – Střídavý proud – výpočty

UČIVO (studium doma – 24. hodina)

1) pokračování látky – Dioda jako usměrňovač (dvojcestný)


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 23. hodina)

1) pokračování látky – Dioda jako usměrňovač (jednocestný)

UČIVO (studium doma – 22. hodina)

1) pokračování látky – Polovodičová dioda


   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1) pokračování látky – Polovodiče typu N a P

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) pokračování látky – Polovodiče – úvod


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1) Nové téma – VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH, Jak lze změnit odpor polovodičů?

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) opakování látky – Transformátory

 • prezentace: transformátory, podívejte se znovu na prezentaci pro připomenutí

2) výpočty – Transformátory – výpočty

 • Vyplňte pracovní list s příklady (povinné)  TRANSFORMÁTORY – výpočty    (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 24.5.2020
 • prosím dodržujte postup výpočtů jako by jste psali písemku (zápis, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet, odpověď)

   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) pokračování látky – Vedení elektrického proudu v plynech

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1) nové téma – VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH, Vedení elektrického proudu v kapalinách


   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) opakování – Střídavý proud – teorie

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) opakování – Jednotky SI, převody jednotek SI

2) procvičování – převody jednotek

 • vyplnit poslední část pracovního listu (dokončete pracovní list, čas, objem, předpony SI)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK 2 (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 10.5.2020

   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) pokračování látky – Rozvodná elektrická síť

2) opakování –  procvičování převodů jednotek

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) pokračování látky – Transformátory


   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) pokračování látky – Měření střídavého proudu a napětí

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) pokračování látky – Vznik střídavého proudu 2


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 9. hodina)

1) Nové téma – STŘÍDAVÝ PROUD, Vznik střídavého proudu 1


   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 8. hodina)

1) opakování – Elektromagnetické jevy

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – elektromagnetické jevy (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger).
 • Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu (číslo otázky, odpověď) a vyfocený.
 • Termín odevzdání 19.4.2020.

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) pokračování látky – Elektromagnetická indukce


   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) pokračování látky – Působení magnetického pole na cívku s proudem

2) pokus – domácí elektromagnet


  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) pokračování látky – elektromagnet a jeho užití

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) nové téma – ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, cívka, magnetické pole cívky s proudem


  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) nová látka – Výkon elektrického proudu, učebnice strana 161-163

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) pokračování látky – Elektrická práce, elektrická energie, učebnice strana 158-160


  2020-03-11   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-09   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-04   UČIVO – Elektrická práce, PÍSEMKA (Elektrický proud, teorie) PP – ELEKTŘINA (teorie)

  2020-03-02   UČIVO – druhý vzorový příklad, Reostat (regulátor, dělič napětí)

  2020-02-26   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů zapojených vedle sebe a za sebou, závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (vysvětlení), první vzorový příklad

  2020-02-24   ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2020-02-19   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů zapojených vedle sebe (pokračování), poslední termín pro odevzdání laboratorních prací! PÍSEMKA (Elektrický proud, výpočty, viz PP), dne 4.3. 2020 se bude psát písemka Elektrický proud (teorie) PP – ELEKTRICKÝ PROUD (příklady)

  2020-02-17   UČIVO – Výsledný odpor rezistorů zapojených vedle sebe, dokončení procvičování výpočtů

  2020-02-12   UČIVO (suplování) LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

  2020-02-10   UČIVO (suplování) – Výsledný odpor rezistorů zapojený za sebou, procvičování příkladů, příprava na písemku, DÚ: PP cv. 5-6  PP – ELEKTRICKÝ PROUD (příklady)

  2020-02-05   UČIVO (suplování) – Elektrický odpor, Ohmův zákon, závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče, rezistor, rezistivita, video (o bateriích), NOSIT KALKULAČKY!!!

  2020-02-03  UČIVO (suplování) – Napětí, jak zapojit voltmetr, zdroje elektrického napětí, Donést vypracovaný protokol ! DÚ:  str. 133 / obr. 2.44, str. 134 / obr. 2.45

  2020-01-29 LABORATORNÍ PRÁCE (citronový obvod), každá skupina donese 2 citróny (4-5 skupin)  PLP – CITRONOVÝ OBVOD


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-27  UČIVO – jak značíme stejnosměrný a střídavý proud, jaký je proud ve všech částech rozvětveného a nerozvětveného obvodu, výpočty, napětí

  2020-01-22  UČIVO – Měříme elektrický proud (značka, jednotka, definice, vzorec), dělení ampérmetrů, jak postupovat při měření

  2020-01-20  UČIVO – schématické značky, obvod jednoduchý a rozvětvený, elektrický proud v kovovém vodiči a roztoku

  2020-01-16  atom, složení atomu, Laboratorní práce – elektrický proud, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

  2020-01-13  opakování převodů jednotek, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-08  UČIVO – ELEKTRICKÝ PROUD, vodiče elektrického proudu, účinky el. proudu

  2020-01-06  UČIVO – siločáry elektrického pole, DOPISOVÁNÍ PÍSEMEK, 10 MIN (opakování)

  2020-01-01  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-30  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-25  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-23  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-18   UČIVO – vodič a izolant v elektrickém poli (2. část), polarizace izolantu, 10 MIN (opakování), KONCERT ZUŠ, DÚ: uč. str. 111 / obr. 2.16

  2019-12-16  UČIVO – vodič a izolant v elektrickém poli (1. část), elektrostatická indukce, PÍSEMKA (změny skupenství látek), DÚ: uč. str. 109 / obr. 2.11

  2019-12-11   UČIVO – vznik elektrického náboje, jednotka elektrického náboje

  2019-12-09   UČIVO – ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE, elektroskop, PÍSEMKA (vnitřní energie – teplo) PP – VNITŘNÍ ENERGIE

  2019-12-04   UČIVO – tání a tuhnutí, vypařování, var, kapalnění, sublimace a desublimace, ELEKTRICKÉ JEVY, opakování, co víme o elektrických vlastnostech látek

  2019-12-02   UČIVO – Tepelné záření (dokončení) ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK, tání a tuhnutí, vypařování, var, kapalnění (tištěný zápis)

  2019-11-27   UČIVO – Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně, Tepelná výměna prouděním, Tepelné záření (úvod)

  2019-11-25   UČIVO – Teplo. Měrná tepelná kapacita látky

  2019-11-20   UČIVO – Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením, 10 MIN (převody jednotek: kilo – Mega – Giga)


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-18   UČIVO – PÍSEMKA (výpočty – práce, výkon, W = F . s, P = W / t, ŋ = P / Po) PP – příklady práce, výkon, účinnost + výsledky

  2019-11-13   TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 8. TŘÍD

  2019-11-11   UČIVO – Látky jsou složeny z částic, Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie, Kdo bude mít problém s některý z příkladů na písemku z pracovního listu, může se zeptat v hodině, znovu propočítáme!

  2019-11-06   UČIVO – vzájemná přeměna polohové a pohybové energie, VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO, Látky jsou složeny z částic (úvod)

  2019-11-04   UČIVO – POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE, pohybová a polohová energie, vzorce, 10 MIN (převody jednotek)

  2019-10-30   PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2019-10-28   DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2019-10-23   UČIVO – procvičování příkladů (práce, výkon, příkon, účinnost)

  2019-10-21   UČIVO – účinnost, výkon, příkon, procvičování převodů jednotek (PL)

  2019-10-16   UČIVO – práce, práce při zvedání tělesa kladkami, příklady na výpočet práce (vysvětlení), výkon, účinnost

  2019-10-14   UČIVO – práce, práce při zvedání tělesa kladkami, příklady na výpočet práce

  2019-10-09   UČIVO – … (suplování), FLORBAL

  2019-10-07   UČIVO –  PRÁCE  A VÝKON (suplování)

  2019-10-02   PÍSEMKA (výpočty – rychlost)

  2019-09-30 UČIVO – vztlaková síla, Archimedův zákon, atmosférický tlak

  2019-09-25  UČIVO – tlak v kapalinách, působení vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, Pascalův zákon, účinky gravitační síly na kapalinu, hydraulické zařízení, hydrostatický tlak

  2019-09-23  UČIVO – deformační účinky síly (tlaková síla, odporová a třecí síla)

  2019-09-18  PÍSEMKA (pohyb, skládání sil, sešit, PL+PP)

  2019-09-16  UČIVO – Účinky síly (posuvné, otáčivé, defornační), posuvné účinky síly (Newtonovy pohybové zákony), otáčivé účinky síly (moment síly, páka – dvojzvratná, jednozvratná, rovnoramenná), DÚ: pracovní list příklad 4-5

 • Výtah se pohybuje rychlostí 3 m/s. Za jak dlouho vystoupí do posledního patra panelákového domu, které je ve výši 30 m?
 • Auto jede rychlostí 60 km/h. Jakou vzdálenost překoná za 1 h 15 minut?

  2019-09-11   UČIVO – skládání sil, skládání sil početně i graficky, PL+PP (pohyb, skládání sil), DÚ: dokončit pracovní list (pohyb, skládání sil)

  2019-09-09  UČIVO – Rychlost rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu, rychlost rovnoměrného a nerovnoměrnému (výpočty), síla, znázornění síly, skládání sil

  2019-09-04  UČIVO – Co nás čeká v 8. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU – Co je to fyzika, klid a pohyb tělesa, trajektorie, dráha tělesa, dělení pohybu podle trajektorie, způsobu pohybu, rychlosti pohybu, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu

  2019-09-02   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


0/4 (2019-09-02)


 

Fyzika 9. ročník – aktuality

 


 

Úkoly k odeslání:

 1. referát (povinné, hodnoceno, termín odevzdání 8.4.2020) Od žáků 9. ročníku očekávám jistou úroveň při vypracování referátů. Prosím vypracujte je sami!
 2. pracovní list – země a vesmír 1 (povinné, termín odevzdání 19.4.2020)
 3. pracovní list – země a vesmír 2 (povinné, termín odevzdání 26.4.2020)
 4. pracovní list (celý) – převody jednotek 2 (povinné, termín odevzdání 10.5.2020)
 5. pracovní list – rychlost – výpočty (povinné, termín odevzdání 17.5.2020)

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   22. 6. – 26.6. 2020


   15. 6. – 19.6. 2020

UČIVO (studium doma – 25. – 26. hodina)

1) procvičování – převody jednotek


   8. 6. – 12.6. 2020

UČIVO (studium doma – 24. hodina)

1) opakování – Elektrický proud, 2. část, učebnice str. 200-202

UČIVO (studium doma – 23. hodina)

1) opakování – Elektrický proud, 1. část, učebnice str. 200-202


   1. 6. – 5.6. 2020

UČIVO (studium doma – 22. hodina)

1) opakování – Tepelné jevy, učebnice str. 192-196

UČIVO (studium doma – 21. hodina)

1) opakování – Mechanické vlastnosti plynů, učebnice str. 190-192


   25. 5. – 29.5. 2020

UČIVO (studium doma – 20. hodina)

1) opakování – Mechanické vlastnosti kapalin, učebnice str. 190-192

UČIVO (studium doma – 19. hodina)

1) opakování – Síla, deformační účinky sil, učebnice str. 183-186


   18. 5. – 22.5. 2020

UČIVO (studium doma – 18. hodina)

1) opakování – Síla, otáčivé účinky sil, učebnice str. 182-183

UČIVO (studium doma – 17. hodina)

1) opakování – Síla, posuvné účinky sil, učebnice str. 181-182


   11. 5. – 15.5. 2020

UČIVO (studium doma – 16. hodina)

1) opakování – Síla, skládání sil, učebnice str. 177

UČIVO (studium doma – 15. hodina)

1) opakování – Pohyb – výpočty, učebnice str. 174-176


   4. 5. – 7.5. 2020

UČIVO (studium doma – 14. hodina)

1) opakování – Pohyb, učebnice str. 174-176

 • prezentace: pohyb, projít si prezentaci
 • zápis: pohyb

UČIVO (studium doma – 13. hodina)

1) opakování – Jednotky SI, převody jednotek SI

2) procvičování – převody jednotek, učebnice str. 173-174

 • vyplnit poslední část pracovního listu (dokončete pracovní list, objem, předpony SI)  PL – PŘEVODY JEDNOTEK  (download docx)
 • vypracovaný PL mi pošlete, termín odevzdání 10.5.2020

   27. 4. – 30.4. 2020

UČIVO (studium doma – 12. hodina)

1) opakování –  procvičování převody jednotek, učebnice str. 173-174

UČIVO (studium doma – 11. hodina)

1) opakování – Atom, vznik iontů, učebnice str. 171-172


   20. 4. – 24.4. 2020

UČIVO (studium doma – 10. hodina)

1) opakování – Vzájemné silové působení částic, Atom, molekula, prvek a sloučenina, učebnice str. 172-173

UČIVO (studium doma – 9. hodina)

OD DNEŠNÍ HODINY UŽ BUDEME OPAKOVAT

téma ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI

1) opakování – Vlastnosti (s), (l), (g), částicové složení látek, učebnice str. 171-172


   14. 4. – 17.4. 2020

UČIVO (studium doma – 8. hodina)

1) opakování – Země a vesmír 2, učebnice str. 150-170

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – ZEMĚ A VESMÍR 2 (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger).
 • Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu (číslo otázky, odpověď) a vyfocený.
 • Termín odevzdání 26.4.2020.

   6. 4. – 8.4. 2020

UČIVO (studium doma – 7. hodina)

1) opakování – Země a vesmír 1, učebnice str. 150-170

 • Vyplňte pracovní list (povinné), PL – země a vesmír 1 (download docx).
 • Vypracovaný PL zašlete (e-mailem na adresu jitka.fojtova@zsmohelno.cz, nebo pomocí formuláře na stránkách, fotkou přes Messenger).
 • Můžete ho zaslat: a) vyplněný ve Wordu, b) vytištěný, vyplněný ručně a naskenovaný nebo vyfocený, c) vypracovaný zezadu do sešitu (číslo otázky, odpověď) a vyfocený.
 • Termín odevzdání 19.4.2020.

   30. 3. – 3.4. 2020

UČIVO (studium doma – 6. hodina)

1) pokračování látka – Souhvězdí, Kosmonautika, učebnice str. 164-170

UČIVO (studium doma – 5. hodina)

1) pokračování látka – Naše Galaxie, hvězdy, učebnice str. 161-164


PŘIPOMÍNÁM!  referát (povinný, bude hodnocen), Změna – termín odevzdání 8.4.2020


  23. – 27.3. 2020

UČIVO (studium doma – 4. hodina)

1) pokračování látky – Sluneční soustava, učebnice str. 155-160

UČIVO (studium doma – 3. hodina)

1) nové téma – ZEMĚ A VESMÍR, Sluneční soustava, učebnice str. 150-155, toto učivo by vás mohlo zaujmout :o)


  16. – 20.3. 2020

UČIVO (studium doma – 2. hodina)

1) referát (téma – znečišťování atmosféry, přírodní katastrofy spojené s vlivem počasí)

 • Referát může být ve formě prezentace (ppt, pptx, rozsah alespoň 5 snímků), textu ve wordu (doc, docx, rozsah 1-2 strany, doporučená velikost písma textu 12-14) nebo psaný rukou (naskenovaný nebo nafocený, rozsah 1-2 strany).
 • Termín odevzdání 31.3.2020.
 • Zašlete na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz, přes formulář, přes Messenger.

UČIVO (studium doma – 1. hodina)

1) nová látka – Problémy se znečišťováním atmosféry


  2020-03-12  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-09  JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-05   UČIVO – vliv počasí na okolní přírodu, katastrofy, PÍSEMKA (Meteorologie 1) PP – METEOROLOGIE 1

  2020-03-02   UČIVO – tlak vzduchu, vznik větru, znečištění atmosféry

  2020-02-27   UČIVO – dokončení zápisu (kapalnění vodní páry, rosa, jinovatka), videa – Meteokuchařka (rosný bod, oblaka, sněhové vločky)

  2020-02-24   ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2020-02-20   UČIVO – vlhkost vzduchu, kapalnění vodní páry v ovzduší, mlha, jinovatka, srážky, příští hodinu dokončit zápis, videa, PÍSEMKA (Jaderná energie, teorie) PP – RADIOAKTIVITA

  2020-02-17   UČIVO – Meteorologické prvky, teplota vzduchu, stupnice pro měření teploty, teplotní inverze, meteorologická centra, krátkodobé a dlouhodobé předpovědi, písemka přesunuta na 20.2.2020

  2020-02-13   UČIVO (suplování) – POČASÍ KOLEM NÁS, Meteorologie, předpověď počasí, činnosti závislé na předpovědi počasí, základní meteorologické prvky, meteorologické stanice, umělé družice, sondy, meteorologické balóny, meteorologické ústavy, meteorologické mapy, ráz podnebí neboli klima, atmosféra Země  a její složení, dělení atmosféry, bude se psát písemka z Radiaktivity (17.2.2020)

  2020-02-10   UČIVO (suplování) – jaderná energetika, historie, jaderné elektrárny u nás, výhody, nevýhody, havárie, nové typy jaderných elektráren, ochrana před zářením, použití jaderné bomby, čím ohrožuje jaderný výbuch

  2020-02-06   UČIVO (suplování) – Uvolňování jaderné energie, jaderný reaktor, video (jak funguje jaderná elektrárna)

  2020-02-03 UČIVO (suplování) – Jaderné reakce, uvolňování jaderné energie, dělení jaderných reakcí (transmutace, štěpení, syntéza), Einsteinova rovnice, Donést vypracovaný protokol !

  2020-01-30  Laboratorní práce – radioaktivita, DONÉST: každá skupina 64 mincí   PLP – POLOČAS ROZPADU


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-27  UČIVO – druhy záření ( … gama, neutronové), využití radioaktivního záření (metoda tzv. značených atomů, uhlíková metoda, lékařství, průmysl)

  2020-01-23  UČIVO – druhy záření (alfa, beta …)

  2020-01-20  UČIVO – Radioaktivita, vědci, dělení radionuklidů (přirozené, umělé), poločas přeměny

  2020-01-16  atom, složení atomu, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

  2020-01-13  opakování převodů jednotek, LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

  2020-01-09  UČIVO – Co už víme o atomech (atom, molekula, prvek, sloučenina, vznik iontů – základní pojmy), atomové jádro, nuklidy, izotopy

  2020-01-06   UČIVO – lupa, mikroskop, dalekohled, JADERNÁ ENERGIE, Co už víme o atomech (stavba atomu …)

  2020-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-30  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-26  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-23  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-19   UČIVO – optické vlastnosti oka (2. část), REFERÁT

  2019-12-16   UČIVO – zobrazení pomocí čočky (rýsování 2), optické vlastnosti oka (1. část)

  2019-12-12   UČIVO – zobrazení pomocí čočky (rýsování 1)

  2019-12-09   UČIVO – lom světla (opakování, zápis), čočky, donést pravítka

  2019-12-05   UČIVO – lom světla (ke kolmici, od kolmice, do rozhraní, úplný odraz, MIKULÁŠ

  2019-12-02   UČIVO – zrcadla, lom světla (ke kolmici, od kolmice, do rozhraní, úplný odraz, PÍSEMKA (Elektromagnetické záření)

  2019-11-28   UČIVO – SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ, co už víme o světle, světlo, světelné zdroje, optické prostředí, zákon odrazu

  2019-11-25   UČIVO – ZDROJE ZÁŘENÍ, Slunce, žhavá tělesa, studené světlo, LASER a jeho využítí, rentgenka, urychlovač, středisko CERN

  2019-11-21  PODPORA ŘEMESEL – TŘEBÍČ


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-18   UČIVO – RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ. Lékařství, průmysl. ZÁŘENÍ GAMA. Lékařství, z kosmu. ZDROJE ZÁŘENÍ (úvod)

  2019-11-14   UČIVO – ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ. Opalování, sterilizace, nebezpečí, PÍSEMKA (teorie – zvuk)

  2019-11-11   UČIVO – MIKROVLNY. mobilní telefony, mikrovnky, radar, GPS, INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ. Dálkové ovladače, noční vidění, má tepelné účinky. SVĚTLO. Vidění, bílé světlo, rozklad světla optickým hranolem.

  2019-11-07   UČIVO – ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ. RÁDIOVÉ VLNY. Přenos informací, rozhlas, televize, anténa, síť vysílačů, satelitní vysílání.

  2019-11-04   UČIVO – pohlcování zvuku, sluch a hluk, poškození sluchu,10 MIN (zvuk)

  2019-10-31   UČIVO – základní tón, harmonické tóny, barva tónu, odraz zvuku, ozvěna, dozvuk, několikanásobná ozvěna, sonar

  2019-10-28   DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2019-10-24   UČIVO – hladina intenzity hluku, ohrožení sluchu, rezonance, nucené chvění, základní tón, harmonické tóny, barva tónu

  2019-10-21   UČIVO – ultrazvuk a jeho využití, infrazvuk a jeho využití, práh slyšitelnosti, práh bolesti, směrové slyšení

  2019-10-17   DIDAKTA

  2019-10-14   UČIVO – tělesa vydávající zvuky, šíření zvukového rozruchu prostředím, rychlost šíření zvuku, tón, frekvence, výška tónu, barva tónu, lidské ucho a frekvence (suplování)

  2019-10-10   VÝLET

  2019-10-07   UČIVO – … (suplování)

  2019-10-03  PÍSEMKA (elektrický proud – stejnosměrný a střídavý – teorie) (suplování)

  2019-09-30  UČIVO – Infrazvuk, ultrazvuk, hluk, tón, video – Jak se tvoří zvuk (pokusy nás baví), 10 MIN (převody jednotek)

  2019-09-26   UČIVO – ZVUKOVÉ JEVY, zvukový rozruch, zdroj zvuku, co musí existovat abychom zvuk slyšeli, zvuk (def.), jaké frekvence vnímá člověk, akustika,

  2019-09-23  UČIVO – Elektromagnetické jevy, cívka s elektrickým proudem, směr proudu, magnetické pole cívky, elektromagnet a jeho využití, střídavý proud, jak vzniká a čím je znázorněn

  2019-09-19  UČIVO – elektrický proud, dohodnutý směr proudu, elektrický proud v kovovém vodiči, elektrický proud ve vodném roztoku soli, elektrický proud v plynech, Ohmův zákon, rezistory zapojené za sebou a vedle sebe, elektrická práce, příkon, účinnost (vzorce)

  2019-09-16  PÍSEMKA (práce, výkon, výpočty), elektrický proud, co musí být v el. obvody aby procházel proud, vodiče elektrického proudu, schématické značky, obvod (jednoduchý, rozvětvený), žárovky zapojeny sériově a paralelně

  2019-09-12  UČIVO – zákon zachování energie, vnitřní energie, změny vnitřní energie (vykonání práce, tepelná výměna, tepelné záření), teplo (přijaté a odevzdané), změny skupenství (tání, vypařování, sublimace, tuhnutí, kapalnění, desublimace), anomálie vody

  2019-09-09  UČIVO – Práce a výkon (výpočty), Pohybová a polohová energie

  2019-09-05  UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – Práce (definice, vzorec), práce a kladky, výkon (definice + vzorec) DÚ: vyzdobit první stranu sešitu, NOSIT KALKULAČKY!!!

  2019-09-02   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


0/4 (2019-09-02)


 

Ruční práce

 


  2020-03-05   Quilling, vyšívání, práce s korálky, kresba

  2020-03-02   Quilling, kresba 

  2020-02-20   Quilling 

  2019-12-19

  2019-12-05   Volná tvorba (práce s korálky, kresba, ….)

  2019-11-21   Tvorba na soutěž Sedmikvítek, volná tvorba

  2019-11-07   pokračování – Kresba na trička (podle šablon, černá trička, bílá barva). tvorba náramků z korálků. tvorba ze zažehlovacích obrázků

  2019-10-31   Kresba na trička (podle šablon, černá trička, bílá barva). tvorba náramků z korálků

  2019-09-25   INFORMAČNÍ SCHŮZKA (v učebně fyziky)


 

Výtvarná výchova – 4. ročník

 


 

Úkoly k odeslání (nepovinné):

 

 1. kresba – téma jaro (16.3. – 27.3. 2020)
 2. kresba – téma velikonoce (6.4. – 17.4. 2020)
 3. MŮŽETE POSLAT I FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.
 4. kresba – téma zvíře – domácí mazlíček (20.4. – 10.5. 2020)
 5. kresba – téma postavičky z pohádek a filmů (11.5.-31.5 2020)
 6. kresba a práce s papírem – motýl (1.6.-26.6.2020)

 

Úkoly jsou nepovinné.  Budu ale ráda, když si najdete čas i na kreslení a tvoření.

Děkuji všem za krásné obrázky a výtvory a těším se na nové.

 

VOLNÁ TVORBA  Arrow, Šipka Vlevo, Modrá, Odrážky, Vlevo

Kdo bude chtít poslat jakýkoliv obrázek co doma nakreslil nebo co doma vytvořil, klidně obrázek nebo výtvor pošlete. 

:o)

 

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   1. 6. – 26.6. 2020

Kresba a práce s papírem (motýl). Zkuste nakreslit krásného duhového motýla.

Kdo bude chtít a troufne si, může ho udělat jako prostorový obrázek.

Návod najdete na tomto odkazu: motýli – prostorový obrázek


   11. 5. – 24.5. 2020

Kresba (postavičky z pohádek a filmů). Nakreslete oblíbenou postavičku z pohádek a filmů. Pošlete mi fotografii obrázku a napište jestli ho mohu dát na stránky.

   20. 4. – 10.5. 2020

Kresba (zvířata). Nakreslete svého domácího mazlíčka. Pokud žádného nemáte, nakreslete to zvíře, které byste jako domácího mazlíčka chtěli mít. Pošlete mi fotografii obrázku a napište jestli ho mohu dát na stránky.


   6. 4. – 17.4. 2020

Kresba (téma Velikonoce). Nakreslete velikonoční vajíčka, zajíčky, kuřátka, cokoliv co souvisí s Velikonocemi. Podívejte se na internet pro inspiraci. A tady je několik námětů.

 

 • Obrázek nafoťte a pošlete e-mailem, přes formulář, přes Messenger.
 • Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.
 • Obrázky na téma jaro můžete posílat ještě také. 
 • MŮŽETE POSLAT I FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.

  16. – 27.3. 2020

Kresba (téma jaro). Nakreslete jarní květinu, rozkvetlý strom atd. a fotografii vašeho výtvoru zašlete na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz. Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.


  2020-03-10   JARNÍ PRÁZDNINY

  2020-03-03   Přáníčko k MDŽ (Květina 1)

  2020-02-25   Písmeno 1 (se jmény)

  2020-02-18   Rukavice 1 (a sněhové vločky)

  2020-02-11   (suplování) Omalovánky zima

  2020-02-04   (suplování) Dokresli si svůj obrázek

  2020-01-28   Klaun 1 


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-21  Zimní krajina 1

  2020-01-14  Quilling

 

  2020-01-07  Strom 4 (4 roční období)

  2019-12-31  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-24  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-17  Zasněžená vesnice

  2019-12-10  Adventní kalendář 1  (sněhulák, klasický)

  2019-12-03  Vánoční přání 1

  2019-11-26 Strom 2 (vánoční přání)

  2019-11-19  Strom 1 (abstraktní)


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky


  2019-11-12  Listy 1

  2019-11-05  Dýně 2

  2019-10-29   PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

  2019-10-22   Papíroví draci 2

  2019-10-15   Váza s listy (suplování)

  2019-10-08   Malování s dopravní tématikou + Papíroví draci 3 (suplování)

  2019-10-01   Pavoučí síť a pavouk

  2019-09-24   Ježek 1

  2019-09-17  Deštníky a déšť, Pokud můžete doneste si houbičky a kolíčky na prádlo!

  2019-09-10   Ovoce 1

  2019-09-03   Seznámení se s učivem (co vše budeme vyrábět), Co jsme zažili o prázdninách


0/4 (2019-09-02)


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu nebo co má přinést.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Výtvarné výchovy.


 

Výtvarná výchova – 6 ročník

 


 

Úkoly k odeslání (nepovinné):

 

 1. kresba – téma jaro (16.3. – 27.3. 2020)
 2. kresba – téma velikonoce (6.4. – 17.4. 2020)
 3. MŮŽETE POSLAT I FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.
 4. kresba – téma zvíře – domácí mazlíček (20.4. – 1.5. 2020)
 5. kresba – téma postavičky z pohádek a filmů (11.5.-31.5 2020)
 6. kresba a práce s papírem – motýl (1.6.-26.6.2020)

 

Úkoly jsou nepovinné. Budu ale ráda, když si najdete čas i na kreslení a tvoření.

Děkuji všem za krásné obrázky a výtvory a těším se na nové.

 


KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (2020-06-26)


   1. 6. – 26.6. 2020

Kresba a práce s papírem (motýl). Zkuste nakreslit krásného duhového motýla.

Kdo bude chtít a troufne si, může ho udělat jako prostorový obrázek.

Návod najdete na tomto odkazu: motýli – prostorový obrázek


   11. 5. – 24.5. 2020

Kresba (postavičky z pohádek a filmů). Nakreslete oblíbenou postavičku z pohádek a filmů. Pošlete mi fotografii obrázku a napište jestli ho mohu dát na stránky.

   20. 4. – 7.5. 2020

Kresba (zvířata). Nakreslete svého domácího mazlíčka. Pokud žádného nemáte, nakreslete to zvíře, které byste jako domácího mazlíčka chtěli mít. Pošlete mi fotografii obrázku a napište jestli ho mohu dát na stránky.


   6. 4. – 17.4. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresba (téma Velikonoce). Nakreslete velikonoční vajíčka, zajíčky, kuřátka, cokoliv co souvisí s Velikonocemi. Podívejte se na internet pro inspiraci. A tady je několik námětů.

 

 • Obrázek nafoťte a pošlete e-mailem, přes formulář, přes Messenger.
 • Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.
 • Obrázky na téma jaro můžete posílat ještě také. 
 • NEBO MŮŽETE POSLAT I FOTOGRAFIE VAŠICH VAJÍČEK, POMLÁZEK ATD. CO VYRÁBÍTE NA VELIKONOCE.

  16. – 27.3. 2020

Kresba (téma jaro). Nakreslete jarní květinu, rozkvetlý strom atd. a fotografii vašeho výtvoru zašlete na e-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz Napište mi prosím i jestli ho mohu dát na stránky.


  2020-03-09  JARNÍ PRÁZDNINY   

  2020-03-02   TANEČNÍ TĚLOCVIK + Květina 2 (jarní květiny), dokončíme příští hodinu

  2020-02-24  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  2020-02-17   Písmeno 1 (se jmény)

  2020-02-10   (suplování) Maska 1

  2020-02-03   (suplování) příprava plakátů na Karneval


2/4 (2020-01-27)


  2020-01-27  Klaun 1

  2020-01-20  Zimní krajina 1

  2020-01-13  Strom 4 (4 roční období) (dokončení) + Co kdyby (fantazie, kresba), LYŽAŘSKÝ VÝCVIK (suplování)

  2020-01-06  Strom 4 (4 roční období)  

  2019-12-30  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-23  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2019-12-16  Quilling 1

  2019-12-09  Vánoční přání 4 (perokresba)

  2019-12-02 Vánoční vazba 1  (Adventní věnec, věneček na dveře, svícen) DONÉST: polystyrenový věneček, vázací drát, větvičky, ozdoby, mašličky, svíčky … prostě vše na výrobu adventního věnce nebo svícínku či jiné vánoční vazby

dav

  2019-11-25 dokončení Listy 2, 1 část žáků – Origami 1, 2 část žáků – Listy 3

 


1/4 (2019-11-18) + třídní schůzky  


  2019-11-18  Listy 2

  2019-11-11  Listy 1

  2019-11-04   Dýně 2 (totem)

  2019-10-28   DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

  2019-10-21  Papírový drak 1

  2019-10-14  Strom 5 (suplování)

  2019-10-07  Deštník 3 (pod deštníkem) (suplování)

  2019-09-30  Škola 1 (naše)

  2019-09-23   Deštník 1

  2019-09-16   Herbář 1

  2019-09-09  Seznámení se s učivem (co vše budeme vyrábět), Ovoce 3, DÚ (na příští hodinu): najít bylinku, vylisovat ji (dát mezi dva papíry a vložit mezi knížky, několika zatížit, co nejdříve jinak bude moc mokrá a nepůjde zatavit), vyhledat informace o dané bylině, názvy, na co se využívá ….

  2019-09-02   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020


0/4 (2019-09-02)


Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Výtvarné výchovy.

 

 

zpět